• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Korkea-asteen koulutus

Kuvituskuva

Korkeakoulujärjestelmä rakentuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Korkeakoulutuksella on merkittävä tehtävä yhteiskunnan kehittäjänä.

Korkeakoulujärjestelmä muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja. Yliopistoissa voi suorittaa myös tieteellisiä jatkotutkintoja.

OAJ korostaa, että korkeakoulutuksella on merkittävä tehtävä yhteiskunnan kehittäjänä.

Yliopistojen tehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta. Lisäksi ammattikorkeakoulut tukevat alueensa kehitystä, elinkeinoja ja työelämää.

Lue, millaista opettajan työ on korkea-asteen koulutuksen arjessa

Korkeakouluopetuksen laatu

Korkeakoulut vastaavat itse koulutuksensa laadusta, mutta arviointi- ja auditointiprosessi on merkittävä työkalu toiminnan laadun turvaamisessa ja kehittämisessä. Suomalaisen auditointimallin tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden laatujärjestelmien kehityksessä.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksen arvioinnista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Kolme keskeistä arviointityyppiä ovat korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit, koulutusjärjestelmää koskevat teema-arvioinnit ja tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit.

Korkeakoulujen laadun kehittämisen kannalta tärkeää on arvioinneissa havaittujen hyvien käytänteiden jakami­nen ja toimintojen kehittäminen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Korkeakoulutuksen suuntaviivoista keskustellaan OAJ:n korkeakoulupäivässä

OAJ on vahvasti mukana korkeakoulutuksen laadun varmistamisessa ja kehittämisessä. Järjestämme vuosittain OAJ:n korkeakoulupäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia korkeakoulupoliittisia asioita.

Osallistu OAJ:n korkeakoulupäivään