• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:n malli: Näin oppivelvollisuus tulisi uudistaa

Kuvituskuva

Oppivelvollisuuden uudistamisessa tärkeintä on varmistaa se, että perusopetus on kunnossa. Katso kymmenkohtainen listaus OAJ:n linjauksista ja reunaehdoista, joilla oppivelvollisuusuudistus viedään maaliin.

Miten varmistetaan jokaiselle toisen asteen tutkinto?

Jotta jokaiselle nuorelle saadaan varmistettua toisen asteen tutkinto, se vaatii panostuksia koulutuksen laatuun. Toisen asteen tutkinto voidaan varmistaa kaikille vasta, kun jokainen saa perusopetuksesta riittävät tiedot ja taidot toisella asteella pärjäämistä varten. 

On varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja opiskella omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti ja löytää itselleen sopivan alan ja opiskelumuodon. 

Tällä hetkellä joka seitsemäs nuori jää ilman toisen asteen tutkintoa siksi, ettei valmistu aloittamistaan opinnoista. Suurin keskeyttämisen riski on niillä nuorilla, jotka ovat vieraskielisiä tai joilla on oppimisen vaikeuksia.

Näin taataan jokaiselle toisen asteen tutkinto

1. Kunnassa opinto-ohjaajalle jatko-ohjausvelvoite ja riittävästä opinto-ohjaajamitoituksesta sekä opettajamitoituksesta on säädettävä laissa
2. Joustavan perusopetuksen ja tukiopinto-ohjauksen järjestäminen pakolliseksi
3. Positiivisen erityiskohtelun rahoitus koskemaan myös toisen asteen koulutusta

Miten maksuttomuus toteutetaan?

Hallitusohjelmassa esitetään koko toista astetta maksuttomaksi. Tämä tarjoaisi käytännössä rajattomat mahdollisuudet opiskella toisella asteella maksutta. OAJ:n näkemys on se, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja oppivelvollisuuden uudistamiseen varatulla rahamäärällä maksuttomuus voidaan turvata vain heille, jotka ovat oppivelvollisuuden piirissä. 

Näin maksuttomuus tulisi toteuttaa

4. Rajataan maksuttomuus ulottumaan sen lukuvuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta
5. Toteutetaan oppimateriaalien maksuttomuus niin, ettei se heikennä opettajien pedagogista autonomiaa
6. Majoitus ja matkat korvataan ainoastaan kunnan osoittamaan opiskelupaikkaan

Miten varmistetaan, että oppivelvollisuus suoritetaan?

Olennaisinta koko oppivelvollisuusuudistuksen toteutuksessa on varmistaa, että oppivelvollisuus todella toteutuu jokaisen nuoren kohdalla. Tämä tarkoittaa velvollisuuksien ja oikeuksien säätämistä eri tahoille oppivelvollisuuden seurannasta, valvonnasta ja suorittamisesta.

Jos hallinnollinen tai muu työ lisääntyy, siihen pitää osoittaa työaikaa ja maksaa palkkaa. Uudistus ei saa johtaa siihen, että opetuksen ja johtamisen laatu kärsii. 

Lisäksi uudistus edellyttää siirtymäaikaa, jotta se voidaan toteuttaa laadukkaasti joka puolella Suomea.

Näin oppivelvollisuusuudistus pitäisi toteuttaa

7. Jos henkilö ei peruskoulun päättämisen jälkeen löydä opiskelupaikkaa, asuinkunnalla pitää olla oikeus määrätä hänelle opiskelupaikka, josta ei voi kieltäytyä.
8. Kuntien vastuuta oppivelvollisuuden valvonnasta täsmennettävä
9. AVI:lle valvonta-, puuttumis- ja sanktiointioikeus oppivelvollisuuden toteutumisesta
10. Riittävä siirtymäaika uudistuksen toimeenpanolle

 

Tutustu OAJ:n oppivelvollisuusnäkemyksiin tarkemmin!

Lue OAJ:n kannat kokonaisuudessaan (Word)

 

Näin koulupolku etenisi OAJ:n mallissa

oppivelvollisuusmalli nettisivuille pysty ILMAN OTSIKKOA lev 1170px.jpg

Jaa