• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

oajfi_312_perusopetus_1170x536px.jpg

Pelastetaan peruskoulu

Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. Perusta on kuitenkin nopeasti murentumassa. Peruskoulun paikkailu ei enää riitä, se pitää pelastaa. Tutustu ratkaisuihimme, joilla peruskoulu saadaan pelastetuksi.

Hallitus toisensa jälkeen on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on koulutuksen kärkimaa ja suomalaiset maailman osaavin kansakunta. Siitä onkin tullut valitettavasti juhlapuheenomaista mantraa, joka ei konkreettisesti tarkoita juuri mitään. Tavoite on oikea ja kannatettava, mutta kunnianhimoisten tavoitteiden lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia, joilla suomalaisten laskusuuntaan kääntynyt koulutustaso saadaan taas nousuun.

Koulutustason nostaminen tarkoittaa ensisijaisesti sitä, ettei kukaan jäisi ilman toisen asteen tutkintoa ja että yhä useampi saavuttaisi korkea-asteen tutkinnon. Tämä ei voi olla mahdollista, ellei osaamisen ja oppimiskyvyn perusta ole kunnossa.

Osaamisen perusta murenemassa

Peruskoulu on suomalaisen koulutusjärjestelmän, oppimisen ja osaamisen perusta. Sillä on myös laaja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Erinomaisia tuloksia saavuttaneen peruskoulumme kantava idea on ollut tarjota tasa-arvoiset ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta tai muista lapsen taustatekijöistä riippumatta.

Siksi on erittäin huolestuttavaa, että tutkimukset ja selvitykset osoittavat perusopetuksen tasa-arvoisuuden olevan murentumassa. Ensimmäistä kertaa myös oppimistuloksissa on nähtävissä selviä eroja maan eri alueiden välillä. Enää ei voida sanoa, että jokaisessa Suomen kunnassa tarjottaisiin samaa perusopetusta ja yhdenvertaiset mahdollisuudet opintielle ja elämänpolulle.

Paikkailusta pelastamiseen

Olemme OAJ:ssä vahvasti sitä mieltä, että peruskoulun tulee olla kaikkien koulu myös tulevaisuudessa. Siksi katse täytyy kääntää peruskoulun paikkailusta sen pelastamiseen: peruskoulu pitää pelastaa konkreettisella toimenpideohjelmalla konkreettisine päätöksineen.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalan pelastamiseksi tarvitaan järeitä keinoja sekä muutoksia lainsäädäntöön ja rahoitukseen. Tutustu OAJ:n tarjoamiin ratkaisuihin peruskoulun pelastamiseksi.

 

Ratkaisuja peruskoulun pelastamiseksi

Koulutuksen tasa-arvossa riittää korjattavaa

Vaikka Suomea on pidetty tasa-arvoisen koulutuksen mallimaana, ovat monet oletukset järjestelmän tasa-arvoisuudesta kuitenkin virheellisiä.

Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvossa riittää korjattavaa

Yhdenvertaisuutta arviointiin

Oppilasarviointi on ollut yksi eniten keskustelua herättäneistä perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisteemoista, ja arvioinnista on tehty hyvinkin kirjavia tulkintoja.

Yhdenvertaisuutta perusopetuksen arviointiin

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuntoon

Yhä useampi oppilas käy peruskoulun läpi saavuttamatta vaikkapa jatko-opinnoissa tarvittavia luku-, kirjoitus- tai muita perusvalmiuksia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kuntoon

Puhutaan rahasta

Ei raha ratkaise! Rahalla ei voi ostaa koulutuksen laatua! Suomen perusopetuskustannuksethan ylittävät OECD:n keskiarvon selkeästi! Näihin väitteisiin törmää välittömästi, kun nostaa kissan pöydälle ja alkaa puhua rahasta perusopetuksessa.

Puhutaan rahasta

Viisautta uudistuksiin

Yhteiskunnan nopea muutos näkyy koulun arjessa joka päivä ja muovaa sitä. Jos koulutusta halutaan määrätietoisesti uudistaa, se pitäisi tehdä viisaammalla ja pitkäjänteisemmällä tavalla kuin tällä hetkellä.

Hankeähkystä strategiseen uudistumiseen

Jokainen koulu on kaikkien koulu

Suomalaisen peruskoulun rikkaus on aina ollut se, että kaikki oppilaat käyvät saman koulun ja samassa ryhmässä voi opiskella oppilaita hyvinkin erilaisista taustoista.

Jokainen koulu on kaikkien koulu

Hyvin johdettu peruskoulu on hyvinvoiva peruskoulu!

Peruskoulujen johtajuutta on tuettava ja kehitettävä, sillä johtajuuden kehittäminen on tuloksellista ja tuottavaa.

Johtamista kehittämällä kehitetään peruskoulun koko työyhteisöä