• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajat lujittavat Suomen maakuvaa

22.11.2023 - 14.10 Uutinen
Kuvituskuva
Maija Sneckin kuvien ja ajatusten kautta ulkomailla päästään tutustumaan luokanopettajan työhön. Kuva: Minna Kurjenluoma.

Suomi lujittaa maakuvaansa esittelemällä suomalaisia opettajia ja heidän ajatuksiaan oppimisesta ja opettamisesta. Näyttelyn tuottajaan Helena Liikanen-Rengeriin ja valokuvaajaan Minna Kurjenluomaan teki vaikutuksen opettajien vahva ammatti-identiteetti.

Maamme edustustojen käyttöön tarkoitettuun Finnish Teacher's eExhibion -valokuvanäyttelyyn voi tutustua nyt myös OAJ:n kanavilla.

Opettajien kuvat sekä englanninkieliset haastattelut ja kertomukset tulivat kotimaisen yleisön ulottuville, kun ulkoministeriön maakuva-asiantuntija Meira Pappi avasi näyttelyn OAJ:n valtuuston syyskokouksessa.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

WEB-OPE SCREEN Minna Mouhu 002_3375x2250px .jpg

Sipoossa musiikinopettajana työskentelevä Minna Mouhu kertoo näyttelyssä keskittyvänsä opetuksessaan enemmän käytäntöön kuin teoriaan.

OAJ tuki opetusministeriön ja ulkoministeriön yhteistä, opettajantyöstä kertovaa maakuvahanketta. Hallituksen jäsenet vinkkasivat haastateltavista opettajista, ja OAJ:n viestintä briifasi näyttelyn tuottajia muistuttamalla opetusalan moninaisuudesta.

Opettajia pyydettiin kertomaan, mikä on ollut heidän tärkein oivalluksensa opetustyössä ja mitä auttaa jaksamaan tehtävässä.

Tuottajat valitsivat näyttelyyn lopulta kahdeksan suomalaista opettajaa varhaiskasvatuksesta ammatilliseen aikuiskoulutukseen. Yksi esitellyistä oli rehtori. Näyttelyyn valitut valokuvattiin arkisessa työympäristössään ja heitä haastateltiin englanniksi. Opettajia pyydettiin kertomaan, mikä on ollut heidän tärkein oivalluksensa opetustyössä ja mitä auttaa jaksamaan tehtävässä.

Suomi tunnetaan maailmalla laadukkaasta koulutuksestaan ja korkeasti koulutetuista opettajistaan. Opettajien ajatukset olivat näyttelyn taustaryhmän mielestä kiinnostavia siksikin, että suomalaisilla opettajilla on suuri pedagoginen vapaus työssään toisin kuin kollegoillaan monissa muissa maissa.

Suomalaisilla opettajilla on suuri pedagoginen vapaus työssään toisin kuin kollegoillaan monissa muissa maissa.

Näyttelyn tuottivat Etelä-Ranskassa asuva kirjailija Helena Liikanen-Renger ja valokuvaaja Minna Kurjenluoma. Haastattelut tehtiin keväällä 2023 ja näyttely valmistui viime kesänä. Ulkoministeriö toimitti näyttelyn aineistot ja kokoamisohjeet edustoille, jotka käyttävät sitä maakuvatyöhön asemamaissaan.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

WEB-OPE SCREEN Kimmo Siuruainen 005_3375x2250px .jpg

Ammatillinen opettaja Kimmo Siuruainen kertoo, että opiskelijoiden kanssa täytyy välillä olla tiukkakin - esimerkiksi, kun opetetaan turvallisuuteen liittyviä asioita.

Millainen kuva näyttelyn kokoajille avautui nykypäivän opettajan työhön?

– Opettajien kokemus omasta ammattitaidostaan tuntui olevan kaikilla työn vahvaa ydintä. He ovat koulutettuja ammattilaisia, joilla opetustyö on oleellinen osa omaa persoonaa ja identiteettiä. Vaikuttavaa oli myös se, kuinka tärkeänä opettajat pitivät jatkuvaa kouluttautumista. Heitä yhdisti halu pysyä ajassa, Liikanen-Renger kertoo.

– Omiin kouluaikoihini verrattuna nykyiset opetusvälineet ja -ympäristöt tuntuivat hämmästyttävän monipuolisilta. Opettaja voi viedä ryhmänsä pois luokkahuoneesta ja valita tavat, joilla innostaa oppimiseen. Esimerkiksi musiikin opiskelussa oli käytössä soittimia ihan eri tapaan kuin omana kouluaikanani. Musiikinopettajan haastattelusta jäi mieleeni lähtökohta siitä, ettei opetuksen ei tarvitse johdattaa muusikoksi. Riittää, että nuori kiinnostuu musiikista.

Omiin kouluaikoihini verrattuna nykyiset opetusvälineet ja -ympäristöt tuntuivat hämmästyttävän monipuolisilta.

Minna Kurjenluomaa puhutteli opetustyön yhteisöllisyys sekä opettajien paneutuminen työhönsä ja sen toteutustapaan.

–Nykyiset työtavat tuntuivat entistä vapaammilta ja kouluissa suosittiin ryhmätyöskentelyä. Opettajat eivät painottaneet pelkästään tiedollisia tavoitteita, vaan he halusivat edistää hyvää oppimisilmapiiriä ja yhteistyötä, Kurjenluoma havainnoi.

– Toisaalta moni opettaja kertoi kaipaavansa enemmän aikaa voidakseen kohdata oppilaat yksilöinä. Opettajan antamaa tukea ja ohjausta tarvittaisiin enemmän kuin mihin on mahdollisuuksia, Kurjenluoma toteaa.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen.

WEB-OPE SCREEN Hanna Ahvonen 002_3375x2250px.jpg

Esikoulun opettaja Hanna Ahvonen (oik.) näkee jokaisen tilanteen mahdollisuutena oppia jotain uutta.

Mikä opettajien kohtaamisessa yllätti?

– Työympäristöt olivat hyvin erilaisia. On luonnollisestikin eroa siinä, tekeekö opettaja työtään päiväkodissa Helsingin Vuosaaressa vai opettaako hän matkailualaa Lapin luonnossa. Vaikka työympäristöt ja opettajien roolit vaihtelivat, yhteistä oli vankka ammatillinen perusta, Kurjenluoma pohtii.

– Haastatellut olivat innostuneita työstään, mikä oli ilo havaita. Julkisuudessa puhutaan usein koulun ongelmista ja siihen on varmasti perustellut syynsä. Tämä ei ole kuitenkaan vienyt opettajien uskoa työnsä merkitykseen. Hämmästyin sitäkin, kuinka luontevasti opettajilta sujui omasta työstään kertominen englannin kielellä, vaikka moni sitä suomalaiseen tapaan ennalta epäili, Liikanen-Renger kertoo.

Tutustu kahdeksan opettajan kuviin ja ajatuksiin tarkemmin täällä (englanniksi)!

Teksti Heikki Sahlman

Kuvat Minna Kurjenluoma