• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien painostaminen on johtanut tutkintapyyntöihin Helsingissä, Rovaniemellä, Turussa ja Vantaalla

04.04.2022 - 15.34 Uutinen
Kuvituskuva

Työnantaja on yrittänyt murtaa opettajien laillista lakkoa laittomin keinoin. OAJ muistuttaa, että kaikilla on oikeus osallistua lakkoon, myös rehtoreilla ja päiväkodinjohtajilla.

JUKO on nostanut kuntatyönantajien toiminnasta kanteen työtuomioistuimeen ja tehnyt tutkintapyynnöt poliisille tähän mennessä neljässä kaupungissa.

– Työnantaja ei määrittele ketkä saavat lakkoon ryhtyä ja ketkä eivät. Esimerkiksi Oulussa lakon murtamisyritykset ovat menneet äärimmäisyyksiin, kun työnantaja on pyytänyt opettajien, rehtoreiden, apulaisjohtajien ja vararehtoreiden vastauksia työssäolosta kaikille yhteisessä julkisessa tilassa olevaan Excel-taulukkoon. Painostus on todella törkeää, kertoo OAJ:n järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

OAJ on antanut neljä lakkovaroitusta kunta-alan sopimuskauden päätyttyä 28.2.2022. Sopimuksesta ei ole syntynyt yhteisymmärrystä, ja valtakunnansovittelijan sovintoesitys hylättiin 30.3. Opetusalan lakko uhkaa tällä viikolla 6.–7.4. Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Turussa. Mahdollinen lakko aiheuttaa OAJ:n jäsenistössä paljon kysymyksiä, sillä työnantajapuoli pyrkii aktiivisesti murtamaan lainmukaisen lakon järjestämistä.

Jokainen, jota lakkovaroitus koskee, on oikeutettu osallistumaan lakkoon, ja jäsenille lakko on velvoittava. Tämä koskee myös esihenkilöitä. Yhdistymisvapaus ja sen oleellisena osana lakko-oikeus on työntekijöiden perusoikeus. Työnantaja ei voi edellyttää rehtoreita ja päiväkodinjohtajia toimimaan työnantajan tukena lakon aikana.

– Lakko on myös esihenkilöjäsenten velvollisuus. Lakon ulkopuolelle ei voi jättäytyä tai tehdä lakonalaista työtä. Tämä koskee myös lakkopäivien suunnittelu- tai jälkitöitä. Lakon tarkoituksena on vauhdittaa sopimusneuvotteluja, ja jokaisen jäsenen on osallistuttava järjestön määrittämään lakkoon, Pesonen jatkaa.

OAJ järjestönä kantaa vastuun lakon laillisuudesta, eikä siitä saa koitua yksittäiselle työntekijälle mitään seuraamuksia. Tämä koskee myös rehtoreita ja päiväkodinjohtajia, jotka kuuluvat lakon piiriin.

Lakon murtamisyritykset ovat lainvastaisia

Työnantaja ei voi kieltää, estää tai pyrkiä estämään kunnallista viranhaltijaa tai työntekijää osallistumasta järjestön päättämään lakkoon. Lakkoon ryhtyminen ja ammattijärjestön jäsenyys ovat henkilökohtaisia asioita, eikä työnantaja saa selvittää sitä etukäteen.

– Lakon murtamistoimet ovat kiellettyjä ja lainvastaisia niin Suomen perustuslain 13 §:n kuin kuntien ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain 8 §:n perusteella, OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen toteaa.

Perusoikeuksien rajoittaminen tai edes pyrkiminen niiden rajoittamiseen on vakava asia ja sen rikkomisesta on säädetty rikosoikeudelliset seuraamukset. OAJ tuomitsee kaikki pyrkimykset rajoittaa työntekijöiden tai viranhaltijoiden oikeutta osallistua järjestön päättämään työtaisteluun. OAJ on lähestynyt asian johdosta Oulun kaupungin johtavia viranhaltijoita kirjeellä 18.3.2022 sekä kaupungin henkilöstöjohtajaa 30.3.2022.

– Vaadimme lakkokaupunkien johtavia viranhaltijoita välittömästi lopettamaan kaikki lainvastaiset pyrkimykset ja toimet laillisten työtaistelutoimien järjestämisen estämiseksi ja korjaamaan välittömästi henkilöstölle virheellisesti välityt ohjeet ja tiedot, Mustonen jatkaa.

Rehtorit ja päiväkodin johtajat kuuluvat lakon piiriin

Lakkorajoista päättää järjestö, ei työnantaja. Lakkorajat käyvät myös ilmi valtakunnansovittelijalle sekä KT:lle jätetystä lakkovaroituksesta. Jukon näkemyksen mukaan kasvatus- ja opetusalalla ei ole työtehtäviä, jotka voidaan katsoa hätätyöksi tai suojelutyöksi, joten niiden perusteella ei voi määrätä jäseniä lakon ulkopuolelle.

Työnantaja ei saa etukäteen tiedustella, ketkä osallistuvat lakkoon ja ketkä eivät. Minkäänlaisten listojen tekeminen esimerkiksi töihin tulevista ei ole sallittua. Myöskään esihenkilöiltä tätä asiaa ei voi tiedustella, eivätkä esihenkilöt voi tällaista listausta tehdä, vaikka työnantaja niin vaatisi. Asiaa ei voi tiedustella myöskään kiertämällä niin, että kysytään ketkä ovat lakkopäivinä töissä. Tämä rikkoo myös EU:n yleistä tietosuoja- eli GDPR-asetusta.

Kuntasektorin erityisenä haasteena on muista aloista jälkeenjäänyt palkkakehitys. OAJ tavoittelee Jukon kanssa tällä neuvottelukierroksella monivuotista palkkaohjelmaa , joka korjaisi kunta-alan palkkakuilua suhteessa yksityiseen sektoriin. Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että myös lakkorintama on yhtenäinen.

Teksti: Henna Honkalo
Kuva: Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!