• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ saavutti päätavoitteensa yksityisen opetusalan neuvotteluissa 

09.08.2022 - 10.03 Uutinen
Kuvituskuva

Palkankorotusten taso, laaja perhevapaa ja kesällä synnyttävien aseman turvaaminen olivat kolme keskeistä OAJ:n tavoitetta, joiden toteutuminen mahdollisti kuukausia paikallaan polkeneiden Sivistan yksityisen opetusalan neuvottelujen saamisen maaliin ja sopimusten synnyn. Näin näkee OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos. 

OAJ piti neuvotteluissa sitkeästi kiinni linjastaan, jonka mukaan palkankorotusten tasossa pitää ottaa huomioon sekä inflaation kiihtyminen että talouden muutokset. Myöskään viime talvena muodostunut vientialojen palkankorotustaso ei voinut OAJ:n mielestä olla enää lähtökohtana.  

Kun palkankorotusten taso korjaantui ja laaja perhevapaa varmistui, saavutettiin neuvottelutulos lopulta aamuyöllä 5.8. Sopimuksen synty vahvistui 9.8., kun kaikki sopijaosapuolet, OAJ, JHL, Jyty ja Sivistystyönantajat, olivat hyväksyneet sen päättävissä elimissään. Yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee lähes 9 000 OAJ:n jäsentä. 

Yhteisymmärrys yksityisen opetusalan palkoista ja työehdoista löytyi vasta kuuden kuukauden neuvottelurupeaman, kolmen tuloksettoman sovintoehdotuksen, useiden lakkovaroitusten sekä toukokuussa Helsingissä ja Tampereella toteutuneiden yksityiskoulujen lakkojen jälkeen. Aiemman työehtosopimuksen voimassaolo päättyi jo 31.3. 

OAJ:n hallitus ei ollut yksimielisesti neuvottelutuloksen hyväksymisen takana, vaan OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO:n edustajat esittivät sen hylkäämistä. He liittivät päätökseen eriävän mielipiteensä. Sen mukaan palkattoman vapaan vaikutus kesäajan palkkaan on heikennyksenä kohtuuttoman suuri erityisesti ammattikorkeakoulujen osalta.  

Syyskuussa yleiskorotus ja järjestelyerä 

Yksityisen opetusalan uusi työehtosopimus on voimassa 9.8.2022–31.3.2024.  

Yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 prosenttia, minkä lisäksi jaetaan 0,55 prosentin paikallinen erä, jonka käytöstä sovitaan luottamusmiehen kanssa. Ellei jakotavasta ei löydy yksimielisyyttä, erä jaetaan yleiskorotuksena. 

Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset vastaavat kunnan tasoa. Lopputulos on tuntuvasti parempi kuin keväällä sovittelijan ehdottama. Kokonaiskorotus on nyt 2,55 prosenttia, kun sovintoehdotuksessa se oli 1,9 prosenttia, Lindroos kertoo.   

Vuoden 2023 palkankorotukset sijoittuvat ajalle 1.8.2023–31.3.2024. Niiden suuruus on sidottu tiettyjen yksityisen sektorin verrokkisopimusten korotuksiin ja kustannusvaikutukseen kahden vuoden ajalta.  

Yleiskorotuksen osuus korotuksista on toisena sopimusvuonna 70 prosenttia, paikallisen erän 30 prosenttia. 

Kunta-alaa vastaavaa palkkaohjelmaa ei ratkaisuun sisälly. 

Perhevapaa toteutuu laajana 

Perhevapaa toteutuu laajana 1.8. voimaan tulleen uuden lain mukaan. Raskausvapaa on 40 arkipäivää ja yhtäjaksoinen. Vanhempainvapaan 32 arkipäivää voi ottaa kahdessa jaksossa. Aikaisempi isyysvapaa oli palkallisena 6 päivää, ja nyt toisen vanhemman palkallinen vapaa on 32 päivää. Vapaat koskevat kaikkia vanhempia, myös adoptiovanhempia.   

Kesän ajalle ajoittuva palkallisen raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta maksetaan jokaiselta kalenteripäivältä täyden palkan lisäksi 0,53 prosenttia päiväpalkasta, kun vapaa pidetään yhtäjaksoisena. Tämä sopimusmuutos oli kustannusneutraali eli se ei lisää työantajan kustannuksia nykytilanteeseen verrattuna. OAJ:n tavoitteena oli, ettei kesällä synnyttävien asema heikentyisi. 

Perhevapaan soveltaminen osaksi yksityisen opetusalan työehtoja oli yksi näiden neuvottelujen vaikeimpia kysymyksiä. Opettajien poikkeuksellinen työaikajärjestelmä kesäkeskeytyksineen ja vapaajaksoineen aiheutti neuvotteluissa omat ongelmansa, mutta onneksi ne lopulta ratkesivat. 

Perhevapaan kustannuksiin haettiin kompensaatiota työehtosopimuksen määräyksiä muuttamalla. Palkattoman vapaan pienentävä vaikutus seuraavan kesäajan palkkaan oli yksi työnantajan ehdoista. Esitys oli OAJ:lle vaikea, mutta palkankorotusten kohtuullinen taso käänsi vaakakupin hyväksymisen puolelle, Lindroos sanoo. 

Kun opettaja on palkattomalla harkinnanvaraisella työvapaalla, vuorotteluvapaalla tai opintovapaalla, hänen seuraavan kesän palkkaan pienennetään summalla, joka saadaan kertomalla poissaolotyöpäivät luvulla 0,1 ja päiväpalkalla.

Esimerkiksi yhden kuukauden palkaton poissaolo vähentää kesäajan palkkaa kahden päiväpalkan verran. Tämä ei koske palkattomia perhevapaita eikä sairauspoissaoloja. Muutos tulee voimaan vuodenvaihteesta, ja se koskee 1.1.2023 jälkeen alkavia vapaita.

 

Uutista on päivitetty 10.8. tarkentamalla harkinnanvaraisia palkattomia vapaita koskevaa kohtaa. Muutos koskee 1.1.2023 jälkeen alkavia vapaita.

Uutista on päivitetty 9.8. palkattomia harkinnanvaraisia vapaita koskevan muutoksen voimaantuloa koskevalla tiedolla. Muutos tulee voimaan 1.1.2023.

Uutista on päivitetty 9.8. klo 11.18 täsmentämällä OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO muotoon OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO:n edustajat.