• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunta-alalle vihdoin sopimukset  

08.06.2022 - 15.06 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelujärjestöt Juko ja Jau sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista. Samalla sovittiin myös opetusalan oma OVTES-sopimus. Sopimuksissa on viisivuotinen palkkaohjelma ja muita järjestöjen pitkään ajamia tavoitteita ja parannuksia, joita työnantaja on aiemmin tiukasti vastustanut.

Jukon, Jaun ja KT:n hallinnot ovat sopineet uusista virka- ja työehtosopimuksista vuosille 2022–2025. 

Tänään hyväksytty sopimus on vaikean neuvottelukierroksen tulos ja monien kompromissien summa. Sopimukseen saatiin kuitenkin monia järjestön pitkään ajamia tavoitteita ja parannuksia, joita työnantaja on aiemmin vastustanut tiukasti.

Sopimus on kolmivuotinen, ja se sisältää viisi vuotta kestävän palkkaohjelman. Palkkaohjelmalla kunnan palkkatasoa saadaan lähemmäs muun muassa vientisektorin palkkakehitystä. Palkkataso vastaa sen jälkeen paremmin opetusalan tehtävien vaativuutta ja koulutustasoa. Ohjelman avulla pystytään myös kehittämään kunnan opetusalan työehtosopimusta.

Jatkossa kelpoisuusehdot täyttävä varhaiskasvatuksen opettaja saa ensimmäistä kertaa suuremman palkan kuin ei-kelpoinen opettaja. Ilman laajoja lakkoja tavoitteita ei olisi saavutettu. 

Tänään allekirjoitetussa sopimuksessa sovittiin erikseen, ettei kenellekään keväällä lakossa olleelle aiheudu siitä minkäänlaisia lomaoikeuden tai -rahan menetyksiä.

Takuuehtoja sopimuskorotuksiin

Yksi ratkaisun kynnyskysymyksistä erityisesti OAJ:lle oli se, että opetushenkilöstön etu turvataan mahdollisissa myöhemmissä kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusratkaisuissa. Jos sopimuksen ulkopuolelle jääneet järjestöt sopivat nyt saavutettua ratkaisua paremmista palvelussuhteen ehdoista myöhemmin, on sovittu menettelyistä, joilla vastaavat parannukset neuvotellaan myös sopimuksen tänään tehneille. Lue lisää Jukon verkkosivuilta

Palkkaohjelma oli kynnyskysymys  

OAJ:lle oleellisen tärkeää oli saada monivuotinen palkkaohjelma, jota on tavoiteltu jo pitkään. Palkkaohjelmalla parannetaan opetusalan palkkatasoa ja kehitetään sopimuksia vastaamaan paremmin opetushenkilöstön nykyisin tekemää työtä.  

– Palkkaohjelman saaminen on suuri askel opettajien työehtojen parantamisessa. Paikallisella tasolla voidaan sopia työn vaativuuteen, työsuoritukseen ja rekrytointiin liittyvästä palkkauksesta. Rakenteellisten epäkohtien muutokset pitää tehdä keskustasolla. Vaikka palkkaohjelma painottuukin paikallisesti jaettaviin eriin, keskustasollekin kuitenkin saatiin rahaa ja pääsemme sillä alkuun, sanoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.  

Keskitettyjen palkankorotuserien käyttämisestä päätetään OAJ:n hallituksessa.  

– OAJ:n hallitus keskustelee ja päättää myöhemmin tavoitteista, miten palkkaohjelma kohdennetaan, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo. 

Poikkeukselliset yleiskorotukset 

Uusi sopimus on kolmivuotinen, ja korotusten taso on jo nyt korkeampi kuin vientisektorilla ja muissa yksityisen sektorin solmimissa työehtosopimuksissa. Pitkä sopimus tuo myös vakautta epävarmoissa talousnäkymissä.

Ensimmäisenä vuonna palkkoja korotetaan 2,0 %:n yleiskorotuksella. Sen lisäksi syksyllä tulee 0,5 %:n korotus, jonka kohdentamisesta sovitaan keskustasolla.  

Uudessa sopimuksessa on myös poikkeuksellinen pykälä, joka takaa sen, ettei kunnan ja yksityisen sektorin välinen palkkaero kasva sopimuskauden aikana. Jos teknologia- ja kemianteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan palkankorotusprosentit ylittävät nyt saavutetut korotukset, ylimääräiset korotukset lisätään kunnan vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotuksiin.    

Kelpoisille varhaiskasvatuksen opettajille parempi palkka   

Myös OAJ:n tavoite kelpoisuusehdot täyttävän ja ei-kelpoisen varhaiskasvatuksen opettajan palkkojen eriyttämisestä saavutettiin uudessa sopimuksessa.  Asiasta sovitaan työryhmässä.  Lue lisää OVTES-uutisesta 

Onnistunut perhevapaaratkaisu 

 – Sopimukseen saatiin lisäksi laaja perhevapaauudistus ilman, että sitä olisi jouduttu rahoittamaan sopimuksen yleiskorotuksesta, kuten kuntatyönantaja alun perin esitti. OVTESiin saatiin lisäksi merkittäviä tuntiopettajia koskevia parannuksia. Myös määräaikaisten sijaisten kesäajan palkkaukseen saatiin parannusta. He saavat jatkossa muutamalta lisäpäivältä palkkaa. Suunta on siis oikea, ja tästä on hyvä jatkaa, Lindroos sanoo. 

 Sopimuksessa on myös OAJ:lle hankalia asioita, eikä järjestö saanut läpi kaikkia parannusesityksiä.

– Moni asia jäi vielä seuraaville sopimuskierroksille korjattavaksi, Murto sanoo.

Lue lisää OVTES-sopimusuutisesta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy

Samalla kun uusi virka- ja työehtosopimus tänään hyväksyttiin, myös kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Kielto päättyy tänään 8.6. kello 23.59.

Osa OAJ:n jäsenten työehtosopimuksista vielä avoinna

Vaikka kunta-alan sopimusneuvottelut on saatu päätökseen, osa OAJ:n jäseniä koskevista sopimuksista on vielä auki. Yksityisen opetusalan neuvotteluissa ei ole päästy ratkaisuun Sivistystyönantajien kanssa. Myös aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöä koskevat neuvottelut jatkuvat edelleen. Avaintan sopimukset, Avaintes ja Avainotes, ovat myös avoinna, mutta neuvotteluja jatketaan. Sopimusta ei myöskään ole vielä saatu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen osalta. Seuraa sopimusneuvottelujen etenemistä

Tarkempia tietoja uudesta opetushenkilöstöä koskevasta sopimuksesta löytyy OVTESin uusi virka- ja työehtosopimus  -uutisesta

Kysyttävää sopimuksesta?

Jos jokin sopimuksessa jäi askarruttamaan tai haluat kysyä tarkemmin, voit lähettää kysymyksesi meille Surveypal-linkistä:

Lähetä kysymyksesi


8.6. klo 18.50 Lisätty uutisen loppuun kappale vielä avoinna olevista OAJ:n jäseniä koskevista sopimuksista sekä linkki OVTES-sopimukseen.

Kirjaudu ja katso sopimuksia avaava video

Jaa