• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kotoutumiskoulutuksen kilpailutus asettaa opettajat epävarmaan työtilanteeseen

13.12.2022 - 14.09 Uutinen
Kuvituskuva

Kotoutumiskoulutuksen kilpailuttaminen aiheuttaa muun muassa epävarmuutta alan opettajien työtilanteeseen ja sitä kautta myös hyvinvointiin sekä alan houkuttelevuuteen. OAJ vaatii, että kotoutumiskoulutus on siirrettävä osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaista koulutuskokonaisuutta.

Maahanmuuttajille tarjotaan kotoutumiskoulutusta, joka on tärkeä osa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Laadukas opetus ja opettajat auttavat maahanmuuttajia sopeutumaan, löytämään jatkokoulutuksen tai työpaikan sekä hankkimaan kielitaitoa.

Kotoutumiskoulutus on tätä nykyä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa työvoimakoulutusta, joten koulutukset kuuluvat kilpailutuksen piiriin. Koulutuksenjärjestäjät saavat oikeuden tuottaa palvelua muutaman vuoden ajan, minkä jälkeen koulutuspalvelut kilpailutetaan uudelleen.

– Jatkuva epävarmuus työn pysyvyydestä vaikuttaa opettajien hyvinvointiin ja alan houkuttelevuuteen, OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen kertoo.

Epävarmuutta ovat lisänneet markkinaoikeuteen tehdyt valitukset, joita kilpailutuksen hävinneet ovat jättäneet.

– Markkinaoikeuden päätösten ajankohtaa on vaikea arvioida ja jo tämä tekee tilanteesta hankalan. Jos oikeudesta tulee aikanaan kielteinen päätös, se tarkoittaa väliaikaisella sopimuksella toimivien koulutuksenjärjestäjien palveluksessa oleville opettajille työttömyyttä, Lyhykäinen selittää.

Vuoden 2019 kilpailutuksessa kotoutumiskoulutukset pääsivät valitusten takia alkamaan vasta useita kuukausia suunniteltua myöhemmin.

– Osa opettajista ei joululomalle lähtiessään tiennyt, onko heillä töitä enää vuodenvaihteen jälkeen.

Valitusten käsittelyn ajaksi kilpailutuksen voittanut järjestäjätaho voi aloittaa koulutuksen väliaikaisella sopimuksella, joka voi olla voimassa jopa sopimuskauden päättymiseen eli vuoden 2024 loppuun, mikäli markkinaoikeuden päätös viipyy pitkään.


Kotoutumiskoulutus saatava osaksi OKM:n koulutuskokonaisuutta

OAJ vaatii, että kotoutumiskoulutus on siirrettävä osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön alaista koulutuskokonaisuutta.

– Iso osa ongelmista, kuten koulutuksen laatuongelmat ja pitkäkestoisen kehitystyön puute, ratkeaisi sillä. Tätä nykyä ely-keskukset saavat päättää hankintakriteereistä, joissa laadulla ei ole juurikaan merkitystä. Tämä on tasokkaasta koulutuksestaan tunnetulle maalle suorastaan häpeällistä, Lyhykäinen lataa.

– Kilpailuttamisesta pitää luopua, sillä Suomessa on toimiva järjestämislupakäytäntö. Silloin kokonaisvastuu kotoutumiskoulutuksesta voisi olla ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen järjestäjillä.

Kotoutumisen kokonaisuus siirtyy kunnille vuonna 2025.

– Nyt viimeistään on aloitettava valmistelu kotoutumiskoulutuksen siirrosta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen, Lyhykäinen kiirehtii.

Koulutusten laatu kärsii


Tänä vuonna melkein kaikki Uudenmaan ely-keskuksen kotouttamiskoulutuskilpailutukseen osallistuneet palveluntuottajat läpäisivät laatuvaatimukset, mikä tarkoittaa, että halvimmalla kotoutumiskoulutuksen tuottava taho voitti kilpailutuksen.

– Miten ihmeessä kotoutumiskoulutuksen laatukriteerit voivat olla sellaiset, ettei eri palveluntuottajien välille synny eroja? Näennäisillä laatukriteereillä ei näytä olevan mitään merkitystä, ihmettelee Lyhykäinen.

Heikosta laadusta kärsivät Lyhykäisen mukaan ennen kaikkea kotoutumiskoulutuksen opiskelijat. Laatuongelmista joutuu maksamaan osansa myös yhteiskunta, kun maahanmuuttotaustaisten suomen tai ruotsin kielen osaamisvajetta joudutaan myöhemmin paikkaamaan.

Lyhykäinen kertoo, että osa kilpailutuksen voittaneista palveluntuottajista on kieltäytynyt järjestämästä koulutusta väliaikaisella sopimuksella.

– Väkisinkin herää kysymys, miksi kilpailutuksen voittanut ei pystykään järjestämään koulutusta. Toivottavasti syynä ei ole kilpailutukseen ilmoitettu liian alhainen hinta, Lyhykäinen pohtii.

Lue myös Hinta ei saisi ohittaa laatua kotoutumiskoulutuksessa (HS mielipide)


13.12. klo 15.53 Lisätty melkein-sana lauseeseen T"änä vuonna melkein kaikki Uudenmaan ely-keskuksen kotouttamiskoulutuskilpailutukseen osallistuneet palveluntuottajat läpäisivät laatuvaatimukset..."

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset