• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Katarina Murto syysvaltuustossa: Koulutuksen tulevaisuus ratkaistaan seuraavissa eduskuntavaaleissa

16.11.2022 - 17.55 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto piti ensimmäisen valtuustokokouksen avauspuheenvuoronsa, jossa hän korosti sekä edunvalvonnan, mutta myös OAJ:n yhtenäisyyden tärkeyttä ja muistutti, että toiminnan lähtökohtana ovat OAJ:n arvot. Valtiovallan tervehdyksen valtuustolle toi valtiovarainministeri Annika Saarikko. OAJ:n syysvaltuusto on koolla Helsingissä 16.–18.11.

OAJ:n keväällä valittu 150-henkinen valtuusto kokoontui syyskokoukseen Helsinkiin. OAJ:n keväällä valittu puheenjohtaja Katarina Murto piti ensimmäisen valtuuston avauspuheenvuoronsa. Hän toi puheessaan esiin muun muassa globaalin ja yhteiskunnallisen epävarmuuden niin talouden kuin turvallisuuden näkökulmasta, ja painotti samalla koulutuksen ja opettajien työn merkittävyyttä tulevaisuuden menestystekijänä.

Murto avasi kulunutta neuvottelukierrosta ja totesi, että työmarkkina- ja sopimusjärjestelmä ovat murrostilassa. Keskusjärjestöillä ei ole enää roolia palkka- ja työehtoneuvotteluissa.

– OAJ on esittänyt, että käynnistämme yhdessä muiden keskeisten ammattijärjestöjen kanssa keskustelun työmarkkinajärjestelmän tilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista työmarkkinamalleista, hän kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Murto-Katarina-2-by-Leena-Koskela.jpg

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto piti ensimmäisen valtuuston avauspuheenvuoronsa. 

Murto kertoi omaksi tavoitteekseen vahvistaa OAJ:n asemaa sekä työmarkkinajärjestönä että yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelijana, mutta muistutti tarvitsevansa työhön mukaan kaikkia OAJ:n päättäjiä ja jäseniä.

– Koulutusjärjestelmämme on vedenjakalla. Oppimisen ja osaamisen taso on hälyttävästi laskenut. Jäsenemme kohtaavat päivittäin alan haasteet: työmäärän lisääntymisen, resurssivajeet, oppimisen haasteet, opettajapulan, oppilashuollon vajeet ja isot ryhmäkoot. Opettajien ääni pitää tulla kuuluviin ja opettajia pitää kuunnella, Murto korosti.

Järjestöämme on vahvistettava myös sisäisesti. Avointa, rakentavaa ja eri näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua tarvitaan, jotta voimme tehdä mahdollisimman tuloksellista ja tehokasta edunvalvontaa kaikkien jäsentemme hyväksi.

– Jokaisen ammattiryhmän edunvalvontaa on edistettävä. Vain siten olemme vahva ja vaikuttava ammattijärjestö, jonka painoarvo yhteiskunnassa säilyy ja kasvaa. OAJ:n arvojen, oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja vastuullisuuden, on oltava kaiken toiminnan lähtökohtana. Jäsenlähtöisyyttä ja jäsenten kuuntelemista on välttämätöntä lisätä, Murto painottaa.

Koulutus ja opetuksen laadun edistäminen on nähtävä investointeina tulevaisuuteen.

– Oppimisen ja osaamistason kääntäminen nousuun edellyttää, että koulutuksen pysyvää, yli hallituskausien ulottuvaa perusrahoitusta lisätään. Opettajapulaa ei ratkaista kelpoisuuksia heikentämällä nyt eikä jatkossa. OAJ:n on kyettävä sanoittamaan ammattijärjestön merkitystä osin uudella tavalla ja kuunneltava nuoria. Emme oleta, vaan kysymme, Murto korostaa

Puheenvuoro on myös luettavissa puheenjohtajan verkkosivuilla.

Annika Saarikko: varhaiskasvatukseen on tulossa lisää aloituspaikkoja

Valtiovarainministeri Annika Saarikko toi valtiovallan tervehdyksen valtuustoon. Ministeri toi myös hyviä uutisia, sillä huomenna annettavassa lisätalousarviossa on mukana varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen lisääminen. Tästä hyvästä valtuutetut innostuivat antamaan ministeri Saarikolle väliaplodit.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Saarikko-Annika-1-by-Leena-Koskela.jpg

Valtiovarainministeri Annika Saarikko toi valtioneuvoston tervehdyksen OAJ:n syysvaltuustoon.

Yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä esitti huolensa kelpoisten opettajien saatavuudesta koko maassa, etenkin kun edellisellä viikolla kerrottiin suunnitelmasta lakkauttaa opettajankoulutus Raumalla. Ministeri Saarikko ilmaisi olevansa järkyttynyt suunnitelmista, mutta painotti, että päätöksen asiasta tekee viime kädessä yliopisto. Hänen mielestään jo aiemmin tehdyt päätökset lakkauttaa opettajankoulutus Kajaanissa ja Savonlinnassa olivat virhearviointeja, joilla on ollut negatiivista vaikutusta sekä ammattilaisten saatavuuden että alueiden menestymisen näkökulmasta. Ministeri lupasi tehdä omaa vaikuttamistyötä, jotta suunnitelmat eivät toteutuisi.

Valtuusto sai esittelyn työhyvinvointirahastosta

Valtuusto sai ensimmäisen kokouspäivän päätteeksi esittelyn OAJ:n työhyvinvointirahaston toiminnasta. Valtuutettujen runsaat kysymykset osoittivat, että jäsenten työhyvinvoinnin tukeminen koetaan tärkeäksi työksi ja avustukset kiinnostavat kentällä.

OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis kertasi tähänastisia tukipäätöksiä. Rahasto jakoi 2021 ja 2022 yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa hankerahaa, joilla tuettiin 89 kohdetta.

– Saamme yhä valitettavan runsaasti hakemuksia, joiden pääpaino on erilaisessa virkistäytymisessä. Rahasto ei kuitenkaan tue työajan ulkopuolella tapahtuvaa virkistystoimintaa, kuten ei myöskään yksilöllistä hyvinvointia, Cavernelis muistuttaa.

Hanketuki on tarkoitettu työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointi syntyy työssä, työstä ja työpaikan yhteistoiminnasta. Se edistää työn arkea, koettua työelämän laatua ja työpaikan menettelytapoja.

Työhyvinvointihankkeisiin toivotaan mukaan enemmän työnantajia. Ensi vuonna työyhteisöjen hakemuksissa työnantajan osuuden pitää olla vähintään 20 prosenttia. Se voi olla esimerkiksi työaikaa, rahaa, tiloja tai välineitä, mutta kustannusten tulee olla todellisia.

OAJ:n valtuustossa esillä opiskelijaedustuksen saaminen järjestön hallintoon

Seuraavien valtuustopäivien asialistalla on muun muassa OAJ:n ensi vuoden taloussuunnitelmasta päättäminen sekä järjestön kaksivuotisen toimintasuunnitelman vahvistaminen. Lisäksi käsitellään lisäselvitystä, joka on tehty liittyen hallinnon opiskelijaedustuksen mahdollistamiseksi kevätkokouksessa 2022 käsitellyn aloitteen mukaisesti. Esityslistaan voi tutustua etukäteen oaj.fi:ssä (sivun alalaidasta) ja se löytyy jäsenkirjautumisen takaa.

Valtuusto on koolla 16.–18.11. Helsingissä. 150-jäseninen valtuusto on OAJ:n ylin päättävä elin. Nykyisen valtuuston nelivuotiskausi alkoi kuluvan vuoden keväällä. Tutustu valtuutettuihin.

Teksti: Milla Eronen ja Heikki Sahlman
Kuvat: Leena Koskela

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset