• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työhyvinvointirahaston avustusten hakuaika päättyy 11.3.

09.03.2022 - 10.35 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointirahaston 2022 avustusten hakuaika päättyy perjantaina 11. maaliskuuta. Rahasto jakaa tukea jäsentensä työhyvinvoinnin edistämiseen nyt toista kertaa. Varalan urheiluopistossa on rahaston tuella edistetty hyvinvointia tiimiorganisaatiossa. 

Jaossa on yhteensä noin miljoonan euron tukisumma hakuehdot täyttäville työhyvinvointihankkeille. Päätökset tuen saajista tehdään kesäkuussa ja avustukset maksetaan syyskuun aikana.

Työhyvinvointirahaston tavoitteena on parantaa jäsenten ja heidän työyhteisöjensä työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahaston avustuksia voivat hakea OAJ:n yhdistykset ja jäsenten muodostamat yhteisöt. Myös yksittäiset jäsenet voivat saada tukea opinnäytetöihin ja väitöskirjaan.

Haku käynnistyi 17. tammikuuta 2022.

– Tämänvuotista hakemusmäärää on vielä varhaista ennustaa, sillä ainakin viime keväänä enin osa hakemuksista jätettiin hakuajan viimeisinä päivinä.

– Etusijalla avustusten saajina ovat tälläkin kertaa hankkeet, jotka hyödyttävät työntekijää ja työyhteisöä laajasti ja mitattavalla tavalla. Olemme toivoneet hankkeisiin mukaan entistä enemmän myös työnantajia, sillä työhyvinvointi syntyy työstä yhteisössä ja yhteistyöstä toisten kanssa. Mikäli hankkeessa on mukana työnantaja, se voi korottaa avustussummaa, OAJ:n kehitysjohtaja Jari Cavernelis kertoo.

Keväällä 2021 rahasto sai yli 300 hakemusta, joiden yhteinen hakusumma oli yli seitsenkertainen jaettuihin varoihin nähden. Myönteisen tukipäätöksen sai 33 hanketta ja kaksi opinnäytetyötä, ja jaettu avustussumma oli yhteensä lähes miljoona euroa.

Varalassa edistetään tiimioppimista ja -valmentamista

Tamperelainen Varalan urheiluopiston jäsenyhteisö oli yksi suurten avustusten saajista vuonna 2021. Sen hanke, Kohti hyvinvoivaa tiimiorganisaatiota, sai rahastolta yli 87 000 euroa, kun suurin yksittäisen hankkeen tukisumma oli 110 000 euroa.

– Mitä Varalassa on saatu aikaan OAJ:n rahaston avustuksella, apulaisrehtori Sari Karjalainen?

– Olemme edistäneet suunnitellusti tiimioppimista ja tiimivalmentajuutta. Osa koulutuksista on jo käynnistynyt ja osa toteutuu hankkeen loppupuolella. Kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen olemme saaneet apua ulkopuoliselta yhteistyökumppanilta. Ilman työhyvinvointirahaston tukea emme olisi pystyneet toteuttamaan koulutuksia näin laajasti emmekä näin tiiviissä tahdissa. Toki myös työnantaja tukee rahallisesti osaamisen kehittämistä hankkeen tavoitteiden suunnassa, Karjalainen kertoo.

Varalan urheiluopistossa lähdettiin kehittämään työ- ja toimintatapoja, jotta ne vastaisivat paremmin tämän päivän ammatillista koulutusta. Ammatillisten opettajien työssä korostuu ohjaava ja valmentava ote. Yhteistyö työelämän kanssa on yhä tiiviimpää, ja opettajat ohjaavat opiskelijoita erilaisissa työelämäprojekteissa ja työpaikoilla.

– Muutokseen vastattiin tiimioppimisella. Se on oppimista yhdessä muiden kanssa, ja tiimi on myös itsessään oppimisen väline, Karjalainen luonnehtii.

Vuorovaikutus ja yhteistyö korostuvat

Hankkeen tavoitteena on antaa ammatillisille opettajille paremmat valmiudet toimia tiimivalmentajina. Uudessa toimintatavassa korostuvat vuorovaikutus ja yhteistyö. Kun oman työn tekee ja ymmärtää uudella tavalla, se lisää myös työn merkityksellisyyden tuntua ja koettua työhyvinvointia.

Varala on paitsi ammatillinen oppilaitos myös vapaa- ajan ja hyvinvointipalvelujen tuottaja. Sillä on esimerkiksi oma valmennuskeskus, joka tuottaa palveluja urheilijoille. Lisäksi Varala johtaa Tampereen Urheiluakatemia -verkostoa, joka auttaa huippu-urheilijaksi tähtääviä yhdistämään urheilun ja opiskelun.

– Tiimiorganisaation kehittäminen eli yhdessä oppiminen ja valmentava johtaminen koskevatkin koko Varalaa, sen kaikkia henkilöstötiimejä, Karjalainen toteaa.

Työhyvinvoinnin kehittymistä Varalassa seurataan kolmesti vuodessa tehtävällä kyselyllä, joka toteutetaan yhdessä työterveyden kanssa. Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat yksi mittari sille, kuinka työn muutokselle asetetut tavoitteet toteutuvat.

Tutustu hakukriteereihin ja sähköiseen hakuun.