• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Varhaiskasvatus

Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka. Varhaiskasvatuslaki määrittelee suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun minimitason.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu pedagogiikka.

OAJ korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä, sillä se on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen iän ja kehityksen mukaista kasvua, tukee oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa elinikäistä oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Laajat kansainväliset tutkimukset alleviivaavat varhaiskasvatuksen merkitystä koko myöhemmälle elämälle.

Lue, millaista opettajan työ on varhaiskasvatuksen arjessa

Varhaiskasvatuksen laatu

Varhaiskasvatuksen laatua on perinteisesti ohjattu Suomessa lähinnä väljin lainsäädännöllisin raamein ja suosituksin, joten varhaiskasvatus on kaivannut kipeästi vankempaa laadun ohjausta. Varhaiskasvatuslaki vastaa varhaiskasvatuksen laadun ohjaamisen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun minimitason.

Opetushallituksen laatimat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat yhdessä varhaiskasvatuslain kanssa vankan pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle, sillä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat raamit paikallisille varhaiskasvatussuunnitelmille. Valtakunnalliset perusteet takaavat, että varhaiskasvatus on laadukasta ympäri Suomen.

Hyvä johtaminen takaa varhaiskasvatuksen laadun

Laadukas varhaiskasvatus lähtee laadukkaasta johtamisesta. 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki säätää, että päiväkodilla tulee olla toiminnasta vastaava johtaja. Säännös koskee myös yksityisiä päiväkoteja.

OAJ on selvittänyt päiväkodin johtajien ja esimiestyön tilannekuvaa Päiväkodin johtaja 2017 -kyselyllä.

Tutustu kyselyn tuloksiin, johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin

OAJ loves vakaope

OAJ ajaa varhaiskasvatuksen opettajien asiaa. Tule jäseneksi Opetusalan Ammattijärjestöön OAJ:hin ja samalla Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittoon VOL:iin!

Varhaiskasvatus