• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

02.05.2024 - 10.50 Uutinen
Kuvituskuva

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon äskettäin synnyttäneen opettajan palkkasyrjinnästä. OAJ pyysi lausuntoa, koska Turun yliopisto pidätti raskausvapaan jälkeen kesäksi töihin palanneen harjoittelukoulun opettajan palkan. Vastaavanlaisia tapauksia on ollut myös yksityisen opetusalan oppilaitoksissa. Tasa-arvovaltuutetun lausunto oli OAJ:n näkemyksen mukainen. Se katsoi työnantajan toiminnan tasa-arvolain vastaiseksi. 

Päätöksessä oli kyse harjoittelukoulun opettajasta, joka palasi raskausvapaansa jälkeen opetusalalla normaalin käytännön mukaisesti koulun kesäkeskeytyksen ajaksi työhönsä. Tämä on opettajien oikeus, koska he eivät ansaitse työstään vuosilomaa. Opettajilla ei kuitenkaan ole kesällä työvelvoitetta, vaan kesäkeskeytys on vuosilomaan rinnastettavaa aikaa. Turun yliopisto ei hyväksynyt työhön paluuta ja pidätti opettajan palkan vedoten työsopimuslaissa säädettyyn suoja-aikaan.  

Työsopimuslaissa on säädetty äskettäin synnyttäneen työntekijän ja vastasyntyneen lapsen suojelemiseksi 14 viikon suoja-aika, jonka aikana työnteko edellyttää työnantajan suostumusta. Työnantaja voi kuitenkin kieltäytyä työnteosta vain, jos sen tekemän riskiarvion perusteella työnteko aiheuttaa turvallisuusriskin synnyttäjälle tai lapselle. Raskausajan jälkeen tehtävä työ ei siis saa vaarantaa lapsen ja äidin turvallisuutta. Kesällä opettajilla ei ole työvelvoitteita, jotka aiheuttaisivat riskejä. Turun yliopisto ei ollut tehnyt riskiarviota eikä edes väittänyt, että opettajan työhön paluu kesäksi aiheuttaisi riskin. Työsopimuslain säädös suoja-ajasta on tarkoitettu synnyttäneen vanhemman ja lapsen suojelemiseksi, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi palkkakustannuksissa säästämiseen, kuten työnantaja tässä tapauksessa teki.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan työnantaja syyllistyy tasa-arvolain vastaiseen syrjintään, jos se estää äskettäin synnyttänyttä työntekijää palaamasta töihin vain sillä perusteella, että paluu vaatii työnantajan suostumuksen, jos riskejä ei ole lainkaan arvioitu tai niitä ei ole. Tämä asettaa synnyttävät vanhemmat epäedulliseen asemaan suhteessa ei-synnyttäviin vanhempiin, jotka voivat palata vanhempainvapaalta kesäksi töihin ilman palkanmenetyksen pelkoa. 

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on valvoa tasa-arvolain noudattamista. Sen lausunnot eivät ole juridisesti sitovia, mutta työmarkkinaosapuolilla on ollut tapana noudattaa niitä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ neuvottelee äskettäin synnyttäneen opettajan kesäajan palkkausta koskevasta erimielisyydestä työnantajaliitto Sivistan kanssa. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, OAJ on valmis viemään riidan työtuomioistuimeen. 

Syrjityillä opettajilla on mahdollisuus myös hyödyntää OAJ:n ottamaa oikeusturvavakuutusta ja nostaa syrjintäkanne työnantajaa vastaan käräjäoikeudessa. Mikäli oikeus katsoo työnantajan rikkoneen tasa-arvolaissa säädettyä syrjinnän kieltoa, velvoittaa se työnantajan maksamaan opettajalle hyvitystä syrjinnän perusteella.  

— Jos työskentelet harjoittelukoulussa tai yksityisessä oppilaitoksessa ja olet palaamassa raskaus- tai vanhempainvapaan jälkeen kesäksi töihin, kannattaa tarkistaa, että saat kesän ajalta sinulle kuuluvan palkan. Tämä tulee selvittää ennen kuin lakisääteisiä perhevapaita ilmoitetaan. Varmista oikeutesi omalta luottamusmieheltäsi, vinkkaa OAJ:n juristi Kristiina Tuhkiainen.

Kunta-alalla ja valtiolla ei vastaavaa ongelmaa ole, sillä sopijaosapuolilla on yhteinen näkemys opettajan oikeuksista ja lainsäädännön tulkinnasta.