• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Jos joku olisi viisi vuotta sitten kertonut,
millaisen myllerryksen läpi 2020-luku tulee meitä viemään vuosikymmenen ensimmäisten hetkien aikana, emme ehkä olisi uskoneet. Globaali pandemia ja valtava muutos oman maanosamme turvallisuudessa ovat laittaneet uusiksi monet totuutena pitämämme asiat.

Edessämmekin olevat haasteet näyttävät valtavilta.
Miten pidämme huolta siitä, että tämän päivän lapsilla on huomennakin puhdasta luontoa kuljettavana ja ilmaa hengitettävänä?

Tulevaisuutta emme voi varmuudella koskaan tietää.
Mutta kun maailma ympärillämme muuttuu,
yhdellä asialla voimme luoda turvaa:

Koulutuksella.

Laadukas kasvatus, koulutus ja tutkimus takaavat sen,
että kun me suomalaiset seisomme uuden ja tuntemattoman äärellä, me tiedämme, mistä ratkaisun ainekset löytyvät. Osaava kansa ja sen jäsenet tietävät, miten ongelmia ratkaistaan. Olivatpa ne pieniä tai suuria, paikallisia tai maailmanlaajuisia. Tämän osaamisen varmistaminen tulevaisuudessakin on Suomen koulutusjärjestelmän ja siellä työskentelevien korkeasti koulutettujen opettajien sekä esihenkilöiden yhteinen tehtävä kaikissa koulutuspolun vaiheissa.

Huolehtimalla kaikkien osaamisen kehittymisestä ja ylläpitämisestä varmistamme, että meillä on jatkossakin taitavinta työvoimaa ja kuulumme maailman sivistyneimpiin kansoihin. Samalla kannamme vastuumme tulevasta.

Koulutuksen ja tutkimuksen perustuksen on oltava kestävä. Se edellyttää taloudellisia satsauksia. Rahoittamalla kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta saamme enemmän kuin sijoitamme. Olemme päässeet nauttimaan maailman parhaan koulutusjärjestelmän tuloksista, jatkuvasti nousseesta koulutus- ja osaamistasosta, jolla hyvinvointi, työn tuottavuus ja kilpailukyky on luotu. Nyt Suomi on vedenjakajalla: koulutusjärjestelmämme laatu edellyttää vahvaa investointia koulutukseen.

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella.

Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella.
Se vaatii toteutuakseen konkreettisia toimia – myös lisärahoitusta – perustaitojen vahvistamiseksi ja osaamisen kääntämiseksi jälleen kasvuun. Tarvitaan päätöksiä siitä, että Suomessa on jatkossakin niin osaavaa työvoimaa, että tänne kannattaa perustaa yrityksiä ja tulla kauempaakin tekemään työtä. Tulevaisuudenkestävässä Suomessa työelämä on toimivaa tekijöilleen ja osaavat sekä hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavia. Työelämää rakennetaan yhdessä sopimalla, ei vastakkainasettelulla.

Tulevaisuudenkestävä yhteiskunta pystyy ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet ja kääntämään ne eduksemme. Turvallisuutta luo se, kun jokainen osaa vastustaa vaikuttamisyrityksiä kriittisellä lukutaidolla, vastaamme ympäristöhaasteisiin ymmärryksellä ympäristömme tilasta ja meillä on kyky tutkia sekä ratkoa myös muita esiin nousevia haasteita.

Rakennettaessa tulevaisuuden Suomea ei riitä, että olemme maailman huippua vain oppimistuloksissa. Suomen on oltava maailman paras pitämään kaikki mukana. Se edellyttää osallisuuden vahvistamista. Opettajilla on mahdollisuus kohdata lapset, oppilaat ja opiskelijat niin yhdessä kuin yksilöinä. Huolehtimalla kasvatuksesta ja sivistyksestä rakennetaan vakaa ja demokraattinen yhteiskunta, joka ehkäisee näköalattomuutta, kiusaamista, syrjäytymistä, radikalisoitumista, rasismia ja muita yhteiskuntarauhaa rikkovia ilmiöitä. Osaamisella rakennetaan myös jokaisen omaa hyvinvointia.

Jotta olemme riittävän vahvoja ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet, Suomen on suunnattava varansa kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

 

oaj_vaalikampanja_iso.jpg

Kuvitus: Anni-Julia Tuomisto
@annijulialtd