• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ pyytää oikeuskansleria tutkimaan Helsingin kaupungin palkanmaksusta päättäneiden toimien lainmukaisuuden

24.11.2022 - 06.00 Tiedote
Kuvituskuva

Opetusalan Ammattijärjestö on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, ovatko Helsingin kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöpäättäjät toimineet lainvastaisesti päättäessään hankkia ja ottaessaan käyttöön Sarastia-palkanmaksujärjestelmän.

Järjestelmä ei ollut käyttöön otettaessa valmis eikä vastannut niitä laatuvaatimuksia, joita voidaan kunnalliselta palkanmaksujärjestelmältä edellyttää. Myös ongelmien korjaamisessa ja henkilöstölle tiedottamisessa on ollut olennaisia ja vakavia puutteita koko prosessin ajan. 

– Helsingin kaupunki on toiminut huolimattomasti ja piittaamattomasti, mikä on räikeästi rikkonut viranhaltijoiden ja työntekijöiden perusoikeuksien toteutumista. Viranhaltijoilla ja työntekijöillä on perustuslain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa työllään. Samaten heillä on laillinen oikeus palkkaan ja siihen, että se maksetaan ajallaan ja oikeamääräisenä, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto huomauttaa.

– Kaupunki on toistuvasti ja vakavasti rikkonut lakisääteisiä velvoitteitaan. Siksi jätimme kantelun, Murto perustelee.

Helsinki otti käyttöön Sarastia-palkanmaksujärjestelmän huhtikuussa 2022. Ongelmat alkoivat välittömästi tämän jälkeen ja jatkuvat yhä yli puoli vuotta käyttöönoton jälkeen.

Palkanmaksuongelmat koskevat tuhansia viranhaltijoita ja työntekijöitä. Osa on jäänyt toistuvasti kokonaan ilman palkkaa, osa on saanut vain osan palkastaan ja osalla palkanmaksussa on ollut muita jatkuvia ja vakavia virheitä. Tilanne on aiheuttanut sadoille Helsingin kaupungin palveluksessa työskenteleville kohtuuttomia taloudellisia vaikeuksia ja lisäkustannuksia. 

Kaupunki ei ole myöskään ilmoittanut lain edellyttämällä tavalla palkkatietoja ajallaan tulorekisteriin. Tulorekisterin tietojen perusteella maksetaan muun muassa työttömyyspäivärahoja, perhe-etuuksia, sairauspäivärahoja ja eläkkeitä. Tietovirheet voivat vaikuttaa sekä työntekijän ansiosidonnaisiin etuuksiin että verotuksen oikeellisuuteen. 

– Helsingin kaupungin viranhaltijat vastaavat virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Myös kaupungin luottamushenkilöt hoitavat tehtäväänsä virkavastuulla. Onkin aiheellista selvittää, ovatko asiassa vastuulliset toimineet lainvastaisesti ja laiminlyöneet viranhaltijoiden ja työntekijöiden perusoikeuksien toteutumisen, Murto tiivistää.