• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kuntien koulutuspolitiikka

Sivistys on kunnan päätehtävä, sillä sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Tarjoamme kuntapäättäjille välineitä kuntapalveluiden kehittämiseen.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että elinvoimaiset sivistyskunnat houkuttelevat kaikenikäisiä asukkaita ja yrityksiä. Laadukas koulutustarjonta vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta, tukee kunnan elinkeinotoimintaa sekä ylläpitää aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä seniorien toimintakykyä.

Kuntien tulee laatia kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään selkeät tavoitteet ja kriteerit palveluiden laadulle. Jos kunnan kehittämissuunnitelma on vielä laatimatta, OAJ:n yhdistykset antavat mielellään lisätietoa sen tekemiseen.

OAJ tukee kuntapäättäjien työtä

Suosittelemme, että kuntapäättäjät käyvät vierailulla päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa, elleivät he ole vielä sitä tehneet. Koulutuksen ja kasvatuksen arkeen tutustuminen avartaa ajatusmaailmaa ja lisää tietoa ja ymmärrystä, jolloin päätöksetkin ovat parempia.

Olemme laatineet kuntapäättäjien tueksi muistilistan, jonka avulla kuntapäättäjät voivat kehittää kuntansa oppimisen iloa ja työrauhaa.

Tutustu kuntapäättäjän muistilistaan

Liity opettajataustaisten kuntapäättäjien verkostoon

Opettajat menestyivät viime kuntavaaleissa hyvin: valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä. On myönteistä, että kuntapäättäjinä toimii koulutus- ja kasvatusalan asiantuntijoita, kun koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta on tulossa entistä selvemmin kunnan ykköstehtävä.

OAJ tukee kuntapäättäjiä muun muassa järjestämällä koulutusta ja tilaisuuksia sekä jakamalla tietoa kuntien kannalta keskeisistä koulutuskysymyksistä. OAJ ylläpitää myös opettajataustaisten kuntapäättäjien verkostoa Facebookissa.

Liity opettajataustaisten kuntapäättäjien Facebook-verkostoon

OAJ toimii puolueisiin sitoutumattomana, eikä puoluepolitiikka näy järjestön päätöksenteossa.