• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Voiko opettaja kieltää oppilaan kännykänkäytön peruskoulussa?

20.04.2023 - 10.07 Uutinen
Kuvituskuva

Moni näkee mobiililaitteiden luoman ympäristön osasyylliseksi oppimistulosten laskuun. Nuorten keskittymis- ja oppimiskyky on heikentynyt. Kouluissa pohditaan, mitkä ovat koulun ja opettajien valtuudet puuttua oppilaiden kännykänkäyttöön koulupäivien aikana. OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen listaa keskeisimmät ohjenuorat, joiden varaan peruskoulut voivat käytäntöjään rakentaa.

1. Kouluilla on jo nykyisen lainsäädännön nojalla mahdollisuus rajata oppilaiden kännykän käyttöä koulupäivän aikana. Opettaja päättää aina, mitä välineitä oppitunnin aikana käytetään ja voi siksi tunnin alussa linjata, että kyseisellä oppitunnilla ei käytetä kännyköitä lainkaan. Tällöin oppilaan on pidettävä kännykkä poissa näkyvistä esimerkiksi repussa äänettömällä, jolloin se ei aiheuta häiriötä.

Jos oppilas ei noudata opettajan ohjetta, voi opettaja pyytää uudelleen laittamaan puhelimen pois. Jos oppilas ei vieläkään noudata pyyntöä, voi opettaja määrätä tuomaan sen esimerkiksi opettajan pöydälle lopputunnin ajaksi. Jos oppilas ei tuo puhelinta itse, opettajalla on oikeus ottaa se oppilaalta pois, kuten mikä tahansa esine, joka häiritsee opetusta tai oppimista. Jos on ilmeistä, että häiriö toistuu, voidaan kännykkä ottaa pois koko loppukoulupäiväksi.

Opettaja päättää aina, mitä välineitä oppitunnin aikana käytetään ja voi siksi tunnin alussa linjata, että kyseisellä oppitunnilla ei käytetä kännyköitä lainkaan.

- Opettajalla on oikeus käyttää tarvittaessa jopa voimakeinoja, jos oppilas tekee vastarintaa tilanteessa, jossa kännykkää otetaan pois. Voimakeinojen on kuitenkin oltava oikeassa suhteessa oppijan ikään, vastarinnan vakavuuteen sekä tilanteen uhkaavuuteen ja kokonaisarviointiin nähden. Lähtökohtaisesti suosittelen muita keinoja tilanteen ratkaisemiseen. Esimerkiksi soitto huoltajalle voi laukaista tilanteen, Lahtinen toteaa.

Opettajan tulee ilmoittaa huoltajille, jos kännykkä on otettu lapselta pois. Yhdessä sovituissa koulun säännöissä voidaan linjata se, ilmoitetaanko puhelimen pois ottamisesta huoltajalle puhelimitse vai esimerkiksi Wilman kautta. Opettaja voi tehdä ilmoituksen huoltajalle heti tai koulun jälkeen. Jos häiritsevä kännykän käyttö jatkuu, myös kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto voivat tulla kysymykseen.

2. Kännykän käyttöä voidaan rajoittaa myös välituntien aikana. Opetukseen tulee käyttää tuntia kohden aikaa vähintään 45 minuuttia. Käytännössä sen jälkeen on yleensä välitunti. Välitunti on osa koulupäivää. Järjestyssäännöissä voidaan päättää, että välitunti koostuu esimerkiksi ohjatusta liikunnasta, leikeistä tai muusta yhteisestä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta oppilastovereiden kanssa. Ohjatun toiminnan, kuten ohjatun liikuntavälitunnin aikana, mobiililaitteen käyttöä voidaan rajoittaa. Järjestyssäännöissä voidaan sopia myös tietty alue, jolla kännykän käyttö on sallittu tai esimerkiksi yksi tai useampi välitunti, jolloin kännykkää saa käyttää. Järjestyssääntöihin voidaan myös kirjata suositus, ettei kännyköitä käytetä välituntien aikana.

Järjestyssääntöihin voidaan kirjata suositus, ettei kännyköitä käytetä välituntien aikana.

- Jos koulu rajoittaa mobiililaitteen käyttöä välitunnilla, Opetushallitus on linjannut, että oppilaalla on tällöinkin oltava tarvittaessa mahdollisuus ottaa yhteyttä esimerkiksi huoltajaansa tai hoitaa henkilökohtaisia asioitaan, joita ei voi siirtää myöhemmäksi. Kokonaan kännyköiden käyttöä välitunneilla ei voida kieltää, kertoo Lahtinen.

3. Järjestyssäännöt laaditaan yhteistyössä. Rehtorin ja opettajien tulee järjestää oppilaille mahdollisuus osallistua koulun järjestyssääntöjen sekä kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämistä koskevan suunnitelman laadintaan. Järjestyssääntöjen on oltava selkeät, jotta jokainen ymmärtää säännöt sekä seuraamukset niiden rikkomisesta. Oppilaan perusoikeuksista on pidettävä aina kiinni. Järjestyssäännöissä voidaan linjata esimerkiksi niin, että kännykkää koulussa käytetään vain, jos sitä tarvitaan opetuksessa tai jos on tarve olla yhteydessä esimerkiksi huoltajaan. Näin sopimalla voidaan opetella kännykän järkevää käyttöä.

Järjestyssäännöissä voidaan linjata esimerkiksi niin, että kännykkää koulussa käytetään vain, jos sitä tarvitaan opetuksessa tai jos on tarve olla yhteydessä esimerkiksi huoltajaan.

Jos koulusta toivotaan kännyköistä vapaata oppimisympäristöä, vanhempien osallistaminen ja tuki linjaukselle on olennaista, sillä alle 15-vuotiaan huoltaja päättää, saako lapsi ottaa kännykän mukaan kouluun. Voi olla hyvä keskustella, millä tavoin huoltajat voivat tukea häiriötöntä oppimista ja kännykänkäytön rajoittamista oman lapsensa osalta.

Voi olla hyvä keskustella, millä tavoin huoltajat voivat tukea häiriötöntä oppimista ja kännykänkäytön rajoittamista oman lapsensa osalta.

- Jos oppilaan kännykän käyttö aiheuttaa toistuvasti ongelmia, tarvitsee opettaja huoltajien tukea asiassa. Huoltaja voi esimerkiksi rajoittaa lapsensa nettioikeuksia koulupäivän ajaksi tai sopia toimista, joita häiritsevästä käytöstä seuraa, Lahtinen korostaa.

Nina Lahtinen toteaa lopuksi, että koulu ei ole irrallinen saareke yhteiskunnasta ja mobiililaitteita käytetään koulussa oppimisen tukemiseen. Opettaja kuitenkin päättää, milloin niitä käytetään ja hänellä on oikeus kieltää kännykän käyttö oppitunnilla silloin, kun niitä ei tarvita.  

Lisätietoja:

OPH opas: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/183993_tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuk.pdf

OPH opas: Järjestyssääntöjen laatiminen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jarjestyssaantojen-laatiminen