Kommunalbesvär

Illustration

Genom att anföra kommunalbesvär kan du ännu överklaga beslutet som hänför sig till din begäran om omprövning hos förvaltningsdomstolen. Vi har utarbetat mallar för kommunalbesvär till din hjälp, med vilka det går enkelt att anföra besväret.

Om du är missnöjd med beslutet som hänför sig till din begäran om omprövning kan du anföra kommunalbesvär i ärendet hos förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen är avgiftsbelagd och det är den som driver ärendet, eller dennas representant, som är betalningsskyldig. Om domstolen som ska pröva ärendet ändrar det överklagade beslutet till förmån för den som sökt ändring behöver rättegångsavgiften inte betalas.

OAJ:s mallar för kommunalbesvär

Vi har utarbetat tre mallar för kommunalbesvär till din hjälp. Du kan ladda ner dem här nedan.

Medlemsinfo

Hur anför man kommunalbesvär?

Du kan anföra kommunalbesvär endast med hänvisning till beslutets laglighetsgrund, och besvärstiden är 30 dagar från den dag då du fick beslutet som hänför sig till din begäran om omprövning.

Du kan gå vidare och överklaga förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Även då är besvärstiden 30 dagar från den dag du fick del av avgörandet.

Kan beslutet ändras i förvaltningsdomstolen?

Förvaltningsdomstolen kan inte ändra utbildningsanordnarens beslut. Förvaltningsdomstolen kan endast förkasta besväret, lämna det utan prövning eller återförvisa det ärende som besväret gäller för att avgöras av kommunen på nytt.

Det här betyder att inte ens ett positivt avgörande garanterar att du får det arbete du sökt. Då kommer tjänsten att ledigförklaras på nytt.

Dela