• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtiolla työskentelevien opettajien virastoerien jaosta päätetty

26.02.2024 - 10.18 Uutinen
Kuvituskuva

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa saatiin neuvottelut päätökseen 1.3.2024 jaettavasta virastoerästä. Jaossa oli 0,5 prosentin virastokohtainen erä. Samalla kertaa jaetaan myös 2,0 prosentin yleiskorotus.

OAJ neuvotteli alkuvuodesta valtion virka- ja työehtosopimuksessa sovituista 0,50 prosentin virastokohtaisista eristä. Virastoerien lisäksi jaetaan 2,0 prosentin yleiskorotus kaikille. Sekä virastoerät että yleiskorotus jaetaan 1.3.2024. Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Uudet palkkataulukot päivitetään Työelämäoppaaseen lähiaikoina.

Opetushallituksen alaiset oppilaitokset

Opetushallituksen alaisten oppilaitosten (Valteri-koulu, Helsingin kielikoulut, Meriturva ja Saamelaisalueen koulutuskeskus) virastoerään käytetään 0,50 prosenttia ja yleiskorotukseen 2,0 prosenttia.

Virastoerästä 0,09 prosenttiyksikköä käytetään Helsingin eurooppalaisen koulun oman äidinkielen (L1-kieli/SWALS1) opettajien opetusvelvollisuuden laskemiseen 19 tunnista 18 tuntiin 1.3.2024 lukien.
Virastoerästä 0,41 prosenttiyksikköä kohdennetaan palkkataulukkoon, painottaen erityisluokanopettajien vaativuustasoa 5a.

Tehtävän vaativuuteen perustuvan palkanosan taulukon euromääriä korotetaan yleiskorotuksella ja kohdennetusti virastoerällä.

THL: Valtion koulukodit, opettajat ja johto

Valtion koulukodeissa virastoerä 0,5 prosenttia kohdennetaan vaativuustason 5 nostoon. Tämän lisäksi jaetaan 2,0 prosentin yleiskorotus.

Pelastusopisto

Pelastusopiston virastoerästä osapuolet sopivat, että erä jaetaan kokonaisuudessaan yleiskorotuksena, jolloin vuoden 2024 yleiskorotus on suuruudeltaan 2,50 prosenttia.

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksella osapuolet sopivat neuvotteluissa, että virastoerä toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Yleiskorotus on yhteensä 2,50 prosenttia.

OAJ:n jäseniä valtion virka- ja työehtosopimusten piirissä on 470. Sopimuskausi on 31.3.2023–28.2.2025.

Jaa