• logo
  • logo

Kuntien koulutuspolitiikka

Sivistys on kunnan päätehtävä, sillä sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutus-, varhaiskasvatus- ja sivistyspalveluita. Tarjoamme kuntapäättäjille välineitä kuntapalveluiden kehittämiseen.

Olemme vahvasti sitä mieltä, että elinvoimaiset sivistyskunnat houkuttelevat kaikenikäisiä asukkaita ja yrityksiä. Laadukas koulutustarjonta vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta, tukee kunnan elinkeinotoimintaa sekä ylläpitää aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä seniorien toimintakykyä.

Kuntien tulee laatia kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään selkeät tavoitteet ja kriteerit palveluiden laadulle. Jos kunnan kehittämissuunnitelma on vielä laatimatta, OAJ:n yhdistykset antavat mielellään lisätietoa sen tekemiseen.

OAJ tukee kuntapäättäjien työtä

Suosittelemme, että kuntapäättäjät käyvät vierailulla päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa, elleivät he ole vielä sitä tehneet. Koulutuksen ja kasvatuksen arkeen tutustuminen avartaa ajatusmaailmaa ja lisää tietoa ja ymmärrystä, jolloin päätöksetkin ovat parempia.

Olemme laatineet kuntapäättäjien tueksi muistilistan, jonka avulla kuntapäättäjät voivat kehittää kuntansa oppimisen iloa ja työrauhaa.

Tutustu kuntapäättäjän muistilistaan

Liity opettajataustaisten kuntapäättäjien verkostoon

Opettajat menestyivät viime kuntavaaleissa hyvin: valtuustoihin valittiin 708 OAJ:n jäsentä. On myönteistä, että kuntapäättäjinä toimii koulutus- ja kasvatusalan asiantuntijoita, kun koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta on tulossa entistä selvemmin kunnan ykköstehtävä.

OAJ tukee kuntapäättäjiä muun muassa järjestämällä koulutusta ja tilaisuuksia sekä jakamalla tietoa kuntien kannalta keskeisistä koulutuskysymyksistä. OAJ ylläpitää myös opettajataustaisten kuntapäättäjien verkostoa Facebookissa.

Liity opettajataustaisten kuntapäättäjien Facebook-verkostoon

OAJ toimii puolueisiin sitoutumattomana, eikä puoluepolitiikka näy järjestön päätöksenteossa.

OAJ:n tavoitteet kuntien koulutuspäättäjille

Koulutuksen tasa-arvo ja palvelujen saatavuus tulee turvata joka puolella Suomea

Alueelliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet sekä valtakunnallisesti että kuntien sisällä. Kuntapäättäjä voi toimia monin eri tavoin eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi.

Tasa-arvo

Opettajien osaaminen on paras laadun tae

Osaava, pätevä ja hyvinvoiva henkilöstö luo koulutuksen laatua. Sen takeena ovat riittävä opettajan virkojen ja kelpoisten opettajien määrä, henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen sekä täydennyskoulutus.

Opettajien osaaminen

Kunta kilpailukykyiseksi työnantajaksi

Kunnan kannattaa varmistaa palvelujensa laatu hyvällä työnantajapolitiikalla. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattava säännöllisesti.

Kunnasta hyvä työpaikka

Kunnan kannattaa investoida koulutukseen – se maksaa itsensä takaisin

Suomi voi menestyä vain osaamisella. Koulutus on investointi tulevaisuuteen, eikä sitä pidä nähdä vain kulueränä kunnan budjetissa. Sivistyspalveluja laiminlyövä kunta muuttuu helposti muuttotappioalueeksi.

Hyvä sijoitus