• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatuksen opettaja: Jokainen euro varhaiskasvatukseen on sijoitus tulevaisuuteen

24.02.2022 - 19.28 Uutinen
Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen opettaja Maria Patteri näkee työssään sen, miten suuri vaikutus ammattitaitoisilla opettajilla on lasten kasvuun ja oppimiseen. Pula opettajista on kuitenkin kova, ja sen Maria uskoo helpottavan vasta, kun työolot ja palkkaus saadaan kuntoon.

Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, jotka näkevät työnsä merkityksen yksilöille ja koko Suomen tulevaisuudelle. Moni opettaja on kuitenkin uupunut ja pohtii jopa alanvaihtoa. Siinä tiivistetysti tuhansien opetusalan ammattilaisten allekirjoittama viesti Suomelle.

Maria Patterin polku kasvatustieteen maisteriksi sekä varhaiskasvatuksen opettajaksi ja erityisopettajaksi käynnistyi työelämääntutustumisjaksolla, jonka hän teki päiväkodissa. Hän muistaa ihailleensa opettajien ammattitaitoa ja pohtineensa haluavansa itse vastaavaan ammattiin opintojen jälkeen.

Nyt hänellä on takana kuusi vuotta varhaiskasvatuksen opettajana. Työ tuntuu palkitsevalta erityisesti silloin, kun lapsista huomaa innostumisen ja oppimisen ilon.

– Sellaiset hetket ja projektit ovat todella hienoja, joissa kaikki lapset ovat aktiivisina osallisina. On ilo tukea lapsia heidän kasvu- ja kehityspolullaan. Se on aina erityinen hetki, kun lapsi huomaa onnistuneensa ja on ylpeä siitä. On hienoa nähdä, miten varhaiskasvatussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita saavutetaan ja huomataan lapsen kehitys myös vanhempien kanssa, Maria sanoo.

Jatkuva osaavan henkilöstön pula haastaa varhaiskasvatuksen laatua

Julkisuudessa on ollut esillä monen paikkakunnan huutava pula pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista. Maria pitää tilannetta huolestuttavana lasten oppimisen ja kehityksen kannalta, mutta myös siksi, että osaajapula lisää kuormitusta työn arjessa.

Kun on pulaa tekijöistä, päteviä sijaisia on usein mahdotonta saada esimerkiksi sairastapausten sattuessa. Sairastapauksiakin suurempi ongelma on se, että tällä hetkellä on paljon toimia, joita ei saada täytettyä pätevällä henkilökunnalla.

Kun on pulaa tekijöistä, päteviä sijaisia on usein mahdotonta saada esimerkiksi sairastapausten sattuessa.

Tilanne kuormittaa Marian mukaan koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä, niin opettajia, johtajia kuin hoitajia.

– Opettajapula näkyy ryhmissä mutta myös koko päiväkodin tasolla, jos päiväkodin pedagogiikasta vastaaminen jää muutaman opettajan harteille. Valitettavasti en usko, että ongelman ratkaisuun on oikoteitä. Ainut kestävä tapa ratkaista opettajapula on parantaa työoloja ja palkkausta. Nykyinen jatkuva resurssivaje johtaa siihen, ettei varhaiskasvatusta voida järjestää siten kuin varhaiskasvatussuunnitelma ja laki edellyttäisivät, ja ihmiset pusertavat yli jaksamisensa. Toivon, että resursointiin haluttaisiin aidosti panostaa lisää mahdollisimman pian, Maria sanoo.

Maria2.jpg

Maria muistuttaa, että jos korkeasti koulutettuja opettajia ei olisi, puuttuisi päiväkodeista tieteellisesti tutkittu tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä siitä, miten tätä tietoa sovelletaan tietoisesti lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Tarvitaan työrauhaa ja mahdollisuutta keskittyä olennaiseen

Maria toivoo työpäiviinsä lisää rauhaa ja mahdollisuutta keskittyä omaan työhönsä. Jatkuva aikuisten vaihtuminen ryhmässä ei ole lastenkaan etu. Myös varhaiskasvatuslain tavoitteena on turvata lapselle mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lapsen ja henkilöstön välillä.

– Toivoisin lisää työrauhaa sekä aitoa mahdollisuutta keskittyä omaan ryhmään ja sen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Nyt menee ihan liikaa aikaa sen pohtimiseen, kuka paikkaa poissaolojen sattuessa ketäkin.

Toivoisin lisää työrauhaa sekä aitoa mahdollisuutta keskittyä omaan ryhmään ja sen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

Yksi varhaiskasvatusalan pitkäaikaisista ongelmista on opettajien pysyvyys työssään. Maria tuntee itsekin alaa vaihtaneita, ja OAJ:n syksyllä 2021 tekemä selvitys osoittaa alanvaihdon harkitsemisen olevan varhaiskasvatuksen opettajien keskuudessa todella yleistä.

Alalta työntävät pois etenkin huonot työolot ja heikko palkkataso. Keskustelu varhaiskasvatuksen opettajien työuupumuksesta on kasvanut, ja se huolettaa myös Mariaa.

– Keskustelu opettajien työuupumuksesta on voimistunut, ja sitä on myös aktiivisesti nostettu tapetille. Opettajien työuupumus herättää pohtimaan jo olemassa olevaa resurssivajetta ja sitä, miten pystymme pitämään kiinni alalla olevista pätevistä opettajista. Jos päteviä tekijöitä putoaa pois, entistä suurempi vastuu jää jäljelle jäävien harteille. Joskus tuntuu, että kyseessä on melkoinen lumipalloefekti, Maria pohtii.

Laadukas varhaiskasvatus tasaa oppimiseroja ja vahvistaa yhdenvertaisuutta

Maria on iloinen siitä, että varhaiskasvatuksen paikka osana lapsen koulutuspolkua on vahvistunut ja että päiväkotien pedagogiikkaa painotetaan varhaiskasavtuksen toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa.

– Muutos on ollut tärkeä, sillä tutkimukset osoittavat, että laadukas varhaiskasvatus tasaa lasten välisiä oppimiseroja ja vähentää sitten lasten ja perheiden välistä eriarvoisuutta.

Seuraavaksi ammatin arvostuksen pitäisi konkretisoitua palkkatasossa. Suomessa varhaiskasvatuksen opettajat ovat korkeasti koulutettuja – moni on Marian tavoin opiskellut maisteriksi asti. Opettajien pedagogisella osaamisella on tutkitustikin valtava vaikutus siihen, millaiseksi lasten opinpolun alku muotoutuu ja millaiset eväät kukin saa koulutaipaleelle.

Suomessa varhaiskasvatuksen opettajat ovat korkeasti koulutettuja – moni on Marian tavoin opiskellut maisteriksi asti.

Laissa varhaiskasvatuksen tavoitteiksi on määritetty muun muassa lapsen oppimisen edellytyksien tukeminen, lapsen leikkiin ja liikkumiseen perustuvan pedagogisen toiminnan toteuttaminen sekä myönteisten oppimiskokemusten vahvistaminen ja erityisen tuen järjestäminen, mikäli se on lapselle tarpeen.

– Kaikki tämä vaatii vankkaa pedagogista osaamista. Jos korkeasti koulutettuja opettajia ei olisi, puuttuisi päiväkodeista tieteellisesti tutkittu tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä siitä, miten tätä tietoa sovelletaan tietoisesti lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Tällöin myös varhaiskasvatuslain edellyttämien tavoitteiden olisi mahdotonta toteutua, Maria tiivistää.

Suomalaiset pitäisivät satojen eurojen palkankorotusta oikeutettuna

OAJ käy parhaillaan varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajia koskevia sopimusneuvotteluja. Tavoitteena on muun muassa ostovoiman turvaavat palkankorotukset sekä palkkaohjelma, joka turvaisi pitkällä tähtäimellä opettajien palkkakehityksen.

Nyt aloittavan varhaiskasvatuksen opettajan palkka on reilut 2400 euroa, kun oikeudenmukainen lähtöpalkka olisi suomalaisten mielestä satoja euroja korkeampi. Lisäkouluttautuminenkaan ei näy palkassa toisin kuin monella muulla alalla. Opettajan palkka on sama, onpa pohjakoulutuksena alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Maria näkee varhaiskasvatuksen resursseihin ja opettajien palkkoihin käytetyt rahat sijoituksena.

– Opettajat ovat tulevaisuuden tekemisen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien vahvistamisen ammattilaisia. Korkeasti koulutetut ja hyvinvoivat opettajat ovatkin investointi lasten ja koko Suomen tulevaisuuteen. Joku saattaa ajatella, että palkankorotukset tulisivat liian kalliiksi – minä kuitenkin uskon, että vielä kalliimmaksi tulee, jos emme onnistu houkuttelemaan alalle osaavia ammattilaisia ja pitämään nykyisistä kiinni.

 

Korvaamattomasta työstä on aika saada kunnon korvaus

Katso videolta tuhansien opetusalan ammattilaisten allekirjoittama viesti Suomelle

 

Tulevaisuuden kokoinen tehtävä

Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. Korvaamattomasta työstä on aika saada kunnon korvaus. Tutustu ja osallistu kampanjaan!

TEHDÄÄN TULEVAISUUKSIA