• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Työskenteletkö korkeakoulussa TKI-tehtävissä? Liity jäseneksi - OAJ neuvottelee puolestasi

OAJ:n on valinnut järjestökseen lähes 7000 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajaa, tutkijaa ja asiantuntijaa. Se tekee meistä yhden Akavan vahvimmista korkeakoulusektorin liitoista.

 

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on ainoa akavalainen opetus- ja tutkimusalaa edustava järjestö, joka on sopijaosapuolena yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, joka määrittelee työehdot ammattikorkeakouluissa työskenteleville. OAJ:lla on ajantasaisin ja paras tietämys alalla sovituista työehdoista ja tulkinnoista koko Akavassa sekä aito mahdollisuus neuvotella niiden sisällöistä.

Tuhannet jäsenet monipuolisesti eri tehtävissä

Ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on yhä merkittävämpi joukko työntekijöitä erilaisissa tutkimus- ja asiantuntija- sekä esihenkilötehtävissä. Vaikka yksityisellä opetusalalla työskenteleekin pääosin opettajia, OAJ edustaa sopimusneuvotteluissa myös yhä kasvavaa TKI-henkilöstöä ja kehittää koko yksityisen tutkimus- ja opetuskentän työehtoja. Opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotehtävät kietoutuvat usein tiiviisti yhteen, ja ensisijainen akavalainen järjestäytyminen ja edunvalvonta tapahtuu luonnollisimmin OAJ:n kautta. 

OAJ on yksityisen opetusalan suurin työntekijöitä edustava järjestö. Sen tuhannet jäsenet toimivat monipuolisesti tutkimus-, opetus- sekä hallinto- ja tukipalvelutehtävissä. Heidän työssään vaatimuksena on korkeakoulututkinto.

Opettajana toimiminen tai opettajan kelpoisuus ei ole OAJ:hin liittymisen edellytys, sillä OAJ on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja ajava järjestö.  

Jäsenenä vaikutat työehto- sopimuksiisi

Edunvalvonnassa koosta on etua. Tällä hetkellä noin puolet yksityisellä opetusalalla työskentelevistä noin 24 000 henkilöstä on järjestäytynyt OAJ:hin.

On tärkeää, että mahdollisimman moni korkeakoulutettu tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, ja opetustehtävissä toimiva järjestäytyy ja kuuluu järjestöön, joka voi neuvotella sopimuksista. Kattava ja yhdenmukainen järjestäytyminen mahdollistaa kaikkien alalla työskentelevien korkeasti koulutettujen akavalaisten työolojen ja -ehtojen valvonnan ja kehittämisen tasapuolisesti. 

Kaikki ammattijärjestöt eivät ole neuvottelupöydässä neuvottelemassa sopimuksista eivätkä ne siten voi vaikuttaa työehtosopimuksiin. Tästä syystä ammattikorkeakouluissa työskentelevien korkeakoulutettujen on tärkeää järjestäytyä OAJ:hin. 

 

Tukena luottamusmies sekä vahvan neuvottelu- järjestön juristit

Toisin kuin usein luullaan, luottamusmies ei joka tilanteessa edusta kaikkia henkilöstöön kuuluvia, eikä edes kaikkien liittojen jäseniä. Yksityisellä opetusalalla vain OAJ:lla on työehtosopimukseen perustuva oikeus valita luottamusmiehiä. Siksi vain OAJ:n jäsenillä on oikeus luottamusmiesten palveluihin.  

Yksityisellä opetusalalla OAJ:n luottamusmiehet edustavat työehtosopimusasioissa vain OAJ:n jäseniä, ei järjestäytymättömiä tai muihin liittoihin järjestäytyneitä. Mikäli et kuulu OAJ:hin, sinulla ei ole yksityisessä oppilaitoksessa työehtosopimuksen mukaisen henkilöstönedustajan palveluja käytettävissä etkä pysty osallistumaan liittosi kautta yksityisen opetusalan sopimustoimintaan etkä neuvottelutavoitteiden asetantaan. 

OAJ:n luottamusmiehet osallistuvat vuositain lukuisiin OAJ:n järjestämiin koulutuksiin  ja he tuntevat työelämän lainsäädäntöä ja työehtosopimukset.

Liity OAJ:hin ja tule mukaan edunvalvontatoimintaasi!  

Koosta on apua myös kiista- tilanteessa

Koulutussektorin muutoksessa on yhä merkityksellisempää, onko järjestöllä mahdollisuutta tukea neuvotteluita myös taloudellisesti. Lakkoon ja muihin järjestöllisiin toimii täytyy olla myös käytännössä varaa. Pelkkä puhe ei riitä. 

OAJ:n talous on kestävällä pohjalla ja järjestöllä on erittäin vahva lakkovarallisuus. Tarvittaessa OAJ:lla ja sen jäsenillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaviin järjestöllisiin toimiin sopimusneuvottelujen tueksi ja vauhdittamiseksi. OAJ on myös vahva paikallinen toimija, sillä jokaisessa oppilaitoksessa on aktiivinen jäsenyhdistys, joka toteuttaa työnantajakohtaista jäsenten edunvalvontaa ja järjestää jäsenilleen myös muuta toimintaa.  

Haluatko vaihtaa jäsenyytesi OAJ:hin työttömyysturvasi katkeamatta, ja olla mukana oppilaitoksesi edunvalvontatoiminnassa? Kiinnostuitko työehtojen kehittämisestä esimerkiksi TKI-työntekijöiden tai hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön näkökulmasta?  

Ota yhteyttä ja tule mukaan joukkoomme! 

Tiesitkö?

Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piirissä on ammattikorkeakouluja ja yksityisiä yleissivistäviä oppilaitoksia kuten yksityisiä peruskouluja, lukioita, aikuislukioita, ammattioppilaitoksia, urheiluopistoja, musiikkioppilaitoksia kuten konservatorioita ja musiikkileikkikouluja sekä kansalais- ja kansanopistoja. 

Työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että alan kaikkien työnantajien on noudatettava sopimusta riippumatta siitä, kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai eivät. 

Työehtosopimus turvaa kaikille ammattikorkeakouluissa työskenteleville lakia paremmat työehdot. Työehtosopimuksella sovitaan reiluista työn tekemisen ehdoista ja tuodaan työelämään vakautta ja suunnitelmallisuutta.

OAJ vaikuttaa

Me OAJ:ssä kehitämme korkeakoulujen työehtosopimuksia ja työoloja sekä koulutus-, tiede- ja innovaatiopolitiikkaa jäsenten ääntä kuunnellen.

Järjestössämme on kymmenien vuosien kokemus alan sopimusten neuvottelemisesta ja soveltamisesta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Järjestön juristeilla on vahvaa osaamista riitatilanteiden käsittelystä.

Toteutamme säännöllisesti tutkimus- ja koulutuskenttää koskevia tutkimuksia ja kyselyjä sekä panostamme alan työhyvinvointiin. Järjestömme palveluksessa on merkittävä määrä erityisasiantuntijoita, jotka tukevat jäseniä vaikuttamistyöllä ja koulutuksilla. Tunnemme hyvin myös IPR-oikeuksiin liittyvät kysymykset. Järjestö tukee työhyvinvointia muun muassa jakamalla rahaa omasta työhyvinvointirahastostaan oppilaitoksissa ja yhdistyksissämme tehtävään työhön.

Olemme mukana eri ministeriöiden hallinnoimissa työryhmissä, joissa valmistellaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasioita mm. korkeakoulujen rahoitusta.

Tutustu tiede- ja innovaatiopoliittisiin linjauksiimme  

Vahvaa jäsenten edunvalvontaa kaikilla sektoreilla. 

Tänä keväänä teimme ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstölle kyselyn, jolla kartoitimme toiveita ja terveisiä ammattiliitolle. Järjestimme myös ammattikorkeakouluissa työskenteleville kaksi työmarkkinatoimintaa, oikeusturvaa ja koulutuspoliittista edunvalvontaa käsittelevää webinaaria. 

Tutustu tästä OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittisiin linjauksiimme.  

Täältä löydät eduskuntavaalitavoitteemme muun muassa korkeakoulusektorille. Kaikkien ääntä tarvitaan tutkimuksen ja koulutuksen näkyvyyden vahvistamiseen. 

Lue lisää OAJ:n jäsenyydestä ja jäseneduista. Rinnakkaisjärjestäytymissopimukset mahdollistavat uuden jäsenen liittymisen OAJ:hin, ja jäsenyyden jatkumisen myös entisessä liitossa.  


Ota yhteyttä
 

Pasi Repo
pasi.repo@oaj.fi 
050 404 3492 

Hanna Tanskanen
hanna.tanskanen@oaj.fi
040 542 2034