• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

JUKO irtisanoi kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset

11.01.2022 - 15.34 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelujärjestö JUKO on tänään irtisanonut kaikki kunta-alan sopimukset. Näin se samalla vahvisti OAJ:n hallituksen loppuvuodesta 2021 tekemän päätöksen OAJ:n jäseniä koskevien työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisesta.

OAJ neuvottelee kunnallisen opetusalan palvelussuhteen ehdoista suoraan KT:n kanssa, mutta OVTES on osa JUKOn sopimuskokonaisuutta kuten myös Lääkäriliiton neuvottelema lääkärisopimus. Ensi kertaa myös varhaiskasvatuksen kelpoisen opetushenkilöstön työehdoista sovitaan kunnan opetusalan pöydässä.

Kunnan opetusala on OAJ:n sopimusaloista suurin. Se koskee noin 70 000 OAJ:n jäsentä ja ammattikorkeakouluja lukuun ottamatta koko opetusalaa.

Sopimusraamista, kuten palkankorotuksen suuruudesta, sovitaan kunnan pääpöydässä, jossa valmistellaan yleistä kunnallista KVTES-sopimusta. OAJ:n puheenjohtaja ja JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toimii yhtenä kunta-alan pääneuvottelijoista tässä pääryhmässä.

Lue JUKOn uutinen 11.1.

– Mikä merkitys kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisella on OAJ:n jäsenten kannalta, neuvottelujohtaja Petri Lindroos?

– Tämä on menettely, jolla varmistetaan nykyisten sopimusten päättyminen 28.2.2022. Sen myötä pääsemme neuvottelemaan paitsi palkankorotuksesta myös muista palvelussuhteen ehdoista.

– Kun sopimukset on irtisanottu, myöskään työrauhavelvoite ei enää sido osapuolia 1.3. jälkeen. OAJ tavoittelee tuloksia ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia, jos neuvottelut eivät muutoin etene, Lindroos muistuttaa.

Ellei kunta-alan neuvottelutulosta synny helmikuun loppuun mennessä, neuvotteluja jatketaan, mutta sopimuksettomassa tilassa, mikä yleensä lisää painetta ratkaisun synnylle. Vanhan sopimuksen työehtoja sovelletaan, kunnes on sovittu uusista ja neuvottelutulokset on hyväksytty työntekijä- ja työnantajaliittojen päättävissä elimissä.

OAJ:n hallitus päätti neuvottelutavoitteista kokouksessaan 9.12. OAJ tavoittelee mm. monivuotista palkkaohjelmaa opettajien ansiokehityksen korjaamiseksi sekä vähintään yleisen linjan mukaisia palkankorotuksia.

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät

Kunta-alan neuvottelut käynnistyivät virallisesti tänään. Kunta-alalla työskentelee kaikkiaan 425 000 työntekijää, joista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy ensi vuoden alusta uusien hyvinvointialueiden alaisuuteen.

– Kunnan opetusalan neuvotteluja on pohjustettu jo viime keväästä lähtien. Pääsemme nyt paneutumaan yksityiskohtaisemmin myös opetusalan kysymyksiin, Lindroos toteaa.

OAJ:n ja JUKOn Sivistystyönantajien kanssa neuvottelemat työehtosopimukset ovat voimassa 31.3. saakka. Ne koskevat 11 600:aa OAJ:n jäsentä yksityisissä kouluissa ja oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa sekä yliopistoissa ja niiden harjoittelukouluissa.

Avaintyönantajien ja valtion sopimukset päättyvät 28.2.

Yksityisiä päiväkoteja koskevat työehdot määräytyvät HALI ry:n sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta, joka on voimassa 30.4. saakka.

Teksti Heikki Sahlman
Kuva Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!