• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Pääkaupunkiseudulle opettajien laaja lakkovaroitus

21.03.2022 - 12.00 Uutinen
Kuvituskuva

Opettajia koskevat lakkovaroitukset laajenevat pääkaupunkiseudulle. Tuorein lakkovaroitus koskee 11 400 opettajaa. Opettajien lakon tavoitteena on saada kuntien palveluksessa oleville opettajille oikeudenmukainen palkka ja turvata Suomelle elintärkeän laadukkaan koulutuksen elinvoimaa.

Neuvottelujärjestö Jukon ja OAJ:n 21.3. antama lakkovaroitus koskee Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevia opettajia. Viikon kestävä lakko alkaa 19.4. ja päättyy 25.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen.  Myös Julkisen alan unioni JAUn jäsenliittojen kunta-alalla työskentelevät jäsenet ovat samaan aikaan lakossa samoilla paikkakunnilla.

Lakko koskee opetushenkilöstön työtä ja henkilöstöä, jotka kuuluvat OVTES- ja KVTES-sopimukseen ja joiden työnantaja on kaupunki Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Lakon piiriin kuuluvat myös päiväkodin johtajat ja rehtorit.   

Lakon piirissä eivät ole koulutuskuntayhtymät, eivätkä yksityiset koulut, oppilaitokset ja päiväkodit Lakon ulkopuolelle on rajattu myös ne jäsenet, jotka ovat järjestäytyneet Opetusalan Ammattijärjestöön KEA ry:n (Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat) tai Opsia ry:n (Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat) kautta.  

Lakkovaroitus on jo neljäs Jukon antama kunta-alan opettajia koskeva varoitus. Aiemmin on varoitettu lakoista Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Oulussa. Jos kaikki lakot toteutuvat, ne koskevat yli 22 000 OAJ:n jäsentä. Lakot alkavat porrastetusti, ensimmäinen 6. huhtikuuta.

Pelissä palkkaohjelma ja suuremmat arvot

Kunta-alan kiistaa ratkotaan valtakunnansovittelijan johdolla lähes päivittäin. Sopimukset päättyivät 28.2.2022, eikä uusista sopimuksista ole syntynyt yhteisymmärrystä. OAJ:tä neuvotteluissa edustaa Juko, jonka jäsenjärjestö OAJ on.

Kuntasektorin erityisenä haasteena on muista aloista jälkeenjäänyt palkkakehitys, johon työntekijäpuoli on tarjonnut ratkaisuksi monivuotista palkkaohjelmaa.

– Palkkaohjelma on keino korjata vuosien varrella syntynyttä epäoikeudenmukaisuutta. Julkisen sektorin palkat jäävät koko ajan jälkeen yksityisen sektorin palkoista. Jos näin jatkuu, julkinen sektori ei ole enää houkutteleva työnantaja. Vuosikymmenestä toiseen maailman parasta osaamista tuottavien opettajien oikeudenmukaiset palkan korjaukset on aloitettava nyt, perustelee Jukon ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. 

Edellisen kerran palkkatason eriytymistä kurottiin kiinni 2004 ja 2007, jolloin kunta-alalla saatiin palkkaohjelmassa neljän prosentin ylimääräiset korotukset. Jos kunnat eivät ole kilpailukykyisiä työnantajia yksityisen sektorin kanssa, sillä on seurauksia, joita Luukkaisen mukaan ei vielä ymmärretä.

– Suomalainen laadukas koulutus on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Meillä ei ole varaa päästää koulutusketjuamme rapautumaan, sillä se tuottaa kaikkien eri alojen osaajia ja lisäksi takaa demokratiamme pohjan. Suomalaisen koululaitoksen tasa-arvo poistaa eriarvoisuutta ja kasvattaa itsenäisesti ajattelevia kansalaisia. Näiden merkitys Suomelle näkyy erityisen selvästi tänä keväänä, Luukkainen sanoo. 

Jos päiväkodit, koulut ja oppilaitokset eivät vedä ikäluokkansa parhaimmistoa opettajiksi, koulutuksen laatu putoaa. Palkka on itsestään selvä houkutin, sen on oltava oikealla tasolla.

– Opettajien työ on arvokasta ja vaativaa, ja arvon pitää näkyä myös tilillä. On yksinkertaisesti väärin, että esimerkiksi yliopistosta valmistuneen varhaiskasvatuksen opettajan palkka on vain vähän päälle 2400 euroa ja luokanopettajilla reilut 2700 euroa. Tuoreen selvityksen mukaan oikeudenmukainen palkka olisi suomalaisten mielestä liki 500 euroa korkeampi, huomauttaa OAJ:n viestintäpäällikkö Heikki Pölönen, joka vetää OAJ:n Tehdään tulevaisuuksia -hanketta.

OAJ tavoittelee opettajille ansiokehityksen turvaavia palkankorotuksia, monivuotista palkkaohjelmaa sekä työmäärän rajaamista. Lue lisää neuvottelutavoitteista.   

OAJ on koonnut myös vastauksia usein kysyttyihin lakkoaiheisiin kysymyksiin.

Lakko turvaa tulevaisuutta 

OAJ puolustaa lakolla opettajien asemaa. Koskaan ei ole hyvä aika lakolle, ja OAJ haluaakin saada sopimukset ensisijaisesti neuvotellen. Silti kriisin keskelläkin on tärkeää huolehtia paitsi arjen jatkumisesta myös tulevaisuuden rakentamisesta. Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen ja on kohtalonkysymys Suomelle, että meillä on tulevaisuudessakin maailman parhaat opettajat.

Lakon aikana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien palveluksessa olevat opettajat eivät mene työpaikalleen, eivät anna etäopetusta eivätkä hoida muitakaan työtehtäviään. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, mutta OAJ maksaa jäsenilleen lakkoavustusta 180 euroa jokaista lakkopäivää kohti. Lakon piirissä olevat saavat OAJ:ltä erilliset ohjeet lähempänä. 

OAJ ja JUKO ovat kouluttaneet pääkaupunkiseudun paikalliset lakkotoimijat. Tietoa paikallisista tapahtumista ja lisäohjeita saa lakkokaupunkien OAJ:n paikallisyhdistysten kanavilta. Pääkaupunkiseudulla järjestetään esimerkiksi Palkkapäivä-tapahtuma Senaatintorilla yhdessä muiden liittojen kanssa 5.4.

Valtakunnansovittelija on käyttänyt oikeuttaan pyytää työministeriltä lakkojen siirtoa yhteiskunnallisesti painavista syistä. Ministeri siirsi Jyväskylän, Rovaniemen, Tampereen ja Kuopion lakkoja ylioppilaskirjoitusten perusteella kaksi viikkoa. Sen sijaan ylioppilaskirjoitusten ulkopuolelle sijoittuvia Oulun ja Turun lakkopäiviä ei ole siirretty. Katso lakkopäivät oaj.fi:stä

Ministeri voi siirtää myös pääkaupunkiseudun lakkoa kahdella viikolla, jos hän ja valtakunnansovittelija arvioivat, että siirrolle on riittävät yhteiskunnalliset perusteet.

Lakon murtaminen laitonta 

OAJ on saanut jäseniltä runsaasti viestejä siitä, että työnantaja koettaa murtaa lakon. Joissain kunnissa työnantaja muun muassa kokoaa listaa esihenkilöistä, jotka työnantaja haluaa rajata lakon ulkopuolelle. 

Kyselyt ay-jäsenyyksistä ovat kuitenkin laissa kiellettyjä toimia. Lakko on laillinen toimenpide ja vastuun siitä kantaa ammattijärjestö. Työnantaja ei saa kohdistaa lakkoon osallistuviin painostusta, eikä se saa tiedustella, onko työntekijä ammattijärjestön jäsen tai onko tämä osallistumassa lakkoon. 

Lakko-oikeus on demokraattisen yhteiskunnan perustuslaillinen oikeus, jonka rajoittaminen on vakavaa. Järjestäytymisvapauden loukkaaminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.   

Toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi

Tänään 21.3. alkoi myös järjestyksessä toinen ylityö- ja vuorovaihtokielto, joka koskee kaikkia kunta-alalla työskenteleviä opettajia. Käytännössä kielto koskee erityisesti varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Viranhaltijat eivät saa lain mukaan osallistua muihin järjestöllisiin toimiin kuin lakkoon. 

 

21.3. Tekstin järjestystä muokattu. Asiasisältö pystynyt samana. 
24.3. Lisätty tieto siitä, että myös Jaun jäsenet ovat samaan aikaan lakossa samoilla paikkakunnilla.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa