• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Toisen luokan loppuun on saatava selkeät vähimmäisosaamisen kriteerit

17.01.2023 - 11.48 Uutinen
Kuvituskuva

Tänään julkaistun Karvin raportin mukaan äidinkielen ja matematiikan taitojen kehittymisessä ei ole alueellisia eroja Suomen sisällä. Oppimistulokset ovat kuitenkin kokonaisuutena edelleen laskussa. OAJ vaatii, että oppimisen tukea on vahvistettava ja toisen luokan loppuun on laadittava selkeät vähimmäisosaamisen kriteerit.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi tänään raportin, joka tuottaa ensimmäistä kertaa kansallista tietoa osaamisen kehittymisestä alkuopetuksessa kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Samojen oppilaiden taitoja on tähän mennessä arvioitu ensimmäisen ja kolmannen luokan alussa.

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo pitää hyvänä asiana tuloksissa, että Suomen sisällä ei ole havaittavissa merkittäviä alueellisia eroja oppimisen suhteen.

– On kuitenkin kestämätöntä, että kolmannelle luokalle voidaan siirtyä heikolla osaamisella, esimerkiksi joka kahdennellakymmenellä oppilaalla ei ole kunnon lukutaitoa. Tämän korjaamiseksi oppimisen tukea olisi vahvistettava ja toisen luokan loppuun laadittava selkeät vähimmäisosaamisen kriteerit, jotka toimisivat myös pakottavana tekijänä tuen vahvistamiseksi, ellei riittävää osaamista muuten tulla saavuttamaan, Salo painottaa.

Oppimistulokset ovat kokonaisuutena olleet laskussa ja oppilaiden väliset erot kasvussa jo pitkään.

– Esimerkiksi viime viikolla julkaistun koulutuskatsauksen antaman kuvan perusteella laskua on tullut aina 1990-luvun puolivälistä alkaen. Nämä erot näkyvät osaltaan jo alkuopetusvaiheessa muun muassa siinä, mikä on vanhempien tuen yhteys oppilaan osaamistasoon, Salo sanoo.

Sekä oppimistulosten kääntäminen nousuun, että oppimiserojen kaventaminen edellyttäisi vahvoja tukitoimia, joka tarkoittaa rahoituksen merkittävää lisäämistä.

– Suomessa on aivan liian pitkään suljettu silmät koulutuksemme todelliselta tilalta ja toistettu mantraa Suomesta esimerkillisenä sivistyksen, kasvatuksen ja koulutuksen mallimaana. Todellisuudessa rahoitus on ollut kestämättömällä tasolla jo 90-luvulta lähtien, Salo korostaa.

Erityisasiana Karvin arvioinnista Salo nostaa esiin S2-oppilaiden heikomman osaamisen.

– Tähänkin liittyvää huolta OAJ on pitkään nostanut esille. Jotta tilanne muuttuisi, ensimmäiseksi on vahvistettava valmistavaa opetusta ja toiseksi S2-opetuksen riittävyydestä on huolehdittava. Muun muassa valmistavan opetuksen enimmäiskestoa tulisi pidentää.

Arviointi oli osa perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointia, jossa seurataan matematiikkaan ja äidinkieleen liittyvien taitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Samojen oppilaiden taitoja on arvoitu ensimmäisen luokan alussa, ja niitä arvioidaan seuraavan kerran 7. luokan alussa syksyllä 2024. Lisätietoja Karvin verkkosivuilta