• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä minä voin tehdä – Opettajana pahenevan epidemian keskellä

13.01.2022 - 16.55 Uutinen
Kuvituskuva

Viime viikkojen sekava viestintä varjosti tämän viikon alussa koulujen alkua. OAJ kehottaa olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä ensisijaisesti omaan esihenkilöön tai työsuojeluvaltuutettuun työturvallisuuteen liittyvissä huolissa. Työnantajalla on työsuojelulainsäädännön mukaan vastuu työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla.

Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset ovat palanneet joululomilta arkeen. Jo ennen joulua oli tiedossa, että koronan omikronmuunnos vaikuttaa alkuvuodesta enemmän tai vähemmän työssä käymiseen.

Vaikka tilanne voi tuntua sekavalta, työsuojelulainsäädännön mukaan työnantajalla on kokonaisvaltainen vastuu työntekijän turvallisuudesta työpaikalla. Työturvallisuuslain mukainen vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi luovat pohjan, jonka perusteella työpaikkojen koronatoimet tehdään.

Terveysturvallisuuden kokonaistilanne on omikronmuunnoksen vuoksi kuitenkin jälleen muuttunut ja siksi nyt olisi viimeistään aika päivittää riskien arviointi.

— Kaikki työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat tekijät ja olosuhteet, sekä niiden perusteella laadittavat ohjeet ja päätökset on käsiteltävä työsuojelun yhteistoiminnassa. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tietoja ja esittää näkemyksiään työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavissa asioissa ja niitä koskevissa muutoksissa, OAJ:n erityisasiantuntija Sara Simberg painottaa.

Jos jokin asia huolestuttaa, kannattaa olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, joka voi viedä asian käsiteltäväksi työsuojelun yhteistoiminnassa.

— Työpaikan koronaryhmän tehtävä on viestiä, kuunnella ja keskustella sekä ohjeistaa työyhteisöä päätetyistä koronatoimista.

Paikallisten koronaturvallisuustoimien edistäminen

OAJ on ehdottanut, että henkilöstöllä on halutessaan mahdollisuus käyttää työnantajan tarjoamia FFP2-maskeja.

— On näyttöä siitä, että FFP2 -tason maskit estävät tartuntoja paremmin kuin esimerkiksi kirurgiset maskit. Jos työpaikallasi ei ole työnantajan kustantamia FFP2 -tason maskeja, niin tee aloite, jotta FFP2 -maskeja saadaan niitä tarvitseville työntekijöille. Jos työntekijä ei voi terveydellisistä syistä käyttää maskia työssään, oman tilan arvioimiseksi on syytä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, Simberg sanoo.

OAJ kannattaa myös koronaministeriryhmän ehdotusta siitä, että peruskoulussa oppilaat tekevät kotona säännöllisin väliajoin pikatestit. Tämä koskisi niitä kouluja, joissa on paljon koronatartuntoja, koska tämä parantaa kaikkien terveysturvallisuutta.

— Työsuojeluvaltuutetut voivat ehdottaa työnantajalle riskien arvioinnin perusteella, että myös työntekijöille hankitaan kotitestejä vapaasti käytettäväksi työnantajan kustannuksella, Simberg ehdottaa.

Hyvällä ilmanvaihdolla voidaan vähentää ilmavälitteisen tartunnan. THL on tehnyt ohjeen tilojen ylläpidosta vastaavalle tekniselle henkilöstölle.

— Työnantajan vastuulla on ohjeistaa toimenpiteet toimipisteiden ilmanvaihdon turvallisesta järjestämisestä. Työsuojeluvaltuutettu voi esittää asiaa käsiteltäväksi työsuojelun yhteistoiminnassa, jos on syytä epäillä, että tilojen ilmanvaihto on riittämätön.

Jos korona kuitenkin iskee

Jos tiedät saaneesi koronatartunnan työpaikaltasi, hakeudu viralliseen koronatestiin mahdollisimman pian, ensisijaisesti työterveyshuollon kautta. Virallinen testitulos tarvitaan, sillä mahdollinen ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta.

Virallinen testitulos tarvitaan, sillä mahdollinen ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta.

Muita toimenpiteitä työturvallisuuden ylläpitämiseksi:

  •  Ylimääräisiä kontakteja on vältettävä kaikin käytössä olevin keinoin.
  •  Liikkuminen ryhmästä toiseen ja ryhmien yhdistäminen ei ole hyväksyttävää. Myös ruokailun järjestämisessä ja porrastamisessa tämä on huomioitava. Jos asiassa on epäselvyyttä, ota yhteys työsuojeluvaltuutettuusi.
  • Tartuntojen torjunnassa on syytä kiinnittää huomioita tilojen ja pintojen siisteyteen ja puhtauteen. Työterveyslaitoksen ohjeet löytyvät täältä. Ilmoita Esihenkilölle, jos huomaat työtilojen siisteydessä puutteita.
  • Jos sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita ja/tai kotitestissä tulee positiivinen tulos ja on syytä epäillä, että tartunta on saatu työpaikalla, kotitestin tulos ei riitä. Tällöin on hakeuduttava viralliseen koronatestiin mahdollisimman pian, ensisijaisesti työterveyshuollon kautta. Virallinen testitulos tarvitaan mahdollista ammattitaudin toteamista varten. Eli mikäli saat positiivisen tuloksen kotitestissä, hakeudu viralliseen testiin.
  • Jää pois töistä, mikäli sinulla on hengitystieinfektioon viittaavia oireita.

Pidä itsesi ajan tasalla alueesi tilanteesta

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela

14.1. Tekstiin lisättiin yksi linkki.