• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Opinto-ohjauksessa liian suuria eroja – opiskelijoiden yhdenvertaisuus ei toteudu

16.12.2022 - 15.15 Uutinen
Kuvituskuva

Yhden opinto-ohjaajan vastuulla olevien opiskelijoiden määrä vaihtelee suuresti. Tämä asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja vaikuttaa opinto-ohjaajien sekä muiden opettajien työhyvinvointiin.

Valtakunnallisen selvityksen mukaan opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa, sillä opinto-ohjaajien ohjattavien määrissä on erittäin suuria eroja.

Tulosten mukaan opiskelijat ovat epätasa-arvoisessa asemassa, sillä opinto-ohjaajien ohjattavien määrissä on erittäin suuria eroja.

Lukioissa on yhtä opinto-ohjaajaa kohden keskimäärin 180 opiskelijaa, kun taas ammatillisissa oppilaitoksissa yhtä opinto-ohjaajaa kohden on keskimäärin 393 opiskelijaa. Enimmillään lukiossa ohjattavia voi olla yli 300 ja ammatillisessa koulutuksessa jopa yli 700 yhdellä opinto-ohjaajalla.

– Tämä asettaa oppijat eriarvoiseen asemaan. Erityisen huolestuttava tilanne on ammatillisella puolella, jossa yhdelläkään opinto-ohjaajalla ei selvityksen mukaan ole alle 200 ohjattavaa, OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen ihmettelee.

Hänen mukaansa tilanne ei voi jatkua tällaisena, vaan asiaan on ehdottomasti puututtava.

– Vaadimme, että ohjattavana olevien opiskelijoiden enimmäismäärästä säädetään täsmällisemmin lukiolaissa sekä ammatillista koulutusta koskevassa laissa. Yhdellä opinto-ohjaajalla pitää olla sekä lukiossa että ammatillisella puolella alle 150 opiskelijaa ohjattavana. Ohjausvelvoitteet kasvoivat oppivelvollisuuden laajenemisen myötä, mikä korostaa tarvetta turvata opiskelijan oikeus opinto-ohjaajan antamaan ohjaukseen. Opinto-ohjaajia on oltava riittävästi, jotta opiskelijat löytävät itselleen sopivat opinnot ja alan tai keskeyttämistä harkitseva saa tarvitsemansa tuen, Lahtinen tiivistää. 

Yhdellä opinto-ohjaajalla pitää olla sekä lukiossa että ammatillisella puolella alle 150 opiskelijaa ohjattavana.

Joka kolmas ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva kokee saavansa liian vähän opinto-ohjausta. Lukiossa näin kokee vain 14 prosenttia opiskelijoista. Lukiossa opinto-ohjaajan rooli korostuu ohjauksen antajana, ryhmänohjaajan ja muiden opettajien merkitys on jonkin verran pienempi, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijat raportoivat saaneensa selvästi eniten ohjausta, neuvoa ja tukea ryhmänohjaajalta ja vähiten opinto-ohjaajalta.

– Tämä konkretisoi sitä, että opinto-ohjaajien määrällä on vaikutusta myös opiskelijoihin. Kun opinto-ohjaajalla on ohjattavia liikaa, ei työtä pysty tekemään, Lahtinen korostaa.

Opinto-ohjaajan töitä ei voida siirtää muiden opettajien tehtäväksi, koska tehtävän hoitaminen vaatii ohjauksen ammattilaista. Opiskelijan, mutta myös opettajien ja opinto-ohjaajien hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna, on tärkeää, että asiaan puututaan ja tilanne korjataan pikimmiten.

Opiskelijan, mutta myös opettajien ja opinto-ohjaajien hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna, on tärkeää, että asiaan puututaan ja tilanne korjataan pikimmiten.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen (Jyväskylän yliopisto) tekemä selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä.

– Olemme tyytyväisiä, että OKM teetti lupaamansa selvityksen ja odotamme mielenkiinnolla selvitystyön loppuraporttia. Ministeriö on toteuttanut myös kehittämishankkeita tilanteen parantamiseksi, mutta niillä ei tätä asiaa korjata. Seuraavan hallituksen on turvattava opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja säädettävä yhden opinto- ohjaajan ohjattavana olevien opiskelijoiden enimmäismääräksi 150, Lahtinen painottaa.

Opinto-ohjaajamitoitus on OAJ yksi eduskuntavaalitavoitteista. Tutustu siihen ja muihin tavoitteisiimme

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset