• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä

29.10.2022 - 06.00 Tiedote
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen aloituspaikkamäärän nostamiselle on vahva tuki kaikilta eduskuntapuolueilta. OAJ teetti Aula Research -yhtiöllä selvityksen, jossa kysyttiin kaikkien puolueiden päättäjiltä, pitääkö varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus tulevaisuudessakin varmistaa lisäämällä yliopistojen opettajankoulutuksen aloituspaikkamäärää.

OAJ:n teettämässä selvityksessä yhteensä 85 prosenttia vastaajista antoi tuen aloituspaikkamäärän lisäämiselle.  Asian kannattajia oli kaikissa puolueissa.

– Kysely puoltaa vahvasti sitä, että hallituksen on toimittava ja lisättävä pysyvästi aloituspaikkoja. Jos näin ei tehdä vieläkään, pula vain pahenee ja sen korjaaminen vaikeutuu vuosi vuodelta, sanoo OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

OAJ on hallituskauden alusta asti esittänyt aloituspaikkamäärän nostamista 1400:aan. Vähintään tämä määrä aloituspaikkoja tarvitaan vuoteen 2030 saakka pysyvästi, jotta opettajapula saadaan ratkaistua.

Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko maassa. Pääkaupunkiseudulla oli syyskuussa 2021 akuutti tarve 1576:lle suomenkieliselle ja 133:lle ruotsinkieliselle varhaiskasvatuksen opettajalle. Tällä viikolla ministerit Li Andersson ja Petri Honkonen kävivät keskusteluja tilanteesta laajan sidosryhmäjoukon kanssa, mutta ratkaisua asiaan ei saatu. 

Lapsimäärä kasvoi, opettajankoulutus väheni

Varhaiskasvatuksen opettajapulan syy on yksinkertainen. Lapsimäärä päiväkotien varhaiskasvatuksessa vuosien 1996–2016 aikana kaksinkertaistui, mutta opettajien koulutusmäärät yliopistoissa eivät lisääntyneet – päinvastoin.

Lastentarhanopettajatutkintoja valmistui vielä 90-luvun alussa vuosittain noin 800, mutta sen jälkeen aloituspaikkamäärät romahtivat. Opettajia valmistui seuraavat kaksikymmentä vuotta vain 300–400 vuodessa. 

– Päiväkotien lapsimäärän lisääntyessä ei tehty päätöksiä yliopistojen opettajankoulutusmäärien lisäämisestä. Näiden tekemättömien päätösten seurauksista kärsimme nyt. On käsittämätöntä, että tämä sama virhe toistuu edelleen, Murto toteaa.

Lain avaaminen ei auta, juurisyy on liian pieni koulutusmäärä

Marinin hallitus alentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja, minkä arvioidaan tuovan varhaiskasvatukseen noin 2 900 uutta lasta.

– Tehtäessä tällaisia sinänsä kannatettavia päätöksiä pitäisi menneisyydestä oppia se, että aloituspaikkoja on aina lisättävä vastaavassa suhteessa kuin lapsimäärän arvioidaan päiväkodeissa kasvavan. Muuten riittävää määrää kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia, sosionomeja ja hoitajia ei ole saatavissa, Murto sanoo.

Tehtyjä virheitä ei voi paikata varhaiskasvatuslakia avaamalla. Ratkaisu on korjata pulan juurisyy: kymmeniä vuosia liian alhaisena pidetty aloituspaikkamäärä. 

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta tuo ensi vuoden budjettia koskevassa lausunnossaan esiin tarpeen tarkastella varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkamäärien riittävyyttä. Valiokunta viittaa eduskunnan hyväksymään lausumaan, että valtioneuvosto huolehtii varhaiskasvatuksen opettajien koulutustarjonnan tasalaatuisesta ja riittävästä kohdennuksesta Suomen kaikissa osissa.

OAJ:n Aula Researchilla teettämä selvitys tehtiin 22.8–27.9.2022 sähköpostikyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Kysely lähetettiin eduskuntapuolueiden piirien puheenjohtajistolle ja puoluehallituksen jäsenille, kaikkiaan 242 päättäjälle, joista 74 vastasi. Vastausprosentti oli 31.

29.10.2022 Uutiseen lisätty tutkimustulosten esittely.