• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yliopistojen palkkaneuvottelut alkoivat

17.01.2023 - 14.52 Uutinen
Kuvituskuva

Neuvottelut yliopistojen toisen sopimusvuoden eli 2023 palkankorotuksista käynnistyivät 17.1. OAJ:ta neuvotteluissa edustaa Hanna Tanskanen, joka on yksi pääneuvottelijoista. Yliopistoissa ja niiden harjoittelukouluissa työskentelee noin 2 200 OAJ:n jäsentä.

OAJ:n näkemyksen mukaan tulee huolehtia siitä, että yliopistot ovat jatkossakin tavoiteltuja ja kilpailukykyisiä työpaikkoja. Yhteiskunta asettaa yliopistoille ja niiden henkilöstölle yhä suurempia vaatimuksia, joten myös palkkauksen ja työolojen on oltava kunnossa.

– Ennätyskorkea inflaatiotaso edellyttää riittävän korkeita palkankorotuksia, jotta palkansaajien romahtamassa oleva ostovoima ja ansiokehitys voidaan pelastaa. Lisäpainetta neuvotteluihin aiheutuu myös keskeytyneistä yksityisen sektorin neuvotteluista, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.

Viime keväänä solmitussa yliopistojen työehtosopimuksessa 2022-2024 jätettiin auki vuoden 2023 palkankorotus. Siitä haetaan yhteistä näkemystä tammikuun loppuun mennessä ja ellei sitä löydy, työehtosopimus voidaan irtisanoa 17.2. mennessä, jolloin sen voimassaolo päättyisi 31.3.2023.

Mikäli sopimusta ei syntyisi maaliskuun loppuun mennessä, yliopistojen henkilöstö siirtyisi sopimuksettomaan tilaan 1. huhtikuuta, mutta vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatettaisiin edelleen. Sopimukseton tila tarkoittaa myös sitä, että järjestölliset toimet ovat mahdollisia.

OAJ:n jäseniä yliopistoissa ja harjoittelukouluissa

OAJ:hin kuuluvia yliopistojen opettajia ja tutkijoita on lähes 1 500 ja he ovat Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n jäseniä.

Osana yliopistosopimusta OAJ neuvottelee yli 700 harjoittelukoulun opettajan ja esihenkilön työehdoista. Harjoittelukoulujen opettajat kuuluvat yleissivistävinä opettajina OAJ:n paikallisyhdistyksiin.

Koska nyt neuvotellaan pelkästä palkankorotuksesta, harjoittelukoulut ja niiden henkilöstö eivät ole esillä erikseen. Sopimuskorotusten suuruus ja ajankohta ovat yhtäläiset yliopistojen koko henkilöstöllä.

Yliopistosopimuksen sopijaosapuolia ovat Juko, JHL ja Pro sekä Sivistystyönantajat. Sopimuksen piirissä on 34 000 palkansaajaa.

Osapuolet tapaavat seuraavan kerran 20.1.

Lisätietoa yliopistojen työehtosopimuksesta löytyy jukolaisten yliopistoliittojen yliopistotes-sivustolta. Seuraa myös Jukon yliopistouutisia