Förhandlingsresultat om löneutvecklingsprogrammet i UKTA

22.02.2024 - 12:55 Nyheter
Illustration

UKTA är det mest omfattande tjänste- och arbetskollektivavtalet inom OAJ och gäller cirka 75 000 lärare. UKTA är i kraft fram till slutet av april 2025 och nu har en överenskommelse nåtts om fördelningen av potten enligt löneutvecklingsprogrammet.

– Vi är mycket nöjda med förhandlingsresultatet. Vi har arbetat hårt för den här lösningen och det har lönat sig. Förhandlingsresultatet beaktar medlemmarna på ett rättvist sätt, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Vilka förbättringar har OAJ kommit överens om?

Lärare inom småbarnspedagogik (Del G)

 • Den centrala potten på 0,4 % från 1.2 betalas som en lokal pott från 1.6 tillsammans med potten på 0,6 %.  Löneförhöjningen blir då 1 %.
 • Övriga avtalsändringar träder i kraft 1.6 eller 1.8.

Grundskollärare (Del B)

 • Timmar enligt undervisningsskyldigheten kan ändras till annat arbete; utvecklingsuppgifter, mentorskap och tutorverksamhet.

Lärare inom den allmänbildande utbildningen (Del B)

 • Övertimarvodet höjs med 1,2%.
 • Särskilda uppgifter ges i eurobelopp och ersättningarna harmoniseras.
 • Ersättningar för tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommuner ökas.
 • Lönebestämmelserna för kortvariga vikarier förnyas.
 • Löneharmonisering för lektorer och timlärare i huvudsyssla i gymnasier och vuxengymnasier
 • Undervisningsskyldigheten för S2-lärare minskas till samma som för modersmålsläraren.

Lärare inom yrkesutbildningen (Del C)

 • Semesterpenningskoefficienten höjs från 0,82 till 0,87.
 • Lönerna för studiehandledare (annan examen) och lärare (lämplig högskoleexamen) är i fortsättningen samma i lönepunkterna.
 • Lönepunkterna för lärare med annan lämplig examen och med lämplig examen på institutnivå sammanslås.

Grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete (Del F)

 •  Timlärarnas arvoden höjs.
 •  Arvodena för timlärare i folkhögskola höjs utifrån kompetens i studentgrupperna.
 •  Arvodena för planering och genomförande av konstskolans utställningar höjs. Arvodet är i fortsättningen samma som timlärarens timlön.
Dela