• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

OVTES:in palkkaohjelmaan neuvottelutulos

21.02.2024 - 12.56 Uutinen
Kuvituskuva

Noin 75 000 opettajan OVTES on OAJ:n suurin työehtosopimus. OVTES on voimassa huhtikuun 2025 loppuun, ja siihen sisältyvästä palkkaohjelmaerästä on nyt saavutettu sopu.

OVTESin palkkaohjelmista on saatu sopu. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä neuvottelutulokseen. Teimme kovasti töitä tämän ratkaisun eteen ja se kannatti, kertaa OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos. Neuvottelutuloksessa huomioitiin tasapuolisesti jäsenistöä, Lindroos jatkaa.

OVTES on iso virka- ja työehtosopimus, joka koskee todella monia opettajia. Eri opettajaryhmiä koskevat oppilaitoskohtaiset asiat on sovittu liitteissä, joita on useita.

– Tämä neuvottelutulos kertoo, että suomalainen neuvottelujärjestelmä toimii hyvin ja sillä saadaan aikaan tuloksia, jotka hyödyttävät niin työntekijöitä kuin työnantajia. Vaikka neuvottelut käydään aina kovan paineen alla, vastapuolen eli KT:n kanssa neuvottelut käydään hyvässä hengessä ja yhdessä ratkaisuun pyrkien. Maan hallituksen työmarkkinatoimet uhkaavat juuri tätä sopimisen kulttuuria, josta ei saada ehkä hyviä lööppejä, mutta tulosta tulee, Lindroos jatkaa.

Minkälaisia parannuksia OAJ sopi?

 • Varhaiskasvatuksen opettajat (Osio G)
  • 1.2. sovittu 0,4 % keskustason erä siirretään maksettavaksi 1.6. paikallisena eränä. Tämä tarkoittaa että samanaikaisesti maksettavan paikallisen 0,6 % erän kanssa palkankorotus on 1 %.
  • Muun OVTESin osalta sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.6. tai 1.8.

 • Peruskoulun opettajat (Osio B)
  • Opetusvelvollisuustunteja voi muuttaa muuksi työksi kehittämistehtäviin, mentorointiin ja tutor-toimintaan.

 • Yleissivistävän koulutuksen opettajat (Osio B) 
  • Ylituntipalkkiota korotetaan 1,2 %
  • Erityistehtävien eurotetaan ja korvauksia yhdenmukaistetaan
  • Koulu- ja kuntakohtaisia lisätehtäväkorvauksia kasvatetaan
  • Lyhytaikaisten sijaisten palkkausmääräykset uudistetaan
  • Lukion ja aikuislukion lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan palkat yhdenmukaistetaan
  • Lukion S2-opettajan opetusvelvollisuutta lasketaan. Opetusvelvollisuus on jatkossa sama kuin äidinkielen opettajalla.

 • Ammatillisen koulutuksen opettajat (Osio C)
  • Lomarahakerroin nousee 0,82:sta 0.87:ään
  • Opinto-ohjaajan (muu tutkinto) ja opettajan (soveltuva korkeakoulututkinto) hinnoittelukohdissa olevien palkat ovat jatkossa samat
  • Opettajan muu soveltuva tutkinto yhdistetään samaksi soveltuvan opistoasteen tutkinnon palkkojen kanssa
 • Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö (Osio F)
  • Tuntiopettajan palkkioita korotetaan
  • Kansalaisopiston tuntiopettajan palkkioita korotetaan osaamisperusteisista kursseista, jos opiskelija haluaa kurssista arvion
  • Kuvataideoppilaitoksen näyttelyn suunnittelu- ja järjestämispalkkiota korotetaan. Palkkio on jatkossa sama kuin tuntiopettajan tuntipalkkio.

Lue lisää opettajan palkkauksesta OAJ:n työelämäoppaan palkkaus-sivuilta.

 

 

Jaa