• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat on korjattava ja korvattava viipymättä

11.07.2022 - 13.10 Tiedote
Kuvituskuva

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet jo monia kuukausia. Tilanne on kestämätön, ja palkkasaatavat tulee maksaa viivästyskorkoineen viipymättä ja aiheutuneet vahingot on korvattava.

Helsingin kaupungin jatkuvia puutteita, viiveitä ja virheitä palkanmaksuissa ei voi hyväksyä, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. Ongelmia on ollut etenkin isoilla toimialoilla, kuten kasvatuksen ja koulutuksen kohdalla. Palkanmaksun virheet ja puutteet ovat aiheuttaneet kaupungin työntekijöille ja viranhaltijoille merkittäviä ongelmia sekä mielipahaa. Palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet jo kuukausia, ja ongelmien kasautuessa sekä pitkittyessä kaupungin maine työnantajana on kärsinyt ison kolauksen.

Palkanmaksun ongelmilla ja niistä aiheutuvalla epävarmuudella on merkittävä vaikutus palkansaajien taloudelliseen tilanteiseen ja luottamukseen työnantajaa kohtaan. Epäluottamus ei rajoitu ainoastaan niihin palkansaajiin, joiden palkanmaksu on joko viivästynyt tai palkka on maksettu väärin. Epäily palkanmaksun oikeellisuudesta askarruttaa nyt kaikkia Helsingin kaupungin palveluksessa olevia.

Palkkojen maksun ongelmia on aiheuttanut muun muassa henkilöstön vajaus, ja viimeisimpänä uuteen Sarastia-järjestelmään siirtyminen huhtikuussa. Kyselyitä palkanmaksusta on tullut paljon, mutta kaupunki ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin. OAJ:n talvella tekemän selvityksen perusteella vastaavia ongelmia on ollut myös muilla samaa järjestelmää käyttävillä työnantajilla. Muun muassa Espoossa tilanteen kärjistyminen johti järjestön jättämään valvontapyyntöön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle. Eräät kunnat ovat jopa luopuneet järjestelmän käytöstä johtuen vastaavista ongelmista. Helsingille ongelmat eivät näin ollen ole voineet tulla yllätyksenä.

- Pelkkä pahoittelu ja selittely ei enää riitä, vaan tilanne on korjattava välittömästi, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo. Tilanne on kertakaikkisen sietämätön palkansaajien näkökulmasta. Selittelyt eivät auta, kun vuokra on maksamatta ja ruokakaappi ammottaa tyhjyyttään.  Väärin lasketut tai myöhästyneet palkat ja palkanosat on saatava viivästyskorkojen kanssa maksuun viipymättä, Lindroos jatkaa.

OAJ vaatii myös välittömien ja välillisten vahinkojen korvaamista työntekijöille ja viranhaltijoille. Tehdystä työstä on saatava sovittu korvaus sovittuna aikana, eikä palkanmaksun kaltaisissa työnantajan lakiin ja sopimuksiin perustuvissa velvollisuuksissa ole yksinkertaisesti varaa ajautua tällaisiin tilanteisiin, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen kertoo.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Katarina Murto
050 568 9188

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos
040 821 3711

Johtava lakimies Erkki Mustonen
020 748 9642