Fullmäktige tenterade styrelsen – många frågor om årsarbetstid

09.05.2019 - 18:46 Nyheter
Illustration
Det tre dagar långa fullmäktigemötet pågår i Helsingfors. På torsdagen tenterades styrelsen.

OAJ:s styrelse svarade på fullmäktigeledamöternas frågor under torsdagens frågestund. Många frågor gällde årsarbetstidsförsöket i grundskolan och årsarbetstiden inom yrkesutbildningen.

Efter några års paus kom styrelsens frågestund tillbaka på läsordningen i fullmäktige.  Nu var det hög tid för frågorna var många.

Omdebatterad årsarbetstid

Årsarbetstiden var ett ämne som väckte extra många frågor och bland annat ville man veta vad läget är för gymnasiets del.

– OAJ och KT kartlade förra hösten gymnasielärarnas arbetstid, men då fick man inte tillräcklig information. KT ville göra en ny undersökning nu på våren, men den genomfördes inte. För gymnasiets del är ett årsarbetstidsförsök skrinlagt för tillfället, sade Pekka Pieskä som representerar de allmänbildande lärarna i OAJ-styrelsen.

Fullmäktigeledamöterna frågade också varför inga ämneslärare är med i grundskolans årsarbetstidsförsök.

– Det här utreds som bäst och vi ställer frågan till de skolor som valde att inte gå med i försöket. Den största oron bland ämneslärarna är kanske att den obundna arbetstiden skulle bli för liten från och med andra försöksåret, berättade Kari Nieminen, också han representant för de allmänbildande lärarna.

När det gäller yrkesutbildningen var ledamöterna intresserade av hur OAJ förbereder sig inför nästa avtalsrörelse och i synnerhet hur man ska förbättra arbetsvillkoren i E-delen.

– Yrkeslärarna OAO ansåg att det var viktigt att E-delen ingick i avtalet. Det är lättare att korrigera lärarnas ställning inom än utanför avtalet. Målsättningen har börjat, men kommer ytterligare att preciseras, berättade Maarit Rahkola som representerar yrkeslärarna i styrelsen.

Vidare betonades betydelsen av en lokal tillämpningsanvisning.

– Det är viktigt att förtroendemännen får det stöd som de behöver vid övergången till en ny arbetstidsmodell. Man kan ta itu med problem också på lokalplanet. Vi får mycket viktig information från fältet om införandet av den nya arbetstidsmodellen, konstaterade Rahkola.

Kommunikationen diskuterades

Årsarbetstiden diskuterades också ur kommunikationssynpunkt. Vill man tysta ner en del åsikter?

–Alla har rätt och är till och förpliktade att ge sin syn på saken i styrelsen och fullmäktige. Jag upplever inte att man har försökt tysta styrelsen eller OAJ-kansliet i någon fråga. Vi uppskattar säkert alla sådan konstruktiv kritik som backas upp av något konkret förslag, sade Jukka Sarpila.

En del ledamöter undrade också varför OAJ-ledningen inte deltar i diskussionen om årsarbetstid i sociala medier.

– Det är en bra sak att sociala medier har ökat medlemmarnas deltagande i diskussionen för intressebevakningsfrågor måste diskuteras. OAJ fokuserar emellertid för närvarande sina resurser på att kommunicera i de egna kanalerna. Årsarbetstidsdiskussionen fortsätter också framöver i sociala medier och så ska det vara, konstaterade styrelsemedlemmen Anna Renfors.

Fullmäktiges vårmöte pågår i Helsingfors den 8 – 10 maj.

Text: Sara Juntunen
Bild: Heikki Pölönen