• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ: Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula ei ratkea koulutusvaatimuksia väljentämällä

19.08.2022 - 11.16 Tiedote
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuuksien väljentäminen romuttaisi koko varhaiskasvatuslain sisällön ja tavoitteet, korostaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ. Vuosien työ päivähoidon muuttamiseksi pedagogiaa painottavaksi varhaiskasvatukseksi valuisi hukkaan.

Päiväkotien henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista tinkiminen on kestämätön idea, toteaa OAJ. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ehdotti STT:n haastattelussa varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että päiväkoteihin ja esiopetukseen voisi helpommin palkata ammattikorkeakoulutuksen saanutta henkilökuntaa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että sosionomit saisivat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Honkonen perusteli ehdotustaan päiväkotien henkilöstöpulan helpottamisella.

OAJ vastustaa jyrkästi ehdotusta ja painottaa, että päiväkodin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia ei voi väljentää. Vain laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavaa, ja siinä henkilöstön koulutus on keskeistä.

–  Laki määrittää varhaiskasvatuksen toiminnaksi, jossa painottuu pedagogiikka. Tämä on koko lain perusta. Varhaiskasvatus rakennettiin tukemaan opinpolkua. Osaamistaso on laskenut, ja tutkimukset tuovat selvästi esille laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksen oppimiselle, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Yliopistojen järjestämä varhaiskasvatuksen opettajankoulutus on kasvatustieteellinen opettajankoulutus, joka suuntautuu kokonaan varhaiskasvatukseen. Sosionomikoulutus taas pohjautuu sosiaalitieteisiin. Varhaiskasvatuslaissa nimenomaan tuodaan esille molempien koulutusten vahvuudet ja niiden tuoma osaaminen, toteaa OAJ:n va. koulutusjohtaja Nina Lahtinen.

– Varhaiskasvatuksen sosionomin rooli on tärkeä osa kokonaisuutta. Eri ammattien tarkoitusta ja tehtäviä sekä merkitystä lasten kehitykselle ja oppimiselle ei pidä sekoittaa, Lahtinen sanoo.

Henkilöstöpula ei johdu lakimuutoksesta

Ministeri Honkosen väite siitä, että päiväkotien henkilöstöpulan taustalla olisi viime vaalikaudella tehty varhaiskasvatuslain muutos, ei kerta kaikkiaan pidä paikkansa.

Vuonna 2018 tehdyllä lakimuutoksella muutettiin kelpoisuusvaatimuksia, jotka päiväkodeissa työskentelevien pitää täyttää vuoteen 2030 mennessä. Lain vaade ei ole vielä edes voimassa, ja henkilöstöpulaa on ollut vuosikausia jo ennen lakimuutosta.

– Vaikka ammattikorkeakoulujen aloitusmäärät ovat moninkertaiset verrattuna yliopistojen opettajakoulutuksiin, pulaa ei ole ratkaistu, Murto sanoo.

Opettajapulan taustalla on se, että yliopistojen koulutusmäärät ovat olleet jo pitkään täysin riittämättömiä.

Murto ja Lahtinen hämmästelevät matematiikkaa, jonka mukaan tilanne paranisi kelpoisuuksia väljentämällä. Nykyisin opettajiksi kelpoisia ovat yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet.

Lakimuutoksen tullessa voimaan vuonna 2030 sekä opettajat että sosionomit edelleen työskentelevät päiväkodeissa, mutta heidän koulutuksensa on vain tuotu näkyviin ammattinimikkeisiin. Opettajia pitää olla kolmasosa. Lisäksi työnantaja voi rekrytoida opettajia tai sosionomeja sen mukaan, kumpia tarvitaan tai kumpia on saatavilla.

– Opettajia saadaan lisää parantamalla palkkaa ja työoloja, sekä kouluttamalla heitä riittävästi. Siihen yliopistot tarvitsevat pysyvää rahoitusta, huomauttavat Murto ja Lahtinen.

OAJ vaatii budjettiriihessä ministeri Honkoselta rahoitusta varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkojen lisäämiseen.

19.8. klo 12.09 Täsmennetty muotoilua siitä, mitä ministeri Honkonen ehdotti STT:n haastattelussa. Aiempi muotoilu oli "Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ehdotti STT:n haastattelussa varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että sosionomit saisivat varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden".