• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Järjestöt: Ammatillisen koulutuksen ”operaha” saatava pysyväksi

25.01.2022 - 08.57 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ ja kahdeksan muuta järjestöä vetoavat valtiovarainministeri Annika Saarikkoon ja hallituspuolueiden puheenjohtajiin, jotta ammatillisen koulutuksen määräaikainen henkilöstön palkkaamiseen tarkoitettu rahoitus tehdään pysyväksi.

Järjestöt vaativat, että kevään kehysriihessä ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta korotetaan 80 miljoonan euron määrärahalla vuodessa, indeksikorotukset huomioiden.

Määräaikaisella lisärahoituksella ammatilliseen koulutukseen on saatu palkattua lisää henkilöstöä, lähinnä opettajia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö aikoo esittää, että tämä 80 miljoonan tulevaisuusinvestointi tulee vuodesta 2023 eteenpäin budjettiin pysyväksi rahoitukseksi.

Järjestöt arvostavat esitystä. Raha on erinomainen sijoitus koulutus- ja osaamistason nostamiseen sekä oppivelvollisuuden laajenemisen tuomiin ennakoimattomien tehtävien ja toimenpiteiden kustannusten kattamiseen.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet OAJ, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Sivistystyönantajat, Kuntaliitto, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, ammattikoulutuksen johtajat SAJO, opiskelija-allianssi OSKU ja ammattiin opiskelevien liitto SAKKI.

Jos rahoitus lakkaa, hallitus romuttaa omat uudistuksensa

OAJ muistuttaa, että jos rahoitus ei tule pysyväksi, määräaikaisella rahoituksella palkattu määräaikainen henkilöstö menetetään. Tämä lisää työkuormaa jo ennestään kuormittuneille opettajille. Koulutus- ja osaamistason nostamisen vahvistamiseksi tarvitaan riittävästi opettajia, ja heidän on voitava hyvin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on lisännyt ohjaamiseen ja tukeen liittyvää työtä, eikä oppivelvollisuuteen ohjattu rahoitus mitenkään riitä kattamaan sitä. Jos rahoitus lakkaa, opetuksen tuki ja resurssit heikkenevät.

– Mitä tapahtuu laadulle ja ammatillisen koulutuksen vetovoimalle? Hallitus romuttaa omat uudistuksensa, jos rahoitus loppuu, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Kaikille on taattava vähintään toisen asteen tutkinto ja kaikille työssäkäyville mahdollisuus kehittää osaamistaan. Ammatillisen koulutuksen yhtenä tehtävänä on myös vastata osaajapulaan. Tähän tarvitaan riittävästi opetushenkilöstöä.

– Onko tosiaankin joku hallituspuolue, joka ei ole tämän rahoituksen säilyttämisen kannalla? Luukkainen kysyy.

Luukkainen muistuttaa, että myös muut kertaluonteiset koulutuksen määrärahat tulee muuttaa pysyviksi.

Lue koko vetoomus: Vetoomus_rahoitus.pdf