• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työtuomioistuin: Esihenkilöitä ei saanut yrittää rajata lakon ulkopuolelle – neljä kaupunkia ja KT tuomittiin hyvityssakkoihin

20.06.2022 - 16.01 Uutinen
Kuvituskuva

Työtuomioistuin on tuominnut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja neljä kaupunkia maksamaan Jukolle hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Työnantajat olivat lain vastaisesti pyrkineet rajaamaan tietyssä asemassa olevia esihenkilöitä lakon ulkopuolelle. Esihenkilöt olivat pääosin OAJ:läisiä rehtoreita ja päiväkodinjohtajia.

Asiassa on kyse Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon tänä keväänä julistamista työnseisauksista, jotka koskivat muun muassa Rovaniemen, Helsingin, Vantaan ja Kuopion palveluksessa työskenteleviä.

Juko nosti työtuomioistuimessa kanteen, koska kaupungit olivat KT:n ohjeiden perusteella antamissaan viranomaispäätöksissä kieltäneet lakkoon osallistumisen tai todenneet, että tiettyjen henkilöiden odotettiin asemansa vuoksi jäävän työtaistelun ulkopuolelle. Juko katsoi kanteessaan, että kyseessä oli pyrkimys rajoittaa perustuslain suojaamia perusoikeuksia ja työtaisteluoikeutta.

Työnantajan työnjohto-oikeuteen ei kuulu määrätä siitä, kuka osallistuu lakkoon. Lakkorajat määrää yksiselitteisesti työntekijäjärjestö.

Ohjeet olivat omiaan heikentämään laillisen työtaistelun tehoa

Työtuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että kaupunkien antamilla päätöksillä ja ohjeilla oli luotu vaikutelma siitä, että lakkoon osallistuminen ei ole mahdollista tai ainakaan suotavaa. Viranhaltijat ovat voineet perustellusti kokea KT:n ohjeiden ja kaupunkien päätösten estävän tai rajoittavan heitä käyttämästä lakko-oikeuttaan.

Riidanalaisten päätösten ja ohjeiden antaminen on ollut omiaan heikentämään laillisen työtaistelun tehoa, ja tätä on työtuomioistuimen mukaan pidettävä työnantajan tosiasiallisena vastatoimenpiteenä laillista työtaistelua vastaan. Toimenpide on kohdistunut useisiin viranhaltijoihin ja myös Jukoon, joka on ollut osapuolena käynnissä olleissa sopimusneuvotteluissa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa Jukolle 6 000 euroa, Helsingin kaupunki 4 000 euroa, Vantaan ja Kuopion kaupungit kumpikin 3 000 euroa ja Rovaniemen kaupunki 2 500 euroa.

– Kyseessä on merkittävä kunnallisten viranhaltijoiden perustuslain suojaamia perusoikeuksia ja työtaisteluoikeutta vahvistava ennakkotapaus, toteaa OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

– Kunnat ja kaupungit eivät voi omilla päätöksillään painostaa ketään kunnallista viranhaltijaa, esihenkilöasemasta huolimatta, olemaan osallistumatta järjestön päättämään työtaisteluun. Perusoikeuksien rajoittaminen tai edes siihen pyrkiminen on erittäin vakava asia, ja tämän vuoksi asiaan haluttiin tuomioistuimen ratkaisu.

Teksti: Heta Lievonen
Kuva: Heikki Pölönen

Jaa