• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ ohjeistaa – Etä- ja lähiopetuksen samanaikainen järjestäminen sekä lähiopetuksen suoratoisto

19.01.2022 - 14.58 Uutinen
Kuvituskuva

Sekavat ja ristiriitaiset koronaohjeistukset ovat aiheuttaneet kouluissa päänvaivaa erityisesti opetusjärjestelyjen osalta. OAJ on laatinut nyt ohjeet sekaopetuksen eli etä- ja lähiopetuksen samanaikaiseen järjestämiseen sekä lähiopetuksen suoratoistoon.

OAJ:n näkemys on, että opettaja ei voi samanaikaisesti huolehtia sekä lähi- että etäopetuksesta. Tätä näkemystä tukevat myös eduskunnan sivistysvaliokunnan ja opetusministerin kannanotot.

— Tämä näkemys perustuu siihen, että yhtäaikaisessa lähi- ja etäopetuksessa ei kumpaakaan opetusta ole mahdollista hoitaa opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Lisäksi opettajan kuormitus ja työmäärä kasvavat kohtuuttomasti, etenkin opetuksen suunnittelun osalta, koska etä- ja lähiopetus edellyttävät erilaisia toteutustapoja, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Työnjohto-oikeudella rehtori voi kuitenkin ohjeistaa, että kotona oleville oppijoille järjestetään mahdollisuus seurata luokassa tapahtuvaa opetusta etäyhteydellä.

— Tämä ei tarkoita etäopetusta, vaan kotona olevat oppilaat vain seuraavat luokassa tapahtuvaa opetusta soveltuvin osin. Silloin opettaja ei valmistele etäyhteydellä osallistuville oppilaille mitään luokkaopetuksesta poikkeavaa sisältöä tai toimintaa, eikä järjestelystä sinänsä aiheudu ylimääräistä työtä, hän painottaa.

Oppilaan sairauspoissaolo

Sairauspoissaoloissa toimitaan kuten ennenkin, eli oppilas on huoltajien ilmoituksella poissa opetuksesta. Tällöin mahdolliset oppimisvajeet korjataan oppilaan palattua kouluun, esimerkiksi tukiopetuksella, johon perusopetuksen oppilaalla on tarvittaessa lakisääteinen oikeus. Toisella asteella asia harkitaan tapauskohtaisesti.

- Mikäli oppilas jää kotiin vanhempien ilmoituksella niin sanottuun omaehtoiseen karanteeniin, opetuksenjärjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää tälle etäopetusta tai mahdollisuutta seurata opetusta etäyhteydellä, Lindroos sanoo.

Hänen mukaansa erilaisten erityisjärjestelyiden käyttöönottoa on harkittava tapauskohtaisesti tarkkaan.

— Järjestelyt eivät saa vaarantaa koulussa olevien oppilaiden oikeutta opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja lakisääteisiin tukitoimiin. Esimerkiksi erityisopettajan ensisijainen tehtävä on antaa osa-aikaista erityisopetusta.

Etäopetuksen järjestäminen

Mikäli perusopetuksen oppilaalle annetaan etäopetusta, opetuksenjärjestäjän on tehtävä hänelle perusopetuslain mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä.

— Tällaisen päätöksen tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista lyhyissä poissaoloissa. Pidempiin poissaoloihin tarvitaan painavampi, esimerkiksi lääkärin toteama terveydellinen peruste, Lindroos painottaa.

Mikäli opettaja kokee, että opetusjärjestelyt johtavat tilanteeseen, jossa hän ei voi taata oppilaiden turvallisuutta, asiasta on ilmoitettava välittömästi rehtorille kirjallisesti.

— Jos tilanteeseen ei tule korjausta on ilmoitus tehtävä kirjallisesti, jotta vastuu siirtyy rehtorille. Mikäli tilannetta ei pystytä koulun resurssein korjaamaan, rehtorin on ilmoitettava asiasta omalle esimiehelleen, jolloin vastuu siirtyy taas eteenpäin.

— Esimerkiksi tilanteessa, jossa suuri osa koulun opetushenkilöstöä olisi poissa töistä sairauden tai karanteenin vuoksi.

Poikkeusjärjestelyjen aiheuttamien lisätöiden korvaaminen

Koronatilanteen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä johtuva lisätyö on korvattava opettajalle sopimuksen mukaisella tavalla.

— Tällä tarkoitetaan esimerkiksi oppituntien ulkopuolella tapahtuvaa yhteydenpitoa kotona oleviin oppilaisiin tai määräystä huolehtia toisen opettajan luokasta. Silloin korvaus voidaan maksaa sopimuksen mukaisena tukiopetuspalkkiona tai oto-korvauksena, Lindroos sanoo.

Jos oppilas on saanut päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä, päätöksessä on kerrottava, miten etäopetus järjestetään.

— Samassa yhteydessä on hyvä sopia, kuinka paljon opettajalla on käytettävissä esimerkiksi lisätunteja etäopetuksen järjestämiseen.

Poikkeavasta tilanteesta johtuva kuormitus ei oikeuta automaattisesti oikeuta lisäkorvaukseen.

— Opetuksenjärjestäjä ei voi vedota taloudellisiin seikkoihin ja evätä perusopetuksen oppilaalta oikeutta tukiopetukseen. Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluu kuitenkin määrätä kuka tukiopetusta antaa ja miten tukiopetusta saavia oppilaita ryhmitellään, Lindroos selittää.

Tukiopetusresurssin käytön yleisistä linjauksista kannattaa ohjeistaa sopimaan rehtorin kanssa kouluittain etukäteen. Tämä koskee myös toisen asteen opetusta.

Koronaan liittyvä ohjeistus on koottu OAJ:n verkkosivuille ja ohjeistusta päivitetään muuttuvan tilanteen perusteella.

Lue myös OAJ ohjeistaa — Poissaolot koronaan altistumisen tai oireiden vuoksi ja OAJ ohjeistaa — Terveysturvallinen työympäristö luodaan työpaikan yhteistoiminnassa

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela

Uutiseen lisätty 25.1. tarkempi tieto lisätyön korvauksesta.