• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen

25.05.2022 - 12.15 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ:n hallitus on hylännyt sovintoehdotuksen yksityisen opetusalan uudeksi työehtosopimukseksi. Kolmas sovintoehdotus ei juuri poikennut aiemmista. OAJ:n mukaan ehdotus on riittämätön, eikä se ota tarpeeksi huomioon opetustyön erityispiirteitä. 

Sovintoehdotus oli täysi pettymys. Kolmannessakaan sovintoehdotuksessa ei otettu riittävästi huomioon OAJ:n näkemyksiä. Nykyinen sovittelujärjestelmä ei kykene ratkaisemaan sopimusalakohtaisia ongelmia. Näin toteaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Sovittelija Jukka Ahtelan hylätty ehdotus olisi tuonut yksityiselle opetusalalle 1.8.2022 yleiskorotuksena 1,6 prosenttia ja paikallisen erän 0,3 prosenttia jaettavaksi työnantajan päätettävissä olevalla tavalla. Palkkaratkaisu olisi ollut kaksivuotinen, ja toisen vuoden palkankorotuksesta olisi neuvoteltu tammikuussa 2023.

Myönteistä Ahtelan ehdotuksessa oli, että se sisälsi ehdotuksen työryhmästä, joka olisi ryhtynyt valmistelemaan palkkausjärjestelmää yksityiselle opetusalalle.

Elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus jäi toistaiseksi ratkaisematta yksityisellä opetusalalla.

– Sivistystyönantajilla ei ilmeisesti ollut halukkuutta toteuttaa laajaa perhevapaauudistusta yhdenvertaisella tavalla. Sivistan esittämät heikennykset perhevapaauudistuksen rahoittamiseksi olivat ylimitoitettuja. Ongelmana oli myös se, että ne olisi kohdennettu pääosin opetushenkilöstöön, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

  Yksityisen opetusalan houkuttelevuus koetuksella  

Ahtela jätti 24.5. jo kolmannen sovintoehdotuksensa, johon hän pyysi sopijaosapuolten vastauksia 25.5. mennessä. Yksityisten oppilaitosten työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.3. ja neuvottelut keskeytyivät tuloksettomina 2.4.

OAJ, JHL ja Jyty antoivat kevään mittaan yhteensä kolme yksityisiä kouluja koskevaa lakkovaroitusta.  Lakko toteutui 3.-10.5 viidessätoista helsinkiläisessä ja 3.-9.5. kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa. Lakot olivat seurausta edellisestä sovintoehdotuksen hylkäämisestä 29.4.  

– Sovittelun kuluessa ei ole tapahtunut suuria liikahduksia. Sivistan päätös jättää perimättä jäsenmaksuja OAJ:n jäseniltä ei myöskään edesauta ratkaisuun pääsemistä.  Jo nyt on nähtävissä, että pätevät opettajat harkitsevat, kannattaako heidän työskennellä yksityisellä opetusalalla. Emme halua tällaista asetelmaa syntyvän. Se ei ole myöskään työnantajan etu, Murto tähdentää.

Yksityisellä opetusalalla työskentelee lähes 9 000 OAJ:n jäsentä. Myös kunnan opetusalan opettajat ovat yhä vailla uusia työ- ja virkaehtosopimuksia. Kunta-alan sopimuskausi päättyi jo helmikuun lopussa 2022.