• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yli 200 avustushakemusta OAJ:n työhyvinvointirahastolle

18.03.2022 - 15.20 Uutinen
Kuvituskuva

OAJ:n työhyvinvointirahastolle jätettiin vuoden 2022 haussa yli 200 hakemusta. Kehitysjohtaja Jari Cavernelis pitää määrää hyvänä. Laaja kiinnostus on yksi osoitus OAJ:n rahaston tekemän työn tarpeellisuudesta.

Työhyvinvointirahasto jakaa tänä vuonna OAJ:n jäsenten ja heidän työyhteisöjensä työhyvinvoinnin parantamiseen noin miljoona euroa. Avustussumma suurenee ensi vuonna, sillä OAJ:n valtuusto päätti syksyllä 2021 tuen kasvattamisesta.

Rahaa myönnetään pääomaltaan 10 miljoonan euron, tarkoitukseen varatun sijoitusvarallisuuden tuotosta. Peruspääoma on osa OAJ:n lakkovarantoa.

– Työhyvinvoinnin ja työelämän laadun edistämiselle on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla todellinen tarve. Myös OAJ:n strategia velvoittaa järjestön edistämään jäsenten työhyvinvointia, Cavernelis muistuttaa.

– Työhyvinvointi on laajemminkin koetuksella suomalaisessa työelämässä. Great Place to Work -yhteisön ja Duunitorin tekemässä mittauksessa työelämän hyvinvoinnin indeksi putosi kahdessa vuodessa 56 prosentista 39 prosenttiin, mikä on melkoinen romahdus. OAJ:n työolobarometri 2021 osoitti, että kokemus työelämästä oli muuttunut heikommaksi myös opetusalalla.

OAJ:n hallitus toivoi vuoden 2022 hakukriteerejä hyväksyessään, että työhyvinvointirahaston tukemiin hankkeisiin osallistuisi entistä enemmän myös työnantajia. Työnantajan mukanaolo voikin tällä kertaa korottaa avustussummaa.

– Tässä on se idea, että haluamme kohennusta nimenomaan työpaikalla ja työyhteisössä koettuun työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin kehittäminen ei tarkoita yhteistä keilailtaa, jossa koetun piristyksen pitäisi auttaa sietämään työpaikan epätyydyttävää arkea. Tarkoituksena on kohentaa nimenomaan työssä koettua työhyvinvointia. Jotta muutos onnistuu, tarvitaan myös työnantaja mukaan. Jo säädöstenkin perusteella työntekijöiden työhyvinvoinnista vastaa työnantaja, Cavernelis tähdentää.

Avustuspäätökset luvassa kesäkuussa

Työhyvinvointirahaston sähköiseen hakujärjestelmään jätettiin määräaikaan 11.3. mennessä kaikkiaan 211 hakemusta. Haettu tukisumma oli kaikkiaan noin 6 miljoonaa euroa. Lopullisesti arvioitavaksi tulevien hakemusten määrä tarkentuu vielä, sillä osa pienimmistä hankkeista ei arvoltaan ylitä vaadittua 5 000 euron minimirajaa.

Tukea haettiin myös yhteen YAMK- ja kahteen pro gradu -lopputyöhön.

Avustuskohteista päättää OAJ:n puheenjohtajisto ja raha-arvoltaan isoimpien hankkeiden osalta OAJ:n hallitus.

Tukipäätökset tehdään kesäkuussa ja rahat tulevat maksuun hakijoille syyskuussa 2022.

 

Teksti Heikki Sahlman