OAJ: Bara en bråkdel av lärarna upplever att deras arbete uppskattas

28.09.2023 - 13:19 Nyheter
Illustration

Bara var tionde lärare är helt av samma åsikt om att deras yrkesskicklighet och arbete uppskattas i samhället, visar en enkät som OAJ gjort. Resurserna måste förstärkas på lång sikt för att korrigera saken, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto. Hon betonar organisationens betydelse att vara förutseende vad gäller kommande samhällsförändringar och att trygga ett högklassigt utbildningssystem.

Endast 10 procent av lärarna är helt överens medan 22 procent är delvis överens om att deras yrkesskicklighet och arbete uppskattas i samhället. Det framgår av en enkät som OAJ gjorde i våras.
Över 2 200 lärare inom olika utbildningsnivåer svarade på enkäten.

– Resultatet är oerhört oroande och beslutsfattarna måste ta det på allvar. Enligt lärarna syns inte uppskattningen i lönen, resurserna eller hur de tas med i diskussioner om den egna branschen. Ständiga reformer jämsides med nedskärningar och överdrivet många lösryckta projekt har varit belastande redan under en lång tid. Därför vädjar jag till beslutsfattarna att ta lärarna och deras åsikter på allvar i beslutsfattandet och att engagera sig långsiktigt för att stärka finansieringen av utbildning, fostran och forskning. Vi ligger långt efter de andra nordiska länder när det gäller detta, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

En majoritet anser att de har självbestämmande i arbetet

Det positiva i undersökningsresultaten är att lärarna känner sig hörda och har möjlighet att påverka i arbetet. Tre av fyra svarande var helt eller ganska av samma åsikt om att de kan använda de pedagogiska metoder som de själva bedömer att är bäst. Sex av tio svarande ansåg att de har tillräcklig självbestämmande- och beslutanderätt i arbetet.

– Vardagen i daghem, skolor och läroanstalter har förändrats i takt med hur världen förändras och allt fler lärare ser nya undervisningssätt som inspirerande och meningsfulla. Enligt enkäten anser 89 procent av lärarna att samordnad undervisning är en bra arbetsmetod och vill tillämpa den i arbetet, säger Murto.

OAJ kartlade lärarnas åsikter

Enkäten "Opettajan ääni" kartlade lärarnas åsikter om det egna arbetet inom olika utbildningsnivåer.

Webbenkäten genomfördes våren 2023 och fick 2 271 svar.

Du kan läsa mer om resultaten här.

Se OAJ:s jubileumsseminarium!
  • Seminariet med anledning av OAJ:s 50-årsjubileum ordnades 26.9.
  • Programmet och bandningen kan ses här.
  • Läs mera på oaj.fi/50.