• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajarekisteri: Uskaltaako tiede- ja kulttuuriministeri laittaa rekisterin liikkeelle?

27.01.2022 - 09.05 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusministeriön asettamat selvityshenkilöt esittivät joulukuussa opettajarekisterin pikaista perustamista. He eivät pitäneet muita vaihtoehtoja kannatettavina. OAJ:n tekemän kyselyn mukaan eduskuntapuolueissa suhtaudutaan opettajarekisterin perustamiseen varovaisen myönteisesti. Asian eteneminen riippuu nyt ministeri Antti Kurvisesta.

Suomessa ei ole ollut saatavissa luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista tietoa kelpoisten opettajien määrästä vuoden 2016 jälkeen. Opettajarekisterin perustamista tarkastellut selvitysryhmä korosti, että jos rekisterin perustamista ei tällä hallituskaudella aloiteta, asia saattaa viivästyä useilla vuosilla.

Perustamiskulut olisivat kolme miljoonaa ja ylläpito noin 500 000 euroa vuodessa.

– Raha ei saa olla rekisterin perustamisen este. Nyt käytetään selvitysryhmän mukaan 500 000 euroa kolmen vuoden välein kyselyyn, jolla koetetaan kerätä tietoa kelpoisten opettajiemme määrästä. Vastauksia ei saada kattavasti, joten rahat valuvat hukkaan, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Opettajien ja rehtoreiden työaikaa kuluu vuosittain lisäksi lukuisiin muihin kyselyihin vastaamiseen.

– Rekisteri vähentäisi myös näiden muiden kyselyiden tarvetta ja säästäisi siten sekä rahaa että vapauttaisi rehtoreiden ja opettajien työaikaa, Luukkainen puolustaa selvitysryhmän esitystä.

Katso OAJ:n virtuaaliseminaari opettajarekisteristä

OAJ:n kysely: Eduskuntapuolueilta rekisterille kannatusta

OAJ teetti viime viikolla kaikille eduskuntapuolueille kyselyn siitä, kannattavatko ne opettajarekisterin perustamista. Kyselyyn vastasivat kaikki hallituspuolueet ja oppositiosta kokoomus, kristillisdemokraatit ja Valta kuuluu kansalle.

Rekisterin perustamista kannattivat keskusta, vihreät, KD ja RKP. Keskusta kuitenkin lisäsi, että se puoltaa asiaa, jos keväällä tehtävä jatkovalmistelu puoltaa opettajarekisterin perustamista. Vihreät totesivat lähtökohtaisesti kannattavansa valmistelun aloittamista nopeasti, mutta toteuttaminen edellyttää riittävän rahoituksen löytymistä julkisen talouden suunnitelman puitteissa.

VKK vastusti. Vasemmistoliitto sekä kokoomus valitsivat en osaa sanoa -vaihtoehdon. Vasemmisto perusteli vastaustaan sillä, tällä kaudella rekisterin perustaminen tuskin onnistuu aikataulullisista syistä, koska lausuntokierroksella voidaan saada vielä uutta tietoa. Valmistelutyö vie myös oman aikansa, ja kustannuksista on hyvä olla varmistunut käsitys.

Kokoomus totesi muun muassa, että ”Selvityksen taloudelliset arviot eivät ole yksiselitteisiä, minkä vuoksi on tärkeää, että näitä arvioidaan vielä ennen lopullisia päätöksiä rekisterin perustamisesta.” SDP jätti kohdan tyhjäksi, mutta kirjoitti, että koska perustamisen kuluihin ei ole varattu kehyksissä tai hallitusohjelmassa nykyisellään resursseja, perustaminen nopealla aikataululla vaatisi hallituspuolueiden yhteistä päätöstä ja priorisointia tilanteessa, jossa pandemian aiheuttamat kustannukset vaativat lisäpanostuksia.

OAJ halusi tietää myös sen, saako opettajarekisteri rahoituksen kehysriihessä. Tähän hallituspuolueista vain vihreät uskalsivat vastata kyllä, muut hallituspuolueet eivät osanneet vielä sanoa.

Rekisterin eteneminen ministeri Kurvisen käsissä

Rekisterin eteneminen riippuu suuresti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisesta. Ellei hän esitä kehysriihessä muille hallituspuolueille rekisterin perustamisen valmistelun aloittamista ja rahoitusta siihen, asia tuskin etenee.

– Mikäli ministeri ei asiaa pikaisesti lähde edistämään, on se OAJ:lle ja sen jäsenistölle valtava pettymys. Opettajarekisterin tarve on kiistaton. Kaikki vastanneet puolueet VKK:ta lukuun ottamatta pitivät kyselyssämme erittäin tärkeinä tai tärkeinä niitä asioita, joihin rekisteriä tarvitaan. Opettajat ja rehtorit ovat avainhenkilöitä kouluttaessaan maamme osaajat ja työvoiman. He ansaitsevat opettajarekisterin, Luukkainen toteaa.

Hän huomauttaa, että meillä on rekisteröity linja-auton kuljettajat, sosiaalityöntekijät, geronomit, ilmastoinninhuoltajat, kodinhoitajat, farmaseutit, hammaslääkärit, kätilöt, oikeustulkit, puheterapeutit ja monet muut ammattiryhmät.

– Tiedon saanti opettajien kokonaistilanteesta on välttämätöntä opettajankoulutustarpeen mitoittamiseksi. Lisäksi opetusalan ammattilaiset ansaitsevat vastaavaa arvostusta ja oman rekisterinsä, Luukkainen korostaa.

Tutustu teemasivuun ja puoluekyselyn tuloksiin

OAJ on koonnut tietoja opettajarekisteristä ja sen valmistelusta teemasivulle osoitteeseen oaj.fi/opettajarekisteri.

Eduskuntapuolueille tehdyt kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä: kysely_tulokset.pdf