• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyi sopimus – OAJ:n jäsenille oikeus luottamusmiehen valintaan

04.07.2022 - 09.21 Uutinen
Kuvituskuva

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus, joka sisältää muun muassa kahden prosentin palkankorotukset syyskuun alussa. OAJ:n jäsenille tulee uutena myös oikeus valita luottamusmies edustajakseen sopimukseen kuuluvissa yksityisissä päiväkodeissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus koskee osaa yksityisissä päiväkodeissa työskentelevistä OAJ:n jäsenistä. Heitä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodinjohtajat.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024. Jos vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.

Työntekijöiden 31.8.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2 prosenttia.

Elokuun lopussa tehdään myös palkkataulukoiden alarajakorotukset, joiden kustannusvaikutus on 0,8 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen opettajien taulukkopalkan alarajaa korotetaan 2,1 prosenttia ja päiväkodinjohtajien 3,2 prosenttia.

Sopimukseen kuuluu myös laaja perhevapaauudistus.

OAJ:n jäsenet voivat nyt valita oman luottamusmiehen

OAJ on yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksessa mukana liityntäpöytäkirjalla. OAJ:n jäsenillä ei ole aiemmin ollut oikeutta valita itselleen luottamusmiestä sopimuksen piirissä olevissa yksityisissä päiväkodeissa, mutta uusi sopimus tuo tähän parannuksen. OAJ:n jäsenillä on jatkossa oikeus valita luottamusmies edustajakseen luottamusmiessopimuksen mukaisin oikeuksin ja velvollisuuksin.

Muutos ei vähennä sopimuksen varsinaisten allekirjoittajajärjestöjen oikeutta luottamusmiesten valitsemiseen päiväkodeissa.

Parannuksia sak-työaikakirjauksiin

Liityntäpöytäkirjassa on selkeytetty työajan suunnittelua päiväkodeissa eli opetushenkilöstön suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan määräyksiä.

Kelpoisuusehdot täyttävien päiväkodin johtajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työajasta käytetään riittävä aika varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Yleisesti on katsottu, että noin 13 prosenttia kelpoisen opetus- ja kasvatushenkilöstön työajasta kuluu näihin tehtäviin, mikä otetaan huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa suunniteltaessa.

Edellisen lisäksi käytetään riittävä aika vanhempainiltoihin, vanhempien tapaamisiin, toiminnan yhteiseen suunnitteluun, toiminnan muuhun suunnitteluun ja valmisteluun sekä kotikäynteihin.

Suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyö tehdään lähtökohtaisesti yksilötyönä ja pieniltä osin tiimi- ja asiantuntijayhteistyönä.

OAJ:n jäseniä on sopimuksen piirissä 790. He ovat yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia.

Sivistan tilanne yhä jumissa

OAJ:n jäsenistä vailla uutta työehtosopimusta ovat yhä Sivistan yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten sopimusten piiriin kuuluvat.

Tilanne on todella poikkeuksellinen, sillä Sivistan sopimuskausi päättyi jo maaliskuussa.

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle nyt syntyneen sopimuksen palkankorotusten taso asettaa Sivistan vaatimukset entistäkin oudompaan valoon, toteaa OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Sivista on juuttunut viime talvena syntyneeseen vientialojen palkankorotusten tasoon, joka ei ole mikään liittokierroksella yhteisesti sovittu malli eikä tässä tilanteessa edes mitenkään ajankohtainen. Taloudellinen tilanne on aivan toinen kuin talvella. Ennätyskova inflaatio heikentää ostovoimaa koko ajan, joten syksyn taso on täysin kestämätön, Lindroos sanoo.

Lindroos muistuttaa, että tilanteen pitkittymisellä ja Sivistan ehdottomuudella on varmasti vaikutus sivistalaisten työnantajien houkuttelevuuteen työntekijöiden silmissä.

 

Lue lisää OAJ:n jäsenten virka- ja työehtosopimuksista

  • Mietityttääkö joku sopimusasia? Lisätietoja sopimusten sisällöistä löydät Työelämäoppaasta. Voit myös olla yhteydessä oman työpaikkasi luottamusmieheen.
  • OAJ neuvottelee-sivuilta löydät tuoreimmat uutiset sopimusneuvotteluista sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 
  • OAJ:n jäsenillä on yhdeksän virka- ja työehtosopimusta. Löydät sopimukset Työelämäoppaasta.
  • Somessa käytössä on aihetunniste #oajneuvottelee

Harkitsetko jäsenyyttä? Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity!