• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: Ammatilliset opettajat OVTESissä ja AVAINOTESissä

10.01.2022 - 08.30 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenistöllä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta, joista kaikista sovitaan eri pöydissä eri työnantajapuolen kanssa. Kuntaomisteisissa oppilaitoksissa opettavien ammatillisten opettajien työehdoista sovitaan OVTESissä, yksityisomisteisissa opettavat kuuluvat AVAINOTESiin.

Keitä OAJ:n jäseniä kuuluu OVTESin ja AVAINOTESin ammatillisia opettajia koskeviin osiohin?

OVTESin ammatillisia opettajia koskevaan osioon kuuluu noin 10 000 OAJ:n jäsentä, jotka työskentelevät kuntaomisteisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Näillä koulutuksenjärjestäjillä saattaa olla muutakin toimintaa kuin ammatillista koulutusta, mutta ydintehtävä on ammatillisen perustason koulutus. OAJ neuvottelee OVTESistä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa.

AVAINOTESin piiriin kuuluvia ammatillisia opettajia on noin 500. He opettavat yksityisomisteisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. OAJ neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajat Avaintan kanssa.
Sisällöltään AVAINOTES noudattaa hyvin pitkälti OVTESin kirjauksia.

Nykyiset sopimukset umpeutuvat helmikuun lopussa.

Mikä tulevalla neuvottelukierroksella on ammatillisille opettajille tärkeää?

Lähtökohta on saada yleisen linjan mukaiset sopimuskorotukset. Sen lisäksi tavoitellaan palkkaohjelmaa, jonka avulla sopimusta voitaisiin pitkällä tähtäimellä jatkokehittää.

Viime sopimuskierroksella sovittiin OVTESin osion C työryhmästä, jonka tavoitteena on kehittää vapaajaksojärjestelmää. Työryhmässä on keskusteltu lisäksi sivutoimisten tuntiopettajien palvelussuhteen ehdoista. Keskeisintä tällä hetkellä on tukea vuosityöaikasopimuksen tulkintaa paikallistasolla.

Mitä edellisellä neuvottelukierroksella saavutettiin?

Opinto-ohjaajien jälkeen jäänyt palkkataso korjattiin. Määräaikaisia päätoimisia tuntiopettajien koskenut kesäajan palkan ongelma saatiin poistettua. Sopimuksessa vapaajaksokorvauksen laskemista säätelevää vapaajaksokerrointa korjattiin niin paljon, että jos opettaja otetaan töihin 40 viikoksi, työnantaja joutuu maksamaan opettajan koko kesän palkkaa vastaavan palkan. Määräaikaisille ammatillisille opettajille ei siis voi tulla vastaavaa kesäajan palkan ongelmaa, joka perusopetuksessa puhuttaa.

Parannus oli myös se, että sairauslomien ja muitten palkallisten vapaitten palkassa otetaan lisätyöt huomioon.

E-osiosta 1500 tunnin vuosityöaikajärjestelmään siirtyneillä sitomattoman työajan määrä nostettiin 17:stä 25 prosenttiin. Myös vapaajaksot olisi yhdenmukaistettu, mutta tästä ei päästy työnantajan kanssa yhteisymmärrykseen vaan se jäi työryhmään.

Mitä sopimuskierrosten välissä on tapahtunut?

OVTESin sisällä on toiminut viisi työryhmää, joista ammatillinen on yksi. Työryhmät valmistelevat jatkotyöstöä vaativia asiakohtia seuraavia neuvotteluita varten.

Viime kierroksella vuosityöaikasopimukseen tuli paljon muutoksia, ja niiden paikallisessa soveltamisessa on ollut ongelmia. OAJ ja KT ovat aloittaneet virtuaalikierroksen, jolla asiaa käydään eri oppilaitosten johdon ja luottamusmiesten kanssa läpi. Tarkoituksena on valottaa sitä, mitä sopimuksella käytännössä tarkoitetaan, ja tukea sopimuksen soveltamista. Kierroksella on tänä syksynä käyty läpi neljä koulutuksen järjestäjää, ja lisää on luvassa keväällä.

 

Juttu on osa sarjaa, jossa esitellään OAJ:n jäsenten eri sopimusalat. Sarjan aiemmat osat:

Sopimusneuvottelut 2022: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutus
Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat
Sopimusneuvottelut 2022: OVTES yleissivistävä koulutus

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!