• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Sopimusneuvottelut 2022: OAJ neuvottelee valtion sopimuksen virastoeristä

17.01.2022 - 15.39 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n jäsenet työskentelevät yhdeksän eri virka- ja työehtosopimuksen piirissä, joista kaikista sovitaan eri pöydissä eri työnantajapuolen kanssa. Valtion virka- ja työehtosopimuksen piirissä on noin 600 OAJ:n jäsentä.

Ketä sopimukseen kuuluu?

OAJ neuvottelee valtion virka- ja työehtosopimuksen osalta opettajia koskevat tarkentavat virkaehtosopimukset. Niiden piiriin kuuluvat Opetushallituksen alainen Valteri-koulu, kielikoulut eli Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu sekä Helsingin eurooppalainen koulu. Lisäksi Opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva.

OAJ neuvottelee opetusalan sopimukset myös Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, STM:n alaisen Pelastusopiston kanssa sekä THL:n alaisten koulukotien kanssa. Yhteensä näissä on opettajia noin 600.

Mikä tällä kierroksella on sisällöllisesti tärkeää, onko tulossa muutoksia?

Juko neuvottelee valtion sopimuksen raamit. Sopimus päättyy helmikuun lopussa, jolloin uuden sopimuksen pitäisi olla valmis. OAJ:ssä seurataan tarkasti yleisen sopimuksen neuvotteluja, joissa usein sovitaan yleiskorotuksen lisäksi myös virastoerästä, sen suuruudesta sekä siitä, milloin se tulee jakoon. Yleisen sopimuksen synnyttyä katsotaan, mitä oppilaitokset toivovat virastoerän jakamisesta.

Tämän jälkeen OAJ aloittaa neuvottelut neljän eri työnantajatahon kanssa ja sopii mahdollisen erän jakamisesta huomioiden mahdollisimman paljon oppilaitosten toiveita.

Mitä tähän saatiin viime kierroksella?

Edellisellä kierroksella pääpöydästä tulivat yleiskorotus ja virastoerät, jonka jälkeen OAJ neuvotteli kiky-tuntien poistosta toukokuun lopussa 2020. Virastoerien jakamiseen oli sovittu erillinen aikataulu. Edellisellä kierroksella virastoerien jakamisesta sovittiin keväällä 2021.

Viime neuvottelukierroksen virastoerällä tehtiin esimerkiksi Valteriin vaati-järjestelmän tarkennusta ja rikosseuraamuslaitoksella virastoerä kohdistettiin apulaisrehtorien, johtavan rehtorin ja kehittämispäällikön tehtäväkohtaiseen palkanosan nostamiseen vaativuustasoille I, II ja 6.

Lue lisää virastoerien jakamisesta esim. Valtion erityisoppilaitosten virastoeristä sovittu ja Valtion sopimusten virastoerien loputkin tulokset hyväksyttiin.

Juttu on osa sarjaa, jossa esitellään OAJ:n jäsenten eri sopimusalat. Sarjan aiemmat osat:

Sopimusneuvottelut 2022: yksityinen opetusala ja aikuiskoulutus
Sopimusneuvottelut 2022: OVTES varhaiskasvatuksen opettajat
Sopimusneuvottelut 2022: OVTES yleissivistävä koulutus
Sopimusneuvottelut 2022: Ammatilliset opettajat OVTESissä ja AVAINOTESissä

Kuva: Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!

Jaa