• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

JHL ja OAJ: Työmarkkinoiden palkkaneuvotteluissa panttivankitilanne

31.01.2023 - 10.00 Tiedote
Kuvituskuva

Sekä yksityisen että julkisen sektorin palkansaajia edustavat JHL ja OAJ vaativat toimialakohtaisia ratkaisuja palkkaneuvotteluihin. Vientivetoista mallia ei ole, vaikka sitä väkisin yritetään ajaa eteenpäin. Kaikkien muiden alojen palkkaneuvottelut ovat jumiutuneet, kun työantajat odottavat teollisuuden palkkaratkaisua.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vaativat työnantajilta rohkeutta tehdä palkansaajan ostovoimaa tukevia ja työrauhan turvaavia palkkaratkaisuja nyt ja jatkossa kaikilla toimialoilla toimialakohtaiset tilanteet huomioiden. Keskitettyä mallia ei ole ja myöskään vanhaan keskusjärjestövetoiseen tupo-maailmaan ei ole paluuta. 

– Julkisen sektorin palkansaajien näkemyksiä ei voi sivuuttaa vetoamalla vientivetoiseen malliin, koska sellaista ei ole. Vientivetoinen malli ei olisi myöskään ratkaisu maassa, jossa julkinen sektori kantaa laajasti vastuuta kansalaisten hyvinvointipalveluista ja luo työllään perustaa myös teollisuuden ja yksityisalojen menestykselle. Muita kuin vientialoja yksityisellä sektorilla ei voida sivuuttaa ja kytkeä väkisin vientivetoiseen malliin, Niemi-Laine ja Murto toteavat.

Puheenjohtajien mielestä sopimustoiminnan pitäisi sekavassa työmarkkinatilanteessa olla selkeästi toimialakohtaista. He haluaisivat tiivistää myös julkisalan palkansaajien yhteistyötä.

– Keskusjärjestöillä ei ole roolia palkkaneuvotteluissa eikä tulevaisuuden työmarkkinamallin valmistelussa. Julkisalat eivät suostu yksityisalojen panttivangiksi, eikä sellaiseen koordinaation, mistä ei ole yhteisesti sovittu. Tulevaisuuden työmarkkinamallista pitää käynnistää keskustelu, ja neuvottelujärjestöjen ja liittojen kesken löytää etenemistie keskitettyjen ratkaisujen ja vientivetoisen mallin ulkopuolelta.

– Toivomme myös työnantajaliitoilta vastuullisuutta ja rohkeutta hakea yhdessä avoimesti ratkaisuja työmarkkinajärjestelmän murrokseen. Tämä edistäisi vakautta ja luottamusta työmarkkinaneuvotteluihin, puheenjohtajat muistuttavat.

Julkis- ja julkisrahoitteisilla aloilla neuvotellaan parhaillaan 132 000 palkansaajan työehdoista valtion, kirkon ja yliopistojen neuvottelupöydissä.