• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ selvitti: Vain murto-osa opettajista kokee työtään arvostettavan

26.09.2023 - 07.45 Uutinen
Kuvituskuva

Vain joka kymmenes opettaja on täysin sitä mieltä, että hänen ammattitaitoaan ja työtään arvostetaan yhteiskunnassa, selviää OAJ:n kyselystä. Tämän arvostusvajeen paikkaamiseen tarvitaan pitkäjänteistä resurssien vahvistamista, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo. Hän korostaa OAJ:n merkitystä edessä olevien yhteiskunnallisten muutosten ennakoijana ja laadukkaan koulutusjärjestelmän turvaajana.

Vain 10 prosenttia opettajista on täysin ja 22 prosenttia osittain samaa mieltä siitä, että hänen ammattitaitoaan ja työtään arvostetaan yhteiskunnassa. Tieto käy ilmi OAJ:n keväällä toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yli 2 200 eri koulutusasteilla työskentelevää opettajaa.

– Tulos on äärimmäisen huolestuttava, ja päättäjien pitää ottaa se vakavasti. Arvostus ei opettajien mielestä nyt näy palkkauksessa, resursseissa eikä siinä, kuinka heidät otetaan mukaan omaa alaa koskevaan keskusteluun. Jatkuvat uudistukset rahoitusleikkauksineen ja irrallisten hankkeiden liiallinen määrä ovat kuormittaneet jo pitkään. Vetoankin päättäjiin, että opettajat ja heidän näkemyksensä otettaisiin päätöksenteossa paremmin huomioon ja sitouduttaisiin pitkäjänteisesti vahvistamaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Siinä olemme kaukana takamatkalla muista Pohjoismaista, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.

Vetoan päättäjiin, että opettajat ja heidän näkemyksensä otettaisiin päätöksenteossa paremmin huomioon ja sitouduttaisiin pitkäjänteisesti vahvistamaan koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoitusta.

Enemmistön mukaan työssä on autonomiaa

Positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että työssään opettajat tuntevat tulevansa kuulluksi ja pääsevänsä vaikuttamaan. Kolme neljästä vastaajasta oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että voi työssään käyttää parhaaksi arvioimiaan pedagogisia menetelmiä. Vastaavasti kuusi kymmenestä kokee saavansa riittävästi autonomiaa ja päätäntävaltaa työnsä toteuttamiseen.

Kuusi kymmenestä kokee saavansa riittävästi autonomiaa ja päätäntävaltaa työnsä toteuttamiseen.

– Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arki on muuttunut maailman muuttuessa, ja yhä useampi opettaja pitää uudenlaisia tapoja opettaa innostavina ja merkityksellisinä. Kyselyn mukaan 89 % opettajista näkee samanaikaisopetuksen hyvänä työskentelytapana ja haluaa toteuttaa sitä omassa työssään, Murto sanoo.

50 vuotta täyttävällä OAJ:llä katse tulevaisuudessa

Kyselyn tuloksia pureskellaan tarkemmin OAJ:n 50-vuotisjuhlaseminaarissa tänään 26.9. klo 14.30–17. Lisäksi seminaarissa kuullaan puheita mm. opetusministeri Anna-Maja Henrikssonilta ja professori Alf Rehniltä.

Juhlaseminaarissa myös julkaistaan tulevaisuuspamfletti, joka kokoaa yhteen kymmenen eri alan asiantuntijan näkemykset yhteiskunnallisista kehityssuunnista ja niiden vaikutuksista päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arkeen.

Yhteiskunnan muuttuessa on pakko löytää uusia ratkaisuja siihen, miten Suomessa pidetään huolta koulutetuista opettajista ja turvataan opetuksen, kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen laatu.

Keskeisenä teemana pamfletissa on se, miten koulutuksen ja osaamisen avulla turvataan yhteiskunnan toimiminen tilanteessa, jossa väestö vanhenee ja vähenee, talousnäkymät ovat sumuiset, demokratiakehitys voi olla uhattuna, teknologia ja tekoäly laajenee ja luonnon kantokyky on koetuksella.

– Yhteiskunnan muuttuessa on pakko löytää uusia ratkaisuja siihen, miten Suomessa pidetään huolta koulutetuista opettajista ja turvataan opetuksen, kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen laatu. Muutokset voivat aiheuttaa jäsenillemme epävarmuutta ja turvattomuuttakin, ja siksi ne edellyttävät meiltä järjestönä ennakointia ja vahvaa vaikuttamista. Tavoitteena on, että muutosten keskellä OAJ:n rooli vahvistuu entisestään ammattijärjestönä, joka tuo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten äänen kuuluviin.

Tavoitteena on, että muutosten keskellä OAJ:n rooli vahvistuu entisestään ammattijärjestönä, joka tuo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten äänen kuuluviin.

Näin OAJ selvitti opettajien näkemyksiä
  • Opettajan ääni -kyselyllä selvitettiin eri koulutusasteilla työskentelevien opettajien näkemyksiä omasta työstään
  • Verkkokysely toteutettiin keväällä 2023, ja siihen saatiin 2 271 vastausta.
  • Tarkemmin tuloksiin voi tutustua täällä tai selaamalla alta.

Seuraa juhlaseminaaria klo 14.30–17 tai katso jälkikäteen!
  • OAJ:n 50-vuotisjuhlaseminaari järjestetään tiistaina 26.9. klo 14.30–17.
  • Tilaisuutta voi seurata verkossa suorana tai katsoa jälkikäteen tallenteena.
  • Ohjelma ja verkkolähetys löytyvät täältä.
  • Lue lisää juhlavuodesta osoitteessa oaj.fi/50.