• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ on pettynyt budjettiriihen tuloksiin ja tyrmistynyt hallituksen haluttomuudesta löytää kasvavaan opettajapulaan ratkaisuja

01.09.2022 - 14.13 Tiedote
Kuvituskuva

OAJ on pettynyt, että hallitus ei budjettiriihessä saanut aikaan päätöstä varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien nostosta. Sen sijaan varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi ja kotihoidontukeen tehdään korotus. Tämä osoittaa, että hallitus ei ollut valmis tekemään ratkaisuja kasvatuksen ja koulutuksen laadun parantamiseksi.

Hallitus päätti osana perheiden tukea ylimääräisestä lapsilisästä sekä varhaiskasvatusmaksujen pysyvästä alentamisesta. Varhaiskasvatusmaksujen alennus on pystyttävä kompensoimaan kunnille, jotta maksujen alentaminen ei romuta kuntien kykyä tuottaa laadukasta varhaiskasvatusta jo entuudestaan vaikeassa tilanteessa.

– Hallitus kohdensi merkittäviä summia kertaluontoisiin eriin, mutta ei ollut halukas korjaamaan kasvatuksen ja koulutuksen rakenteellisia ongelmia. Pahimmillaan varhaiskasvatusmaksujen alennus vain syventää ongelmia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto hämmästelee.

OAJ on edellyttänyt varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen aloituspaikkamäärien nostamista pysyvästi 1400 aloituspaikan tasolle. Hallitus sopi hoiva-avustajien koulutusmäärien nostosta hoitajamitoituksen toteuttamiseksi, mutta varhaiskasvatuslain edellyttämien opettajien koulutukseen ei annettu rahaa.

– Olemme tuoneet asiaa esille jo vuosia, mutta edelleenkään asiaan ei saada ratkaisua Murto painottaa.

Lupaukset opettajarekisterin perustamisesta jäivät vaille katetta

OAJ on ajanut pitkään opettajarekisterin perustamista ja vaati, että vuoden 2023 budjettiin on lisättävä omana momenttinaan rekisterin perustamiseen varattava summa. OAJ on pettynyt, ettei hallitus ottanut asiaan riihessä kantaa.

Rekisteri estäisi opettajapulan hallitsemattoman leviämisen muille opetusaloille varhaiskasvatuksen lisäksi. Jo nyt on valitettavan voimakkaita signaaleja kasvavasta opettajapulasta. Tarkempaa tietoa alueellisesti tai alakohtaisesti ei kuitenkaan ole, sillä opettajamääristä ei kerätä tietoa systemaattisesti.

OAJ kiittää hallitusta ammatillisen toisen asteen perusrahoituksen tasokorotuksesta, josta sovittiin jo kevään kehyksen yhteydessä. Samoin perusopetuksen B1-kielen tuntimäärän lisäys on tervetullut uudistus.

Mentorointi vain haaveissa

Työn kuormittavuus on kasvanut huolestuttavaksi erityisesti uransa alkuvaiheessa olevalla opetushenkilöstöllä. OAJ on hyvin pettynyt, ettei hallitus esityksistä ja asian vakavuudesta huolimatta kohdentanut rahoitusta mentorointiin.

Kulunut hallituskausi on kääntänyt koulutuksen rahoituksen suuntaa kipeiden koulutusleikkausvuosien jälkeen, mutta takamatka leikkauksia edeltäneeseen aikaan on vielä suuri.
Hallituksen viimeinen budjetti osoittaa tarpeen jatkaa koulutukseen panostamista, perusrahoituksen vahvistamista ja työolojen parantamista myös tulevalla hallituskaudella.

Hallitus ansaitsee koko hallituskauden päätöksistään kiitosta, mutta viimeisen budjettiriihen päätökset olivat suuri pettymys.