• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Euroopan opettajajärjestöt haluavat lisätä alan arvostusta – nämä 10 asiaa tarvitaan

15.05.2023 - 18.00 Uutinen
Kuvituskuva
Arvostavat sanat eivät riitä, vaan arvostuksen pitää näkyä myös poliittisessa päätöksenteossa ja tulevan hallituksen toimissa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Euroopan opettajajärjestöt ovat laatineet kymmenen kohdan listan asioista, joita tarvitaan opetusalan arvostuksen ja vetovoiman lisäämiseksi. Suomessakaan pelkät arvostavat sanat eivät riitä, vaan edellytämme tulevalta hallitukselta myös arvostavia tekoja, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Koulutus on julkinen palvelu, jonka riittävä rahoitus ja koulutettu opetus- ja tutkimushenkilöstö ovat ratkaisevassa asemassa koko Euroopan menestyksen kannalta. Siksi alan arvostuksen ja vetovoiman vahvistaminen ovat ydinkysymys Suomen ja koko Euroopan tulevaisuudelle.

Eurooppalaisten opetusalan ammattijärjestöjen kattojärjestö ETUCE on koonnut kymmenen kohdan listan, jolla opetus- ja tutkimushenkilöstön asemaa ja arvostusta saataisiin nostettua. OAJ on yksi ETUCEn jäsenjärjestöistä.

Päättäjien vastuulla on saada koko koulutusketju kuntoon varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle.

– Suomessa on pitkään ajateltu, että moniin maihin verrattuna asiat ovat täällä hyvin. Kyselyissä kansa ja päättäjät kertovatkin arvostavansa opettajia, mutta arvostuksen pitää näkyä myös poliittisessa päätöksenteossa ja tulevan hallituksen toimissa. Oppimistulokset ja koulutustaso on saatava kestävästi käännettyä nousuun, jotta Suomi pärjää tulevaisuudessa. Päättäjien vastuulla on saada koko koulutusketju kuntoon varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Alan arvostus ja vetovoima nousuun – 10 ratkaisun avainta

Nämä kymmenen asiaa varmistamalla voitaisiin ETUCEn mielestä lisätä alan arvostusta ja vetovoimaa. ETUCEn sivuilla kutakin kohtaa avataan tarkemmin (englanniksi).

1. Varmistetaan ammatillisen autonomian ja akateemisen vapauden toteutuminen.

2. Sitoudutaan hyvään ja yhteisölliseen johtamiseen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

3. Palkat kuntoon! Huomioidaan myös mahdolliset perusteettomat palkkaerot.

4. Varmistetaan kestävät työolot ja edistetään opettajien hyvinvointia.

5. Pidetään työmäärä kurissa.

6. Luodaan laadukkaita reittejä alalle sekä käytäntöjä, joilla varmistetaan, että alalle valmistuneet myös pysyvät alalla.

7. Varmistetaan laadukas opettajankoulutus ja se, että osaamista on mahdollista päivittää ja täydentää läpi työuran.

8. Huomioidaan tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskevat haasteet opetusalalla.

9. Sitoudutaan edistämään yhteiskunnallista vuoropuhelua opetusalan työntekijä- ja työnantajatahojen välillä.

10. Vahvistetaan alan ammattilaisten professiota.

Lue lisää OAJ:n kansainvälisestä toiminnasta täällä!

Teksti: Heikki Pölönen

Kuva: Leena Koskela

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää. Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla voimme luoda turvaa: Koulutuksella. OAJ on laatinut seuraavalle hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joilla vahvistetaan Suomen tulevaisuudenkestävyyttä.

OAJ:n ratkaisuehdotukset