• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Neljäs ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alan OAJ:läisille

12.04.2022 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Kunta-alalla tulee voimaan neljäs koko maata koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto maanantaina 18.4. Kielto on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ilmoittivat neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelukunta Juko ja Julkisen alan unioni Jau.

Neljäs ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla alkaa maanantaina 18.4. klo 0.01 ja on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee koko maata.

OAJ:n jäsenistä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kuntien palveluksessa olevia KVTES- ja OVTES-sopimukseen kuuluvia, työsuhteessa olevia OAJ:n jäseniä kaikissa opetusalan tehtävissä koko Suomessa. Kielto koskee pääosin varhaiskasvatuksen opettajia.

Toinen OAJ:läisten lakko alkaa tiistaina

Juko ja Jau jäsenliittoineen ovat antaneet ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi myös neljä lakkovaroitusta. Opettajat ovat tällä viikolla mukana laajassa kunta-alan lakossa Tampereella ja Kuopiossa 12.-13.4. Lakko koskee Tampereen ja Kuopion kaupunkien palveluksessa työskentelevää opetushenkilöstöä, ja sen piirissä on 4 000 OAJ:n jäsentä.

Myös julkisen alan unioni JAUn jäsenliittojen kunta-alalla työskentelevät jäsenet ovat samaan aikaan lakossa samoilla paikkakunnilla.

Viime viikolla lakossa olivat Jyväskylän, Rovaniemen, Turun ja Oulun kaupungin palveluksessa olevat opettajat. Pääsiäisen jälkeen alkaa viikon mittainen lakko pääkaupunkiseudulla, ellei ratkaisua synny aiemmin. Lisäksi 15:tä yksityistä oppilaitosta koskeva lakko Helsingissä alkaa niin ikään 19.4., ellei yksityisen opetusalan sopimuksesta on syntynyt sopua.

Miksi järjestölliset toimet?

OAJ puolustaa järjestöllisillä toimilla opettajien asemaa ja alan vetovoimaisuutta. Ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla sekä lakoilla ja lakkouhilla pyritään vaikuttamaan kuntatyönantajaan ja luomaan painetta neuvottelujen etenemiselle.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 28.2. Kiistaan ei löytynyt ratkaisua valtakunnansovittelijan toimistossa, minkä vuoksi sovittelija pyysi työ- ja elinkeinoministeriötä asettamaan sovittelulautakunnan. Lautakunnan tavoitteena on ratkaista kunta-alan työriita.

Yksi kiistanaihe on palkkaohjelma, jolla OAJ hakee pitkäkestoista ohjelmaa palkkojen perustason nostamiselle ja raamia sopimusten epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiselle.

Jäikö jokin asia askarruttamaan? Kysymys-vastauspatteri selventää

OAJ on koonnut yleisiä kysymyksiä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sekä vastauksia niihin.

Lue lisää