• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Tunnustelu kunta-alan sopimuksen aikaansaamiseksi jatkuu

16.05.2022 - 11.45 Uutinen
Kuvituskuva

Viime viikolla hylätyksi tullut kunta-alan sovintoehdotus saattaa sittenkin muodostaa pohjan kunta-alan opettajien palkkaratkaisuksi. Sovittelulautakunnan ehdotukset hyväksyneet JUKO, JAU ja työnantajien KT ovat jatkaneet tunnustelua keskenään.

Sovittelulautakunta ehdotti kunta-alalle 3-vuotista sopimusta, minkä lisäksi oli luvassa 5-vuotinen palkkaohjelma. Tämän vuoden yleiskorotus olisi ollut 2 prosenttia, minkä lisäksi myöhemmin tänä vuonna olisi käytetty 0,5 prosentin keskitetty järjestelyerä.

OAJ:n hallitus päätyi hyväksymään ehdotuksen, koska se olisi tuonut vähintään yleisen tason mukaiset palkankorotukset sekä sisältänyt palkkaohjelman, mikä auttaisi korjaamaan opetusalan erityisongelmia. Myös OAJ:n neuvottelujärjestö JUKO oli hyväksymisen kannalla.

Sovintoehdotus ei kuitenkaan tullut voimaan, sillä yksi pääsopijajärjestöistä hylkäsi sen. Koska sovittelulautakunnan tehtävä päättyi sovintoehdotuksen antamiseen, kunta-alan kiista siirtyi muodollisesti työministerille, joka pyysi ehdotusta puoltaneita pohtimaan keskenään, onko jatkoneuvotteluille edellytyksiä.

– Aikataulu ja eteneminen ovat vielä avoinna. Yhteyksiä työnantajien KT:hen on ollut, mutta asiat ovat vielä auki. Kaatuneessa ehdotuksessa oli elementtejä, joiden varaan neuvottelutulos voitaisiin rakentaa, mutta vielä vaaditaan työtä, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos luonnehtii.

JUKOn ja JAU:n eli JHL:n ja Jytyn kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu yhä.

– Koska sopimusratkaisua ei vielä ole syntynyt, ei ole perusteita päättää myöskään kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. OAJ:n jäsenistöstä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee lähinnä varhaiskasvatuksen opettajia, jotka ovat työsuhteisia. Viranhaltijat eivät lain mukaan saa osallistua muihin työtaisteluihin kuin lakkoihin.

Yksityisen opetusalan sovittelu jatkuu tällä viikolla

Laajan kuntalakon lisäksi OAJ:n jäsenet ovat olleet kuluvana keväänä lakossa yhteensä seitsemässätoista yksityiskoulussa Helsingissä ja Tampereella. Yksityisten oppilaitosten lakko alkoi, kun OAJ hylkäsi sovittelija Jukka Ahtelan sovintoehdotuksen 29.4. OAJ piti ehdotusta riittämättömänä ja mahdottomana hyväksyä myös eräiden työehtovaikutusten takia.

Ahtela käynnisti sovittelun uudelleen viime viikolla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen hän totesi Twitter-viestissään ”ei edistystä tänään”.

– Seuraava OAJ:n, JHL:n, Jytyn ja Sivistan neuvottelijoiden tapaaminen sovittelijan johdolla on keskiviikkona 18.5. Sen jälkeen tiedämme, onko yksityisen opetusalan sopu lähempänä vai entistä kauempana, Lindroos toteaa.

Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimus koskee lähes 9 000:ta OAJ:n jäsentä. Myös aikuiskoulutuskeskusten neuvottelujen eteneminen odottaa yksityisen opetusalan ratkaisuja.

Myös muita sopimuksia yhä auki

Avaintyönantajien työehtosopimusten voimassaolo päättyi jo helmikuun lopussa, mutta uusista ei ole neuvottelutulosta. Avain-tes ja Avain-otes neuvottelut ovat odottaneet kunta-alan ratkaisuja.

Yksityisiä päiväkoteja koskevat sopimusneuvottelut sosiaalialan työnantajien HALI ry:n kanssa ovat kesken. OAJ liittyy HALI ry:n työehtosopimukseen liityntäpöytäkirjalla.

 

Teksti Heikki Sahlman

Kuva Leena Koskela

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!