• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n hallitus hyväksyi OVTES:n järjestelyerää koskevan neuvottelutuloksen

13.10.2022 - 14.16 Uutinen
Kuvituskuva

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksesta 1.5.2022–30.4.2025 sovittiin kesäkuussa. Sopimus sisälsi vuodelle 2022 yleiskorotuksen lisäksi 0,5 %:n suuruisen järjestelyerän. OAJ:n hallitus hyväksyi järjestelyerää koskevan neuvottelutuloksen perusteellisen keskustelun jälkeen 13.10.2022 kokouksessaan.

Neuvotteluratkaisussa sovittiin kohdennuksista kaikkiin osioihin.  

Osiossa G varhaiskasvatuksen opetushenkilöstölle onnistuttiin viimeinkin sopimaan uusi hinnoittelurakenne sekä korotukset niin tehtäväkohtaisiin palkkoihin kuin hinnoittelukohtien alarajoihin. Esimerkiksi päiväkodin johtajan uusi peruspalkka on neuvotteluratkaisun jälkeen 3000 euroa/kk. Kaikkien osioon G kuuluvien kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, päiväkodin johtajien sekä varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtajien tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin 1,5 %.  

Suurin muutos on se, että hinnoittelurakenne muuttuu niin, että kelpoisen ja ei-kelpoisen opettajan palkat eriytyvät. Varhaiskasvatuksen opettajan hinnoittelukohtaan lisättiin uusi hinnoittelutunnus ”varhaiskasvatuksen opettaja, muu kuin edellä mainittu”. Myös kelpoisen ja ei-kelpoisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan palkat eriytyvät, sillä nyt sovitut korotukset kohdistuvat vain kelpoisiin osion G opettajiin. Ei-kelpoisten opettajien palkka määräytyy KVTES liitteen 5 hinnoittelukohdan mukaan.  

Myös kasvatustieteen maisteritutkinnon tuoma osaaminen huomioitiin neuvotteluratkaisussa henkilökohtaisilla lisillä. Kohdentamisessa huomioidaan erityisesti maisteritutkinnon tuoma osaaminen sekä muut paikallisen työsuorituksen arviointijärjestelmän tunnistamat kriteerit. Henkilökohtaisten lisien määrä on jatkossa OVTES osiossa G yhteensä 1,75 %. Kasvatustieteen maisteritutkinnon suorittaneelle on jatkossa oma erillinen hinnoittelutunnuksensa. 

Osion C (ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö) palkankorotukset toteutetaan tarkistamalla perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja seuraavasti: soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto 1,55 %, muu soveltuva tutkinto (alin) 2,2 %.   

Osion B (yleissivistävä koulutus) koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisia lisätehtäväpalkkioita korotetaan 10 prosentilla. Lisäksi perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,12 % yleiskorotuksella.  

Osion F (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) perus- ja tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,12 %. 

- Kokonaisratkaisu on poikkeuksellinen, sillä erän kohdentamisella pystyttiin ottamaan aimo askel sopimuksen kehittämiseksi. Tässä koulutuksen vaikutus varhaiskasvatuksen opettajan palkkaukseen tunnustetaan ensimmäistä kertaa, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.  

Nyt päätettiin, että aikaisempiin tasajakoon perustuvien ratkaisujen sijasta palkkaohjelmaa kohdennettiin suhteessa enemmän uuteen G osioon. Myöhempien erien kohdentamisesta päättää jäsenkunnan edustajista koostuva OAJ:n hallitus tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan valmistelun perusteella.  

 

Jos työskentelet kunnan palveluksessa, kuulut joko OVTESiin tai KVTESiin. Molemmista neuvotellaan Kuntatyönantajien kanssa. OVTESin piirissä on noin 72 500 OAJ:n jäsentä. KVTESiin kuuluu vajaat 800 jäsentä. 

  • OVTES: kunnallinen opetusala, myös varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö.  
  • KVTES: kunnalliset opetus- ja sivistystoimen johtajat ja asiantuntijat, perhepäivähoidon ohjaajat ja varhaiskasvatuksen palveluohjaajat.   

 Muokattu 13.10
klo 15.18: vaihdettu B-osiossa suluissa oleva teksti: peruskoulu -> yleissivistävä koulutus
klo 16.05: teksti C-osion kohdalla: soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto 1,55 %, muu soveltuva tutkinto (alin) 2,2 %. 

Jaa