• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ vaatii koulutuspolitiikkaan suunnanmuutosta: rahoitusta lisättävä, leikkauksia vältettävä

05.10.2022 - 09.15 Tiedote
Kuvituskuva

Koulutus on ratkaisu Suomen edessä oleviin valtaviin haasteisiin, korostaa OAJ eduskuntavaalitavoitteissaan. Ilman riittävää perusrahoitusta ei kuitenkaan voida saavuttaa koulutukselle asetettuja tavoitteita tai ratkoa ongelmia. Askeleet rahoitustason nostamiseksi on otettava tulevalla hallituskaudella.

Viime vuosien mullistukset, maailmanlaajuinen pandemia ja sota Euroopassa, ovat panneet suomalaisen yhteiskunnan koetukselle. Tulevaisuudessa ratkaistavana on yhä myös muita viheliäisiä ongelmia kuten kestävyysvaje, työvoimapula ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

– Vain laadukkaalla kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella takaamme sen, että muuttuvan tulevaisuuden ja sen haasteiden edessä suomalaisilla on valmiudet löytää ratkaisut näihin ongelmiin, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

OAJ:n vaalikampanjan tunnuslause on Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella.

– Pyrimme tiivistämään sen, miten laaja merkitys kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella on koko Suomen tulevaisuudelle: sen vakaudelle, turvallisuudelle ja kilpailukyvylle, kansalaisten sivistykselle, hyvinvoinnille ja osaamiselle.

Koulutusrahoituksen taso jäänyt kestämättömäksi

Suomalainen koulutus on nyt vedenjakajalla. Suomi saavutti pitkään erinomaisia koulutustuloksia jopa vähemmällä rahalla kuin verrokkimaat. Nyt kilpailu osaamisesta kovenee ja maailmalla panostetaan koulutukseen, mutta Suomen oppimistulokset vain heikkenevät ja koulutuspanostukset jäävät jälkeen verrokkimaista.

– Koulutusrahoituksemme taso on jäänyt täysin kestämättömäksi, Murto sanoo.

Koulutuksen kokonaisrahoituksen taso on pitkällä aikavälillä nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle. Tämän toteutumiseksi tulevalla hallituskaudella on lisättävä koulutuksen kokonaisrahoitusta ja vältettävä koulutusleikkauksia.

– Konkreettisena toimena on tehtävä päätökset siitä, että ikäluokkien pienemisen myötä vapautuvat valtion rahoitusosuudet käytetään kasvatukseen ja koulutukseen.

Ilman riittävää perusrahoitusta on mahdotonta saavuttaa koulutukselle asetettuja tavoitteita tai ratkoa vastassa olevia ongelmia.

OAJ esittää konkreettisia tekoja jokaiseen koulutusmuotoon

Eduskuntavaalien alla OAJ painottaa, että ylevät tavoitteet, juhlapuheet ja keskustelu eivät riitä koulutuksen saamiseksi kuntoon.

Poliitikkojen on nyt tehtävä konkreettisia tekoja koulutuksen hyväksi. Näitä tekoja OAJ esittää eduskuntavaalitavoitteissaan jokaiseen koulutusmuotoon. Koulutuksen ohella OAJ vaatii vahvoja toimia työelämän parantamiseksi ja sen pelisääntöjen vahvistamiseksi.

OAJ julkisti eduskuntavaalitavoitteensa Maailman opettajien päivänä 5.10. Tavoitteet kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa oaj.fi/vaalit2023.


Kuvitus: Anni-Julia Tuomisto